Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 25.

A fogyasztók biztonságának szolgálatában: 10 éves a veszélyes termékekre figyelmeztető európai riasztási rendszer

A RAPEX (a nem élelmiszer jellegű termékek uniós riasztási rendszere) immár tíz éve gondoskodik az európai fogyasztóknak a veszélyes termékekkel szembeni védelméről. 2013-ban összesen 2364 intézkedésre került sor az uniós tagállamok részéről. Ez a szám 2012-höz viszonyítva 3,8%-kal nőtt, követve a RAPEX 2003-as létrehozása óta megfigyelhető, folyamatos emelkedést mutató tendenciát.

„A RAPEX arról tanúskodik, hogy Európa gondosan őrzi 500 millió polgára biztonságát. A polgárok javát szolgáló rendszer működése a tagállami hatóságok és az uniós intézmények közötti együttműködés igazi sikertörténete. A RAPEX létrehozásának 10. évfordulója annak tanúbizonysága, hogy a biztonságosabb egységes piac érdekében a jogérvényesítésért felelős hatóságok egyre nagyobb súlyt fektetnek az együttműködésre.” – nyilatkozta Neven Mimica uniós fogyasztópolitikai biztos.

A RAPEX a tagállamok és a Bizottság között működő uniós sürgősségi riasztási rendszer, amely a nem élelmiszer jellegű termékekkel foglalkozik. Feladata a potenciálisan veszélyes termékekre és a tagállami jogérvényesítési fellépésekre vonatkozó információk gyors továbbítása. Segítségével a fogyasztókra veszélyes termékek korábban azonosíthatók és távolíthatók el az EU piacairól.

A RAPEX 2003-as létrehozása óta folyamatosan nő a beérkező értesítések száma, valamint az értesítésekre válaszul hozott intézkedések aránya: míg 2003-ban alig 200 értesítés futott be, a rendszer mára évente több mint 2000 bejelentést dolgoz fel.

Mely termékek jelentenek kockázatot?

2013-ban elsősorban a ruházati cikkek, a textíliák és a divatáru (25 %), valamint a játékok (szintén 25 %) alkották azokat a fő termékkategóriákat, amelyek esetében korrekciós intézkedésekre volt szükség. Az említett termékekkel járó kockázat a bejelentések szerint a leggyakrabban vegyi kockázat volt, amelyet a sorban a fulladási, a sérülési és légcső-elzáródási veszély követett.

A vegyi anyagok jelentette veszélyek a ruhák és a játékok esetében jelentkeznek (például a cipőkben és bőrtermékekben előforduló króm(VI) vagy az egyes játékokban megtalálható ftalátok). A beérkezett értesítések többsége a ruhák esetében a rajtuk lévő zsinórok miatti fulladás- vagy sérülésveszélyre hívta fel a figyelmet. Emellett 2013-ban betiltottak még gyermekgondozási cikkeket (például instabil babakádakat, összecsukló babakocsikat), illetve olyan tetováló festékeket is, amelyek számos tiltott vegyi anyagot tartalmaztak. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy már a gyártási szakasz előtt figyelembe veszik a jól ismert veszélyeket, a hibás termékeket pedig visszahívják, illetve kivonják a forgalomból.

Honnan érkeznek ezek a termékek?

A riasztási rendszerben a származási országok között továbbra is Kína áll az élen. Az elmúlt évben a súlyos kockázatot jelentő termékekről szóló összes bejelentés 64 %-a kapcsolódott Kínából származó termékekhez.

Annak érdekében, hogy a kínai gyártók jobban tisztában legyenek a követelményekkel és be is tartsák azokat, az Unió és Kína kétoldalú erőfeszítéseket tesz a hatóságok közötti információcsere és kommunikációs tevékenységek terén. E párbeszéd keretében az Európai Bizottság felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a bejelentett termékek jobban nyomon követhetők legyenek. Egy nemrég készült, az Európai Bizottság által támogatott szakértői tanulmány ajánlásokat fogalmazott meg a nyomon követhetőség javítására, valamint arra vonatkozóan, hogy a fogyasztóknak mire érdemes különösen odafigyelniük1.

A RAPEX 2013. évi számadatai

2 364 Értesítések száma összesen:

31 a részt vevő országok száma (EU 28 + Norvégia, Izland és Liechtenstein)

A 2013-ben leggyakrabban bejelentés tárgyát képező öt termékkategória:

25 % ruházat, textil- és divatáru;

25 % játékok;

9 % elektromos készülékek és berendezések;

7 % gépjárművek;

4 % kozmetikumok

Bejelentések a termékek származási országa szerint:

64 % Kína, ideértve Hongkongot is;

15 % az Unió 28 tagállama és az EGT-országok;

10 % ismeretlen;

11 % egyéb.

További információk:

MEMO/14/214

A RAPEX tájékoztató anyagait a következő linket olvashatja:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kapcsolattartók:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Közönségtájékoztatás: Europe Direct, telefonszám: 00 800 6 7 8 9 10 11 e­mail cím:


Side Bar