Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 25 marca 2014 r.

Produkcja ekologiczna: wniosek Komisji na rzecz rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Obawy konsumentów i producentów znajdują się w centrum tego nowego wniosku, który ma na celu wyeliminowanie niedociągnięć obecnego systemu. Rynek produktów ekologicznych UE wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Należy zatem zaktualizować przepisy tak, by sektor ten mógł się dalej rozwijać i reagować na przyszłe wyzwania.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział dziś: „Przyszłość sektora produkcji ekologicznej w UE zależy od jakości i rzetelności produktów sprzedawanych z europejskim logo produkcji ekologicznej. Komisji zależy na rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego w UE osiągniętego dzięki umocnieniu zaufania konsumentów do produktów ekologicznych i usunięciu przeszkód na drodze rozwoju rolnictwa ekologicznego. Pakiet ten jest istotny dla konsumentów i rolników. Konsumenci będą bowiem mieć lepsze gwarancje co do żywności wyprodukowanej ekologicznie i sprzedawanej w UE, a rolnicy, producenci i detaliści będą mieć dostęp do szerszego rynku, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami.”

Wniosek skupia się na trzech głównych celach: utrzymaniu zaufania konsumentów, utrzymaniu zaufania producentów i ułatwieniu rolnikom przejścia na produkcję ekologiczną. Chodzi o to, by rolnictwo ekologiczne pozostało wierne swoim zasadom i celom, tak aby zostały spełnione oczekiwania społeczne w zakresie ochrony środowiska i jakości. Komisja proponuje w szczególności:

wzmocnienie i ujednolicenie przepisów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do produktów importowanych, poprzez wyeliminowanie wielu odstępstw, jeśli chodzi o produkcję i kontrole;

wzmocnienie kontroli poprzez oparcie jej na analizie ryzyka;

ułatwienie drobnym rolnikom podjęcia działalności ekologicznej dzięki wprowadzeniu możliwości skorzystania z systemu certyfikacji grupowej;

lepsze rozwiązanie kwestii związanych z międzynarodowym wymiarem handlu produktami ekologicznymi poprzez dodanie nowych przepisów dotyczących wywozu, oraz

uproszczenie prawodawstwa w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych dla rolników i poprawy przejrzystości.

Aby pomóc ekologicznym rolnikom, producentom i detalistom w dostosowaniu się do proponowanych zmian w polityce oraz w sprostaniu wyzwaniom przyszłości, Komisja zatwierdziła plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Europie. W planie działania przewidziano a) lepsze informowanie rolników na temat rozwoju obszarów wiejskich i inicjatyw zachęcających do rolnictwa ekologicznego opracowywanych w ramach polityki rolnej UE, b) wzmocnienie powiązań między unijną działalnością badawczą i projektami innowacyjnymi oraz produkcją ekologiczną oraz c) zachęcenie do wykorzystywania żywności ekologicznej, np. w szkołach.

Kontekst

Wniosek, który zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, opiera się na wynikach szeroko zakrojonych konsultacji rozpoczętych w 2012 r. i obejmujących serię przesłuchań z udziałem UE i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie produkcji ekologicznej. Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2013 r. spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony obywateli (45 tys. odpowiedzi, głównie od konsumentów, rzadziej od producentów). W ich ramach podkreślano obawy opinii publicznej związane z ochroną środowiska i jakością oraz wskazano na wyraźną potrzebę wzmocnienia i ujednolicenia przepisów dotyczących produkcji ekologicznej w całej UE.

Rolnictwo ekologiczne łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych i wysokie normy produkcji wykorzystującej substancje i procesy naturalne. Przewiduje istnienie specyficznego rynku kształtowanego przez specyficzny popyt konsumentów, przy jednoczesnym dostarczaniu dóbr publicznych w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Strona internetowa poświęcona rolnictwu ekologicznemu (zob. sekcje: Polityka UE i polityki rozwoju oraz najnowsze wiadomości)

Infografiki „(R)ewolucja ekologiczna UE"

Sprawozdanie „Fakty i liczby dotyczące rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej”

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Kontakt z obywatelami: Europe Direct telefoniczny 00 800 6 7 8 9 10 11 lub elektroniczny e­mail


Side Bar