Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 maart 2014

Werken aan de veiligheid van de consument: het Europese Rapex-systeem voor snelle melding van gevaarlijke producten bestaat tien jaar

Al tien jaar lang beschermt het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke consumentenproducten (Rapex) de Europese consument tegen onveilige niet voor voeding bestemde producten. In 2013 zijn in de EU-lidstaten in totaal 2 364 maatregelen genomen. Dit is een stijging van het aantal waarschuwingen met 3,8 % ten opzichte van 2012, waarmee de stijgende tendens wordt voortgezet die zich aftekent sinds de oprichting van Rapex in 2003.

"Rapex laat zien dat Europa waakzaam is en belang hecht aan de veiligheid van zijn 500 miljoen burgers. Het is een succesverhaal van samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de EU-instellingen ten behoeve van onze burgers. Het tienjarig bestaan van Rapex wijst erop dat de handhavingsinstanties steeds beter samenwerken met het oog op een veiligere interne markt" – aldus Neven Mimica, EU-commissaris voor Consumentenbeleid.

Rapex is het Europees systeem voor snelle meldingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie voor niet voor voeding bestemde producten. Het systeem is bedoeld om snel informatie over potentieel gevaarlijke producten en nationale handhavingsmaatregelen te verspreiden. Hierdoor kunnen producten die een gevaar voor de consument vormen sneller worden opgespoord en eerder van de EU-markten worden gehaald.

Sinds de oprichting in 2003 is Rapex gestaag gegroeid in termen van ontvangen waarschuwingen en follow-upmaatregelen die naar aanleiding van deze waarschuwingen zijn genomen. In 2003 ontving Rapex ongeveer 200 kennisgevingen, maar nu worden er op jaarbasis meer dan 2 000 meldingen ontvangen en verspreid.

Welke producten zijn gevaarlijk?

In 2013 waren corrigerende maatregelen vooral nodig voor de productcategorieën kleding, textiel en modeartikelen en speelgoed (beide 25 %). De vaakst gemelde risico's voor die producten waren chemische risico's, gevaar voor verwurging en gevaar voor verwondingen en verstikking.

De chemische risico’s zijn aanwezig in zowel kleding als speelgoed, zoals chroom (VI) in schoeisel en lederwaren, en ftalaten in speelgoed. Bij kleding was meestal sprake van gevaar voor verwurging of verwondingen door de aanwezigheid van treksluitingen en koorden. Andere voorbeelden van in 2013 verboden producten zijn kinderverzorgingsartikelen (instabiele babybadjes, gammele buggy’s) en tatoeage-inkt die verboden chemische stoffen bevat. De ondernemers moeten ervoor zorgen dat de bekende risico’s reeds vóór de productie worden ingecalculeerd, en bij problemen is het van belang dat zij het product uit de handel te nemen of terugroepen.

Uit welke landen zijn de producten afkomstig?

China staat als land van oorsprong in het waarschuwingssysteem op nummer één. Afgelopen jaar had 64 % van het totale aantal meldingen van gevaarlijke producten betrekking op producten uit China.

Om de Chinese producenten beter bewust te maken van de voorschriften, werkt de EU met China bilateraal aan de uitwisseling van informatie tussen de overheden en aan acties op het gebied van communicatie. In deze dialoog wijst de Europese Commissie bovendien op het belang van de traceerbaarheid van de gemelde producten. Een recente studie door een groep van deskundigen die met steun van de Europese Commissie is verricht, bevat aanbevelingen voor een betere traceerbaarheid en ook aspecten waarop de consumenten moeten letten1.

Rapex 2013 in cijfers

2 364 totaal aantal meldingen

31 deelnemende landen (EU28 + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

De vijf vaakst gemelde productcategorieën in 2013:

25 % kleding, textiel en modeartikelen;

25 % speelgoed;

9 % elektrische apparatuur en toestellen;

7 % motorvoertuigen;

4 % cosmetica.

Meldingen per land van oorsprong van het product:

64 % China, inclusief Hongkong;

15 % EU28 en de EER-landen;

10 % onbekend;

11 % overige.

Voor meer informatie:

MEMO/14/214

Rapex communicatiemateriaal:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Contact:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar