Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 mars 2014

Framsteg för konsumentsäkerheten – EU:s system för snabbt informationsutbyte om farliga produkter fyller tio år

I tio år har Rapex, EU:s system för snabbt informationsutbyte, skyddat de europeiska konsumenterna mot farliga produkter. Under 2013 vidtog EU:s medlemsstater totalt 2 364 åtgärder. Det innebär att antalet varningar steg med 3,8 % jämfört med 2012, helt i linje med den ökande tendens som har varit tydlig ända sedan Rapex inrättades 2003.

– Rapex visar att vi är vaksamma i unionen och att vi bryr oss om säkerheten för de 500 miljoner invånarna. Detta är ett lyckat samarbete mellan nationella myndigheter och EU:s institutioner och det är något som alla vinner på. Tioårsjubileet vittnar också om att samarbete blir allt viktigare för övervakningsmyndigheterna, för att man ska kunna garantera säkerheten på den inre marknaden, säger Neven Mimica, konsumentkommissionär.

Rapex är EU:s system för snabbt informationsutbyte mellan medlemsländerna och kommissionen, och det gäller för andra produkter än livsmedel. Systemet uppgift är att snabbt sprida information om farliga produkter och nationella åtgärder. Det innebär att man tidigare kan identifiera produkter som kan vara farliga för konsumenterna och därmed också snabbare avlägsna dem från marknaden.

Sedan Rapex inrättades 2003 har antalet varningar och uppföljningsåtgärder stadigt ökat. Under 2003 tog Rapex emot cirka 200 anmälningar och antalet är nu uppe i över 2 000 per år.

Vilka produkter kan vara farliga?

Under 2013 var det främst kläder, textilier och modeartiklar, 25 %, och leksaker, också 25 %, som anmäldes eller åtgärdades. De vanligaste riskerna med dessa produkter var farliga kemiska ämnen, skaderisk och kvävningsrisk.

Kemiska ämnen förekommer både i kläder och leksaker, t.ex. krom (VI) i skor och lädervaror och ftalater i leksaker. Kvävningsrisken och risken för skador på grund av band och snören var de främsta skälen till anmälan av kläder. Andra exempel på produkter som förbjöds under 2013 är barnavårdsartiklar (instabila babybadkar, barnvagnar som gick sönder) och tatueringsbläck som innehåller flera förbjudna kemiska ämnen. Företagen bör tänka på att ta hänsyn till väl kända risker före produktionen, och om ett misstag ändå inträffar är det viktigt att produkten återkallas.

Varifrån kommer produkterna?

De flesta produkter som anmäls genom systemet kommer från Kina. Förra året kom 64 % av alla anmälda farliga produkter därifrån.

För att göra de kinesiska tillverkarna bättre informerade och mer medvetna om kraven, arbetar EU tillsammans med Kina på ett informationsutbyte mellan myndigheterna och med utökad informationsverksamhet. I denna dialog framhåller EU-kommissionen också betydelsen av ökad spårbarhet för de anmälda produkterna. I en studie som nyligen genomfördes av en expertgrupp med stöd från EU-kommissionen ges rekommendationer om hur man ska förbättra spårbarheten och vad konsumenterna bör vara uppmärksamma på.1

Rapex-statistik 2013

2 364 det totala antalet anmälningar

31 antalet deltagande länder (de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein)

De fem mest anmälda produktkategorierna 2013:

25 % kläder, textilier och modeartiklar

25 % leksaker

9 % elapparater och elektrisk utrustning

7 % motorfordon

4 % kosmetika

De anmälda produkternas ursprungsland:

64 % Kina, inklusive Hongkong

15 % EU-länderna och EES-länderna

10 % okänt land

11 % andra länder

Mer information

MEMO/14/214

Informationsmaterial från Rapex:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktpersoner:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

För allmänheten: Europa direkt via telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-­post


Side Bar