Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 25 d.

Vartotojų saugos didinimas. Europos ankstyvojo perspėjimo dėl pavojingų produktų sistemai – dešimt metų

Jau dešimt metų Europos vartotojai, naudodamiesi ES skubaus pasikeitimo informacija sistema (RAPEX), gali išvengti nesaugių ne maisto produktų. 2013 m. ES valstybės narės iš viso ėmėsi 2 364 priemonių. Tai rodo, kad, palyginti su 2012 m., perspėjimų skaičius padidėjo 3,8 proc.; šis skaičius nuolat didėja – ši tendencija stebima nuo pat 2003 m., kai buvo įsteigta RAPEX.

„RAPEX įrodo, kad Europa yra budri ir rūpinasi 500 mln. piliečių sauga. Tai sėkmingo ir mūsų piliečiams naudingo nacionalinių ir ES institucijų bendradarbiavimo pavyzdys. RAPEX dešimties metų sukaktis liudija, kad siekdamos užtikrinti saugesnę bendrąją rinką, teisėsaugos tarnybos vis daugiau svarbos teikia bendradarbiavimui“, – kalbėjo už vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica.

RAPEX – tai ES veikianti valstybių narių ir Europos Komisijos skubaus pasikeitimo informacija dėl ne maisto produktų sistema. Jos paskirtis – skubiai paskleisti informaciją apie galimai pavojingus produktus ir apie veiksmus, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu. Dėl to vartotojams grėsmę keliantys produktai nustatomi anksčiau ir sparčiau pašalinami iš ES rinkos.

Nuo pat 2003 m., kai RAPEX buvo įsteigta, jos veikla, matuojama gautų perspėjimų bei tolesnių veiksmų, kurių imamasi į tuos perspėjimus reaguojant, skaičiumi tęsiasi ir nuolat plečiasi. 2003 m. RAPEX gavo apie 200 perspėjimų, o dabar ji kasmet gauna ir išplatina daugiau kaip 2000 perspėjimų.

Kokie produktai kelia pavojų?

2013 m. dvi pagrindinės produktų kategorijos, kurioms pritaikytos taisomosios priemonės, buvo drabužiai, tekstilės gaminiai ir madingi aksesuarai bei žaislai (po 25 proc.). Dažniausiai buvo įspėjama apie šių produktų keliamą cheminį pavojų, pavojų pasismaugti, susižeisti ar užspringti.

Cheminį pavojų kelia ir drabužiai, ir žaislai (pvz., chromas (VI) batuose ir odos gaminiuose, ftalatai žaisluose). Pavojus pasismaugti ar susižeisti dėl virvelių ir įveriamųjų virvelių buvo pagrindinė pranešimų dėl drabužių priežastis. Kiti 2013 m. uždraustų produktų pavyzdžiai – vaikų priežiūros prekės (nestabilios kūdikių vonelės, išyrantys vaikų vežimėliai), rašalas tatuiruotėms, kurio sudėtyje yra kelios draudžiamos medžiagos. Verslo atstovai turėtų užtikrinti, kad prieš pradedant gamybą būtų atsižvelgiama į gerai žinomus pavojus, ir, įvykus klaidai, produktą išimti ar atšaukti iš rinkos.

Kokia šių produktų kilmė?

Kinija yra perspėjimų sistemoje dažniausiai minima kilmės šalis. Praėjusiais metais 64 proc. iš visų pranešimų apie pavojingus produktus buvo susiję su produktais iš Kinijos.

Siekdama, kad Kinijos gamintojai būtų geriau informuoti apie reikalavimus ir į juos labiau atsižvelgtų, ES bendradarbiauja su Kinija institucijų pasikeitimo informacija ir ryšių veiklos srityse. Vykdydama šį dialogą Europos Komisija taip pat pabrėžia, kad svarbu padidinti produktų, apie kuriuos perspėta, atsekamumą. Neseniai atliktame Europos Komisijos remiamame ekspertų grupės tyrime pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti atsekamumą ir į ką vartotojai turėtų atkreipti dėmesį1.

2013 m. RAPEX duomenys

2 364 – iš viso perspėjimų,

31 – dalyvaujančių šalių (ES šalys, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) skaičius.

2013 m. dažniausiai buvo pranešama apie šių 5 kategorijų produktus:

25 proc. – drabužiai, tekstilės gaminiai ir madingi aksesuarai,

25 proc. – žaislai,

9 proc. – elektriniai prietaisai ir įranga,

7 proc. – variklinės transporto priemonės,

4 proc. kosmetika.

Gauta pranešimų apie produktus, kurių kilmės šalys:

64 proc. – Kinija, įskaitant Honkongą,

15 proc. – ES ir EEB šalys,

10 proc. – nežinoma,

11 proc. – kitos.

Daugiau informacijos

MEMO/14/214

Nuoroda į RAPEX informacinę medžiagą:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

David Hudson, tel. +32 2 296 83 35

Madalina Chiriac, tel. +32 2 297 44 13

Visuomenei: Europe Direct telefonu 00 800 67 89 10 11 arba e. paštu


Side Bar