Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 martie 2014

Promovarea siguranței consumatorilor. A 10-a aniversare a sistemului european de alertă rapidă pentru produsele periculoase

De 10 ani, Sistemul de Informare Rapidă (RAPEX) al UE protejează consumatorii europeni împotriva produselor nealimentare nesigure. În 2013, statele membre ale UE au luat, în total, 2 364 de măsuri în acest sens, ceea ce reprezintă o creștere a numărului de alerte cu 3,8 % față de 2012 și o continuare a tendinței de creștere constatată de la crearea sistemului RAPEX în 2003.

„RAPEX demonstrează că Europa este vigilentă și preocupată de siguranța celor 500 de milioane de cetățeni ai săi. Este o poveste de succes a cooperării dintre autoritățile naționale și instituțiile UE în beneficiul cetățenilor noștri. Cea de-a 10-a aniversare a sistemului RAPEX atestă importanța tot mai mare pe care autoritățile responsabile cu aplicarea legislației o acordă cooperării în vederea garantării unei piețe unice mai sigure.” - a declarat Neven Mimica, comisarul UE pentru protecția consumatorilor.

RAPEX este sistemul UE de alertă rapidă pentru produsele nealimentare, care asigură legătura dintre statele membre și Comisia Europeană. Rolul său este să difuzeze rapid informații privind produsele potențial periculoase și măsurile naționale de punere în aplicare, ceea ce duce la identificarea timpurie și la eliminarea din timp de pe piețele UE a produselor care reprezintă un pericol pentru consumatori.

De la înființarea sa în 2003, RAPEX s-a extins fără întrerupere și în mod constant în ceea ce privește alertele primite și măsurile luate ca urmare a acestor alerte. Față de cele aproximativ 200 de notificări primite în 2003, RAPEX a ajuns, în prezent, să primească și să distribuie anual peste 2 000 de notificări.

Care sunt produsele care prezintă riscuri?

În 2013, cele două categorii principale de produse pentru care a fost nevoie să se ia măsuri corective au fost, pe de o parte, articolele de îmbrăcăminte, produsele textile și articolele de modă, iar pe de altă parte, jucăriile (ambele categorii reprezentând 25 %). Printre riscurile cel mai frecvent notificate, cauzate de aceste produse, se numără riscurile legate de substanțe chimice, riscul de strangulare, riscul de rănire și riscul de asfixiere.

Riscurile legate de substanțe chimice sunt prezente atât în cazul articolelor de îmbrăcăminte, cât și în cazul jucăriilor (de exemplu, substanța crom VI din încălțăminte și din articolele din piele, ftalații din jucării). Riscul de strangulare sau de rănire cauzat de prezența șnururilor și a cordoanelor a constituit principalul motiv pentru notificarea articolelor de îmbrăcăminte. Printre alte exemple de produse interzise în 2013 se numără articole de puericultură (căzi de baie instabile pentru sugari, cărucioare care riscau să se răstoarne) și cerneluri pentru tatuat care conțineau mai multe substanțe chimice interzise. Întreprinderile ar trebui să se asigure că riscurile bine-cunoscute sunt luate în considerare înainte de etapa de producție, iar în cazul în care survin erori, este important ca produsele respective să fie retrase sau rechemate de pe piață.

De unde provin aceste produse?

China este principala țară de origine a produselor semnalate în sistemul de alertă. Anul trecut, 64 % din numărul total de notificări privind produsele periculoase au fost legate de produse provenite din China.

Pentru ca producătorii chinezi să poată fi mai bine informați și să țină seama de cerințe, UE colaborează cu China în privința schimbului de informații între autorități și a activităților de comunicare. În cadrul acestui dialog, Comisia Europeană subliniază, de asemenea, importanța unei mai bune trasabilități a produselor notificate. Un studiu recent, realizat de un grup de experți sprijinit de Comisia Europeană, prezintă recomandări privind atât modul de ameliorare a trasabilității, cât și elementele la care consumatorii trebuie să fie atenți.1

RAPEX 2013 în cifre

2 364 numărul total de notificări

31 numărul de țări participante (UE28 + Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Cele 5 categorii de produse notificate cel mai frecvent în 2013:

25 % Articole de îmbrăcăminte, produse textile și articole de modă;

25 % Jucării;

9 % Aparate și echipamente electrice;

7 % Autovehicule;

4 % Produse cosmetice

Notificări în funcție de țara de origine a produsului:

64 % China (inclusiv Hong Kong);

15% UE-28 și țările din SEE;

10 % origine necunoscută;

11 % altele.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

MEMO/14/214

Link către materialele de comunicare privind RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Contact:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar