Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. marca 2014

Prizadevanja za varnost potrošnikov. Deseta obletnica evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih

Evropski sistem hitrega obveščanja (RAPEX) evropske potrošnike že deset let varuje pred nevarnimi neživilskimi izdelki. Leta 2013 so države članice EU sprejele 2 364 ukrepov. Ta številka pomeni 3,8-odstotno povečanje števila obvestil v primerjavi z letom 2012 in nadaljevanje trenda naraščanja, ki je opazen že od uvedbe sistema RAPEX leta 2003.

„Sistem RAPEX je dokaz, da Evropa je pozorna in skrbi za varnost naših 500 milijonov državljanov. To je zgodba o uspehu sodelovanja med nacionalnimi organi in institucijami EU v korist naših državljanov. Deseta obletnica sistema RAPEX potrjuje, da je sodelovanje pri zagotavljanju varnejšega skupnega trga za izvršilne organe vse bolj pomembno,“ je povedal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica.

RAPEX je evropski sistem hitrega obveščanja o neživilskih izdelkih med državami članicami EU in Evropsko komisijo. Uporablja se za hitro širjenje informacij o potencialno nevarnih izdelkih in nacionalnih izvršilnih ukrepih. To omogoča zgodnejše prepoznavanje in odstranitev izdelkov, ki so nevarni za potrošnike, s trgov EU.

Kar zadeva število prejetih obvestil in z njimi povezane ukrepe, se sistem RAPEX od vzpostavitve leta 2003 stalno in vztrajno širi. Leta 2003 je bilo zabeleženih približno 200 obvestil, zdaj pa se jih v sistemu RAPEX vsako leto zabeleži več kot 2 000.

Kateri izdelki povzročajo tveganje?

Leta 2013 sta bili glavni kategoriji izdelkov, za katere je bilo treba sprejeti popravne ukrepe, kategorija oblačil, tekstila in modnih izdelkov ter kategorija igrač (obe 25 %). Med najpogosteje sporočenimi tveganji, ki jih povzročajo ti izdelki, so bila kemično tveganje, tveganje zadavljenja, tveganje poškodb in tveganje zadušitve.

Kemično tveganje se pojavlja tako pri oblačilih kot pri igračah (npr. krom VI v čevljih in usnjenih izdelkih, ftalati v igračah). Tveganje zadavljenja ali poškodb zaradi vrvic in vezalk je bilo glavni razlog za obveščanje v zvezi oblačili. Drugi primeri izdelkov, prepovedanih v letu 2013, vključujejo predmete za nego otrok (nestabilne kadi za dojenčke in vozičke) in črnila za tetoviranje z več prepovedanimi kemičnimi snovmi. Podjetja bi morala zagotoviti, da se pred proizvodnjo upoštevajo znana tveganja, in v primeru napak izdelek umakniti ali odpoklicati.

Od kod prihajajo?

Kitajska je v sistemu hitrega obveščanja med državami porekla na prvem mestu. Lani se je 64 % vseh obvestil o nevarnih izdelkih nanašalo na izdelke s kitajskim poreklom.

EU dvostransko sodeluje s Kitajsko na področju izmenjave informacij med organi in komunikacijskih dejavnosti, da bi zagotovila boljšo obveščenost kitajskih proizvajalcev in njihovo upoštevanje zahtev. Evropska komisija v tem dialogu poudarja tudi pomembnost spodbujanja sledljivosti izdelkov, za katere se pošlje obvestilo. Nedavna študija skupine strokovnjakov, ki jo je podprla Evropska komisija, vsebuje priporočila o tem, kako izboljšati sledljivost in na kaj bi morali biti potrošniki pozorni1.

RAPEX 2013 v številkah

2 364 skupno število obvestil

31 število sodelujočih držav (EU-28 ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

5 kategorij izdelkov, na katere se je v letu 2013 nanašalo največ obvestil:

25 % oblačila, tekstil in modni izdelki;

25 % igrače;

9 % električne naprave in oprema;

7 % motorna vozila;

4 % kozmetični izdelki.

Obvestila po državi porekla prijavljenih izdelkov:

64 % Kitajska, vključno s Hongkongom;

15 % EU-28 in države EGP;

10 % neznanega izvora;

11 % drugo.

Več informacij:

MEMO/14/214

Povezava na spletno stran s komunikacijskim gradivom sistema RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kontakti:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar