Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. marca 2014

Presadzovanie bezpečnosti spotrebiteľov: 10. výročie európskeho systému včasného varovania o nebezpečných výrobkoch

Systém EÚ na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) už 10 rokov chráni európskych spotrebiteľov pred nebezpečnými nepotravinárskymi výrobkami. V roku 2013 členské štáty EÚ prijali celkovo 2 364 opatrení proti takýmto výrobkom. V porovnaní s číslami z roku 2012 to znamená 3,8 % nárast a zároveň stále rastúci trend, ktorý možno pozorovať od zriadenia systému RAPEX v roku 2003.

„RAPEX je dôkazom toho, že Európa je ostražitá a dbá na bezpečnosť svojich 500 miliónov občanov. Je to príbeh úspešnej spolupráce vnútroštátnych orgánov s inštitúciami EÚ v prospech našich občanov. 10. výročie RAPEXU potvrdzuje čoraz väčší význam, ktorý orgány presadzovania práva prikladajú spolupráci pri zaisťovaní bezpečnejšieho jednotného trhu“, vyhlásil Neven Mimica, komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku.

RAPEX je systém EÚ na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o nepotravinárske výrobky. Jeho úlohou je rýchlo šíriť informácie o potenciálne nebezpečných výrobkoch a vnútroštátnych opatreniach na presadzovanie práva, v dôsledku čoho umožňuje rýchlejšie odhaliť a skôr odstrániť z trhov EÚ výrobky, ktoré predstavujú riziko pre spotrebiteľov.

Od svojho založenia v roku 2003 RAPEX zaznamenal kontinuálne a stabilné rozširovanie, pokiaľ ide o počet nahlásených varovaní a následných opatrení vykonaných v reakcii na takéto varovania. Z pôvodných asi 200 oznámení v roku 2003 teraz RAPEX prijíma a šíri viac než 2 000 oznámení ročne.

Ktoré výrobky predstavujú riziká?

V roku 2013 boli dvomi hlavnými kategóriami výrobkov, v prípade ktorých sa museli prijať nápravné opatrenia, oblečenie, textílie a módne doplnky a hračky (25 % v oboch kategóriách). Medzi najčastejšie oznamované riziká spôsobené týmito výrobkami patrili chemické riziká, riziko uškrtenia, riziko poranenia a udusenia.

Chemické riziká sa týkajú oblečenia aj hračiek, napr. zlúčenina chrómu (VI) prítomná v obuvi a kožených výrobkoch, ftaláty prítomné v hračkách. Hlavnými dôvodmi na oznamovanie nebezpečných odevov boli riziko uškrtenia alebo poranenia v prípade oblečenia so sťahovacími šnúrkami. Ďalšími príkladmi výrobkov, ktoré boli v roku 2013 zakázané, sú výrobky určené na starostlivosť o dieťa (nestabilné vane pre dojčatá, skladacie kočíky) a tetovacie farby obsahujúce niekoľko zakázaných chemických látok. Podniky by mali zabezpečiť, aby sa tieto známe riziká zohľadnili už pred výrobou. Takisto je dôležité, aby v prípade, že dôjde k pochybeniu, výrobok z trhu alebo od používateľov stiahli.

Odkiaľ pochádzajú?

Čína je aj naďalej krajinou pôvodu, ktorá sa objavuje na prvom mieste v systéme rýchleho varovania. Minulý rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny.

S cieľom zlepšiť informovanosť čínskych výrobcov a dodržiavanie požiadaviek EÚ bilaterálne spolupracuje s Čínou v oblasti výmeny informácií medzi orgánmi a v oblasti komunikačných činností. Európska komisia v rámci tohto dialógu takisto zdôrazňuje význam podpory vysledovateľnosti oznámených výrobkov. V nedávnej štúdii expertnej skupiny Európskej komisie sa uvádzajú odporúčania, ako zlepšiť vysledovateľnosť, ako aj odporúčania, čomu by spotrebitelia mali venovať pozornosť1.

RAPEX za rok 2013 v číslach

2 364 celkový počet oznámení

31 počet zúčastnených krajín (28 členských štátov EÚ + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

5 najčastejšie oznamovaných kategórií výrobkov v roku 2013:

25 % oblečenie, textílie a módne doplnky;

25 % hračky;

9 % elektrické spotrebiče a vybavenie;

7 % motorové vozidlá;

4 % kozmetika.

Oznámenia podľa krajiny pôvodu oznámeného výrobku:

64 % Čína vrátane Hongkongu;

15 % EÚ-28 a krajiny EHP;

10 % neznáma krajina pôvodu;

11 % iné.

Ďalšie informácie:

MEMO/14/214

Komunikačné materiály systému RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktné osoby:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Pre verejnosť: služba Europe Direct dostupná telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom.


Side Bar