Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 25. ožujka 2014.

Ekološki uzgoj: Prijedlog Komisije za više i bolje

Europska komisija objavila je novi prijedlog u vezi s novom uredbom o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda. Problemi potrošača i proizvođača u središtu su tog novog prijedloga čiji je cilj rješavanje nedostataka trenutačnog sustava. Tržište ekoloških proizvoda u EU-u učetverostručilo se u posljednjih 10 godina te je potrebno ažurirati i prilagoditi pravila kako bi se taj sektor mogao i dalje razvijati i biti spreman na buduće izazove.

Dacian Cioloş, povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj, danas je izjavio: „Budućnost ekološkog sektora u EU-u ovisi o kvaliteti i izvornosti proizvoda koji nose europski ekološki logotip. Namjera je Komisije veći opseg i kvaliteta ekološkog uzgoja jačanjem povjerenja potrošača u ekološke proizvode i uklanjanjem prepreka za razvoj ekološke poljoprivrede Taj paket dobar je i za potrošače i za poljoprivrednike. Potrošači će imati veća jamstva o ekološkoj hrani koja se proizvodi i prodaje u EU-u, a poljoprivrednici, proizvođači i trgovci imat će pristup većem tržištu unutar i izvan EU-a."

U središtu prijedloga tri su glavna cilja: zadržati povjerenje potrošača, zadržati povjerenje proizvođača i olakšati poljoprivrednicima prelazak na ekološki uzgoj. Namjera mu je da ekološki uzgoj ostane vjeran svojim načelima i ciljevima kako bi se zadovoljili javni zahtjevi u području okoliša i kvalitete. Komisijinim se prijedlogom želi sljedeće:

  1. jačati i uskladiti pravila u Europskoj uniji i pravila za uvezene proizvode uklanjanjem mnogih postojećih iznimaka u pogledu proizvodnje i kontrola

  2. jačati kontrole temeljeći ih na procjeni rizika

  3. uvesti mogućnost učlanjivanja u zajednički sustav certificiranja za male poljoprivrednike kako bi im se olakšao prelazak na ekološki uzgoj

  4. bolje rješavati međunarodnu dimenziju trgovine ekološkim proizvodima dodavanjem novih odredaba o izvozu i naposljetku

  5. pojednostavniti propise kako bi se smanjili administrativni troškovi za poljoprivrednike i poboljšala transparentnost.

Kako bi se poljoprivrednicima koji se bave ekološkim uzgojem, proizvođačima i trgovcima pomoglo da se prilagode predloženim promjenama politike i da budu spremni za buduće izazove, Komisija je odobrila i akcijski plan o budućnosti ekološke proizvodnje u Europi. Planom se predviđa bolje obavješćivanje poljoprivrednika o inicijativama u području ruralnog razvoja i poljoprivredne politike EU-a kojima se potiče ekološki uzgoj, jačanje veza između projekata istraživanja i inovacija u EU-u i ekološke proizvodnje te poticanje potrošnje ekološke hrane, npr. u školama.

Pozadina

Prijedlog, koji sada ide pred Europski parlament i Vijeće, nadovezuje se na zaključke opsežnog postupka savjetovanja koji je započeo 2012. i u koji je bio uključen niz saslušanja stručnjaka za ekološku proizvodnju iz EU-a i međunarodnih stručnjaka. Građani su pokazali veliko zanimanje za javno savjetovanje provedeno 2013. (s 45 000 odgovora, uglavnom od „potrošača”, a ne „proizvođača”). Javnim savjetovanjem istaknuta je zabrinutost javnosti povezana s pitanjima okoliša i kvalitete te se pokazala jasna potreba za čvršćim i ujednačenijim ekološkim pravilima diljem EU-a.

Ekološkim uzgojem obuhvaćena je najbolja ekološka praksa, visoka razina bioraznolikosti, očuvanje prirodnih resursa i visoki proizvodni standardi temeljeni na prirodnim tvarima i postupcima. Njime se opskrbljuje posebno tržište kao odgovor na posebnu potražnju potrošača, a istovremeno se osiguravaju javna dobra u području zaštite okoliša, dobrobiti životinja i ruralnog razvoja.

Više informacija

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

  2. Web-mjesto o ekološkom uzgoju (vidi odjeljke: politika EU-a / razvoj politika i najnovije vijesti)

  3. Grafičke informacije o „ekološkoj (r)evoluciji u EU-u”

  4. Izvješće „Činjenice i brojke o ekološkoj poljoprivredi u Europskoj uniji

Osobe za kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar