Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. maaliskuuta 2014

Luomutuotannon määrä ja laatu nousuun komission ehdotuksella

Euroopan komissio ehdotti tänään uutta asetusta luonnonmukaisesta tuotannosta ja luomutuotteiden merkinnöistä. Uusilla ehdotuksilla pyritään korjaamaan nykyjärjestelmän puutteet, ja niiden keskiössä ovat kuluttajien ja tuottajien ilmaisemat huolenaiheet. EU:n luomumarkkinat ovat nelinkertaistuneet 10 viime vuoden aikana. Jotta ala voi kehittyä edelleen ja vastata tuleviin haasteisiin, sääntöjä on tarpeen päivittää ja muokata.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş totesi tänään luomualan tulevaisuuden riippuvan EU:n luomutunnuksella myytyjen tuotteiden laadusta ja aitoudesta. "Komissio haluaa EU:n luonnonmukaisen maatalouden kehittyvän määrällisesti ja laadullisesti. Tämän vuoksi sen kehittymisen tieltä poistetaan esteitä ja pyritään lisäämään kuluttajien luottamusta luomutuotteisiin. Uudistuspaketista hyötyvät sekä kuluttajat että viljelijät. Kuluttajat saavat paremmat takeet EU:ssa tuotettujen ja myytyjen luomuelintarvikkeiden suhteen. Viljelijät, tuottajat ja vähittäiskauppiaat puolestaan pääsevät suuremmille markkinoille EU:ssa ja sen ulkopuolella", Cioloş sanoi.

Ehdotuksella on kolme päätavoitetta: kuluttajien luottamuksen säilyttäminen, tuottajien luottamuksen säilyttäminen ja luomutuotantoon siirtymisen helpottaminen maatiloilla. Tavoitteena on periaatteisiinsa ja tavoitteisiinsa nojaava luomutuotanto, jonka avulla voidaan vastata kansalaisten odotuksiin ympäristön ja tuotteiden laadun osalta. Komissio ehdottaa erityisesti seuraavia toimia:

Luomualan sääntöjä vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan EU:ssa ja sen ulkopuolella tuotettujen tuotteiden osalta muun muassa luopumalla useista nykyisistä tuotantoa ja tarkastuksia koskevista poikkeuksista.

Valvontaa lujitetaan ottamalla käyttöön riskiperusteinen valvontajärjestelmä.

Käyttöön otetaan ryhmäsertifiointijärjestelmä, jonka ansiosta pienviljelijöiden on helpompi ryhtyä harjoittamaan luomutuotantoa.

Luomutuotteiden viennistä annetaan uusia säännöksiä, jotta luomutuotteiden kaupan kansainvälinen ulottuvuus voidaan ottaa paremmin huomioon.

Lainsäädäntöä yksinkertaistetaan viljelijöille koituvien hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi.

Komissio on hyväksynyt myös toimintasuunnitelman, joka koskee luomutuotannon tulevaisuutta Euroopassa. Tarkoituksena on auttaa luomutuotteiden viljelijöitä, tuottajia ja vähittäiskauppiaita sopeutumaan ehdotettuihin politiikan muutoksiin ja vastaamaan tuleviin haasteisiin. Suunnitelman mukaan viljelijöille suunnattua tiedotusta parannetaan, jotta nämä saisivat enemmän tietoa luonnonmukaiseen maatalouteen kannustavista maaseudun kehittämishankkeista ja EU:n maatalouspolitiikan aloitteista. Yhteyksiä EU:n tutkimus- ja innovointihankkeiden ja luomutuotannon välillä vahvistetaan ja esimerkiksi kouluja kannustetaan luomuelintarvikkeiden käyttöön.

Tausta

Ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ehdotusta laadittaessa on hyödynnetty tuloksia, jotka saatiin vuonna 2012 käynnistetyssä kattavassa kuulemismenettelyssä. Sen puitteissa konsultoitiin muun muassa EU:n ja kansainvälisiä luomutuotannon asiantuntijoita. Vuonna 2013 järjestettiin suurta kiinnostusta herättänyt julkinen kuuleminen, jossa saatiin 45 000 vastausta. Valtaosa vastaajista ei suinkaan ollut tuottajia vaan kuluttajia. Kansalaisilta saatujen vastausten mukaan nämä ovat huolissaan ympäristö- ja laatuasioista ja selvästikin haluavat, että luomutuotannon säännöt olisivat tiukemmat ja yhdenmukaisemmat koko EU:ssa.

Luonnonmukaisessa maataloudessa yhdistyvät parhaat ympäristökäytännöt, runsas luonnon monimuotoisuus, luonnonvarojen säilyttäminen sekä tiukat luonnollisiin aineksiin ja luonnollisiin menetelmiin perustuvat tuotantostandardit. Luomutuotanto muodostaa omat erityiset markkinansa, jotka vastaavat kuluttajien kysyntään. Samaan aikaan siinä tuotetaan ympäristönsuojeluun, eläinten hyvinvointiin ja maaseudun kehittämiseen liittyviä julkishyödykkeitä.

Lisätietoa

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Luonnonmukaista tuotantoa käsittelevät verkkosivut (englanniksi, ranskaksi ja saksaksi; ks. osiot EU POLICY/ Policy development ja Latest News).

Infografiikka "Luomuviljely valtaa alaa EU:ssa"

Raportti "Facts and figures on organic agriculture in the European Union"

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct, puhelin 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar