Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 25 d.

Komisija siūlo, kad ekologiškų produktų būtų gaminama daugiau ir geresnės kokybės

Komisija paskelbė naujo reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo pasiūlymą. Naujajame pasiūlyme, kuriuo siekiama šalinti dabartinės sistemos trūkumus, daugiausiai dėmesio skiriama vartotojams ir gamintojams rūpimiems klausimams. ES ekologiškų produktų rinka per pastaruosius 10 metų išaugo keturgubai ir tam, kad sektorius galėtų ir toliau plėstis ir būtų pasirengęs spręsti ateities uždavinius, reikia atnaujinti ir pakoreguoti taisykles.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas šiandien sakė: „Sektoriaus ateitį lems Europos ekologiško produkto logotipu pažymėtų produktų kokybė ir patikimumas. Komisija siekia, kad ES ekologiškai ūkininkaujama būtų daugiau ir geriau, tam reikia didinti vartotojų pasitikėjimą ekologiškais produktais ir šalinti ekologinio žemės ūkio plėtros kliūtis. Šis teisės aktų rinkinys svarbus ir vartotojams, ir ūkininkams. Vartotojai turės didesnes garantijas dėl ES pagamintų ir parduodamų ekologiškų produktų, o ūkininkai, gamintojai ir mažmenininkai galės naudotis didesne rinka tiek ES viduje, tiek už jos ribų.“

Pasiūlymu siekiama trijų pagrindinių tikslų – išsaugoti vartotojų pasitikėjimą, neprarasti gamintojų pasitikėjimo ir sudaryti galimybes ūkininkams lengviau pereiti prie ekologinio ūkininkavimo. Siekiama, kad ekologinis ūkininkavimas nenutoltų nuo savo principų ir tikslų, kad būtų patenkinti visuomenės poreikiai, susiję su aplinka ir kokybe. Komisija siūlo:

griežtinti ir suderinti tiek Europos Sąjungoje, tiek importuojamiems produktams taikomas gamybos taisykles, panaikinant daugumą šiuo metu galiojančių gamybos ir kontrolės taisyklių išimčių;

griežtinti kontrolę, grindžiant ją rizikos lygiu;

sudaryti sąlygas smulkiesiems ūkininkams lengviau įsilieti į ekologinio ūkininkavimo sistemą, suteikiant jiems galimybę prisijungti prie grupinio sertifikavimo sistemos;

skirti daugiau dėmesio tarptautinei prekybai ekologiškais produktais, nustatant naujų eksporto nuostatų;

supaprastinti teisės aktus, kad būtu mažinamos administracinės ūkininkų išlaidos ir didinamas skaidrumas.

Kad ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai, gamintojai ir mažmenininkai galėtų lengviau prisitaikyti prie siūlomų politikos pokyčių ir pasirengti ateities uždaviniams, Komisija taip pat patvirtino Būsimos ekologinės gamybos Europoje veiksmų planą. Plane numatyta geriau informuoti ūkininkus apie kaimo plėtros ir ES ūkininkavimo politikos iniciatyvas, kuriomis skatinamas ekologinis ūkininkavimas, labiau susieti mokslinių tyrimų bei inovacijų projektus ir ekologinę gamybą, skatinti vartoti ekologiškus maisto produktus, pavyzdžiui, mokyklose.

Pagrindiniai faktai

Pasiūlymas, kuris bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai, grindžiamas išsamių konsultacijų, kurios pradėtos 2012 m. ir per kurias surengta daug posėdžių su ES ir tarptautiniais ekologinės gamybos ekspertais, išvadomis. 2013 m. surengtos viešos konsultacijos sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo (gauta 45 000 atsakymų, kurių daugiau atsiuntė vartotojai, o ne gamintojai). Jos atskleidė, kad visuomenė susirūpinusi dėl aplinkos ir kokybės ir kad visoje ES reikia griežtesnių ir vienodesnių ekologinės gamybos taisyklių.

Ekologinis ūkininkavimas – tai geriausios aplinkosaugos praktikos, didelės biologinės įvairovės, gamtos išteklių apsaugos, aukštų gamybos standartų, grindžiamų natūraliomis medžiagomis ir procesais, derinys. Tokiu būtu sukuriama specialioji rinka, atitinkanti specifinius vartotojų poreikius, kartu joje užtikrinamos viešosios gėrybės – aplinkos apsauga, gyvūnų gerovė ir kaimo plėtra.

Daugiau informacijos

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Ekologinio ūkininkavimo svetainė (žr. skiltis ES POLITIKA / Politikos tobulinimas ir Naujausios žinios)

Informacinis paveikslėlis „ES ekologinė (r)evoliucija

Ataskaita „Europos Sąjungos ekologinio žemės ūkio faktai ir skaičiai

Asmenys ryšiams:

Roger Waite, tel. +32 2 296 14 04

Fanny Dabertrand, tel. +32 2 299 06 25

Visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar