Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 25.

Ökológiai gazdálkodás: a Bizottság a bővítésre és fejlesztésre tesz javaslatot

Az Európai Bizottság a mai napon az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló új rendeletre vonatkozó új javaslatokat tett közzé. A fogyasztók és a termelők aggályainak eloszlatását célzó új javaslat a jelenlegi rendszer hiányosságainak felszámolására törekszik. Az EU ökológiai piacának mérete megnégyszereződött az utóbbi 10 év alatt, így szükségessé vált a szabályzás aktualizálása és kiigazítása az ágazat további fejlődése, valamint a jövőbeli kihívások megválaszolása érdekében.

Dacian Cioloș mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos ma így nyilatkozott: „Az Európai Unió ökológiai ágazatának jövője az uniós ökologóval piacra kerülő termékek minőségétől és integritásától függ. A Bizottság az ökológiai termékek iránti fogyasztói bizalom megszilárdításával és az ökológiai gazdálkodás fejlődését gátló akadályok felszámolásával az ökológiai mezőgazdasági termelés bővítésén és fejlesztésén fáradozik. Ez a jogszabálycsomag a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők számára egyaránt előnyös. A fogyasztók erősebb garanciákat kapnak az EU-ban előállított és értékesített ökológiai élelmiszereket illetően, a gazdálkodók, a termelők és a kiskereskedők pedig nagyobb piachoz férnek hozzá az EU-n belül és kívül egyaránt.”

A javaslat három fő célkitűzésre összpontosít: a fogyasztói bizalom megőrzésére, a termelők bizalmának fenntartására és annak megkönnyítésére, hogy a gazdálkodók átálljanak az ökológiai termelésre. A cél az, hogy az ökológiai gazdálkodás minél hívebben kövesse annak alapelveit és céljait, és ezáltal teljesüljenek a közvélemény környezetvédelemmel és minőséggel összefüggő elvárásai. A Bizottság javaslata a következő:

  1. a termelés és az ellenőrzések tekintetében meglévő számos kivételt megszüntetve szigorítani és összehangolni a szabályokat mind az Európai Unión belül, mind az importált termékek tekintetében;

  2. a kockázatalapú ellenőrzés bevezetésével fokozni az ellenőrzést;

  3. a mezőgazdasági kistermelők számára a csoportos tanúsítási rendszerhez való csatlakozás lehetőségének bevezetésével megkönnyíteni az ökológiai gazdálkodásra való átállást;

  4. a kivitelre vonatkozó új rendelkezések bevezetésével eredményesebben szabályozni az ökológiai termékek kereskedelmének nemzetközi dimenzióját; és végül

  5. a gazdálkodók számára felmerülő adminisztratív költségek csökkentése és az átláthatóság javítása érdekében egyszerűsíteni a jogi szabályozást.

A Bizottság ezenkívül egy cselekvési tervet is elfogadott az Európai Unión belüli ökológiai termelés jövőjéért, hogy segítsen az ökológiai ágazatban működő gazdálkodóknak, termelőknek és kiskereskedőknek alkalmazkodni a javasolt szakpolitikai változásokhoz és megfelelni a jövőbeli kihívásoknak. A terv célja a gazdálkodók hatékonyabb tájékoztatása az ökológiai gazdálkodást ösztönző vidékfejlesztési és uniós mezőgazdasági szakpolitikai kezdeményezésekről, megerősíteni a kapcsolatot az uniós kutatási és innovációs projektek és az ökológiai termelés között, és ösztönözni a bioélelmiszerek felhasználását pl. az iskolákban.

Előzmények

A javaslat, amelyet a Bizottság most az Európai Parlament és a Tanács elé fog terjeszteni, egy 2012-ben indult és az ökológiai termelés uniós és nemzetközi szakértőinek meghallgatását is magában foglaló, széles körű konzultációs folyamat eredményeire támaszkodik. A 2013-ben lebonyolított nyilvános konzultáció nagyfokú érdeklődést váltott ki a közvéleményből (45 000 válasz érkezett, többnyire fogyasztóktól, kisebb arányban termelőktől). A konzultáció rávilágított a lakosság környezetvédelmi és minőségi kérdésekkel összefüggő aggályaira, és jelezte, hogy egyértelmű igény van az ökológiai termelés szigorúbb és az EU egész területén egységes szabályozására.

Az ökológiai gazdálkodás a legjobb környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas szintű biodiverzitást, a természeti erőforrások megőrzését és a természetes anyagokon és eljárásokon alapuló termelési előírásokat ötvözi. Sajátos fogyasztói keresletet kielégítő piacot lát el, ugyanakkor környezetvédelmi, állatjóléti és vidékfejlesztési közjavakat biztosít.

További információk

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

  2. Az ökológiai gazdálkodásról szóló honlap (lásd a következő rovatokat: EU POLICY/ Policy development (EU SZAKPOLITIKA/Szakpolitikafejlesztés) és Latest News (Legfrissebb hírek))

  3. Az ökológiai gazdálkodás fejlődése az Európai Unióban” infografika

  4. Facts and figures on organic agriculture in the European Union” (Tények és adatok az Európai Unióban folyó ökológiai mezőgazdasági tevékenységről) című jelentés

Kapcsolattartók:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

A lakossággal: Europe Direct telefonon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e­mailben


Side Bar