Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 25. martā

Patērētāju drošības vārdā – Eiropas ātrās ziņošanas sistēma par bīstamiem ražojumiem darbojas jau 10 gadus

ES ātrās ziņošanas sistēma (RAPEX) jau 10 gadus Eiropā aizsargā patērētājus pret bīstamām nepārtikas precēm. 2013. gadā ES dalībvalstis veica pavisam 2364 pasākumus. Paziņojumu skaits salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājies par 3,8 % un turpina pieaugt. Šāda tendence ir vērojama jau kopš RAPEX izveidošanas 2003. gadā.

“RAPEX darbība rāda, ka Eiropa ir modra un rūpējas par tās 500 miljonu iedzīvotāju drošību. Tas ir veiksmes stāsts par sadarbību starp valstu iestādēm un ES iestādēm mūsu pilsoņu labā. RAPEX desmitgade apliecina, ka iestāžu sadarbība kļūst arvien svarīgāka, lai uzlabotu preču drošumu vienotajā tirgū,” sacīja patērētāju aizsardzības politikas komisārs Nevens Mimica.

RAPEX ir ES ātrās ziņošanas sistēma par nepārtikas ražojumiem. Tajā piedalās dalībvalstis un Eiropas Komisija. Tās uzdevums ir ātri izplatīt informāciju par potenciāli bīstamām precēm un valstu veiktajiem pasākumiem. Šādā veidā var agrāk identificēt un atsaukt no ES tirgus tādus ražojumus, kas var apdraudēt patērētājus.

Kopš RAPEX izveidošanas 2003. gadā šī sistēma ir nemitīgi vērtusies plašumā, par ko liecina saņemtie paziņojumi un uz tiem reaģējot veiktie pasākumi. Sākumā, 2003. gadā, RAPEX tika nosūtīti tikai 200 paziņojumi, bet tagad tādu ir vairāk nekā 2000 gadā.

Ar kuriem ražojumiem ir saistīts vislielākais risks?

2013. gadā koriģējošie pasākumi visbiežāk bija jāveic saistībā ar divām galvenajām ražojumu kategorijām: apģērbs, tekstilizstrādājumi, modes preces un rotaļlietas (katrai no tām 25 %). Starp biežāk ziņotajiem riskiem, kuru cēlonis ir minētās preces, jāmin ķīmiskie riski, nožņaugšanās risks, fizisku traumu un aizrīšanās risks.

Ķīmiskie riski ir saistīti gan ar apģērbu, gan ar rotaļlietām (piemēram, hroms (VI) apavos un ādas izstrādājumos, ftalāti rotaļlietās). Par apģērbiem visbiežāk brīdinājumi saņemti tāpēc, ka saites un auklas rada nožņaugšanās vai traumu risku. Citi 2013. gadā aizliegti produkti bija, piemēram, bērnu aprūpes preces (nestabilas vannas zīdaiņiem, bērnu ratiņi, kas nefiksējas un izjūk) un tetovēšanas krāsas, kas satur vairākas aizliegtas ķīmiskās vielas. Uzņēmumiem būtu jāgādā par to, lai pirms ražošanas sākuma šos labi zināmos riskus ņemtu vērā, un, ja gadās kļūme, ražojumu vajadzētu atsaukt.

No kurienes ir šie ražojumi?

Ķīna ir valsts, kurā ražotās preces visbiežāk ir brīdinājumu cēlonis. Pērn 64 % no visiem paziņojumiem par bīstamiem ražojumiem attiecās uz izstrādājumiem no Ķīnas.

Lai Ķīnas ražotāji būtu labāk informēti un izprastu drošuma prasības, ES divpusēji sadarbojas ar Ķīnu, apmainoties ar informāciju starp iestādēm un gādājot par komunikācijas pasākumiem. Šajā dialogā Eiropas Komisija arī uzsver, cik liela nozīme ir ražojumu izsekojamībai. Nesenā pētījumā, ko veica ekspertu grupa ar Eiropas Komisijas atbalstu, tika sagatavoti ieteikumi, kā uzlabot izsekojamību un kam būtu jāpievērš uzmanība no patērētāju puses1.

RAPEX 2013. gads skaitļos

2364 – kopējais paziņojumu skaits.

31 – valstu skaits, kas piedalās sistēmā (ES-28 + Norvēģija, Islande un Lihtenšteina).

Piecas ražojumu kategorijas, par kurām 2013. gadā visbiežāk saņemti paziņojumi

25 % – apģērbs, tekstilizstrādājumi un modes preces

25 % – rotaļlietas

9 % – elektropreces un elektroiekārtas

7 % – mehāniskie transportlīdzekļi

4 % – kosmētika

Paziņojumi pēc ražojuma izcelsmes valsts

64 % no Ķīnas, tostarp Honkongas

15 % no ES-28 un EEZ valstīm

10 % no valstīm ar nezināmu izcelsmi

11 % no citām valstīm

Plašāka informācija

MEMO/14/214

Materiāli par RAPEX paziņojumiem:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktpersonas:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Sabiedrības jautājumiem: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar