Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. maaliskuuta 2014

Kuluttajien turvallisuuden parantaminen – vaarallisia tuotteita koskevan eurooppalaisen nopean hälytysjärjestelmän 10-vuotispäivä

EU:n nopea tietojenvaihtojärjestelmä (RAPEX) on varjellut kuluttajia jo 10 vuoden ajan vaarallisilta tuotteilta. Vuonna 2013 EU:n jäsenvaltiot toteuttivat yhteensä 2 364 tähän liittyvää toimenpidettä, mikä tarkoittaa 3,8 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna. Suuntaus on edelleen kasvava, kuten aina RAPEXin perustamisesta vuonna 2003 lähtien.

”RAPEX-järjestelmä osoittaa, että Euroopassa ollaan valppaana ja huolehditaan 500 miljoonan kansalaisen turvallisuudesta. Kyseessä on kansallisten viranomaisten ja EU:n toimielinten välisen yhteistyön menestystarina, josta on etua kaikille kansalaisille. RAPEX-järjestelmän 10-vuotispäivä todistaa, että valvontaviranomaiset pitävät yhä tärkeämpänä yhteistyötä, jolla taataan turvallisemmat sisämarkkinat,” totesi kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica.

RAPEX on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka kautta ilmoitetaan muista tuotteista kuin elintarvikkeista. Sen tehtävänä on levittää nopeasti tietoa mahdollisesti vaarallisista tuotteista ja kansallisista valvontatoimista. Tämän tuloksena EU:n markkinoilta voidaan yksilöidä ja poistaa nopeammin tuotteet, joista aiheutuu vaaraa kuluttajille.

RAPEX perustettiin vuonna 2003, jonka jälkeen se on jatkanut vakaasti kasvuaan, jos tarkastellaan saatujen hälytysten ja hälytysten seurauksena toteutettujen seurantatoimien lukumäärää. Vuonna 2003 saatiin noin 200 ilmoitusta, ja nyt ilmoituksia saadaan ja jaetaan yli 2 000 vuodessa.

Mistä tuotteista aiheutuu vaaraa?

Vuonna 2013 korjaavia toimenpiteitä toteutettiin eniten kahdessa tuoteryhmässä: vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (25 %) sekä lelut (25 %). Näiden tuotteiden aiheuttamia useimmin ilmoitettuja vaaroja olivat kemialliset vaarat sekä kuristumis-, loukkaantumis- ja tukehtumisvaara.

Kemiallisia vaaroja esiintyy sekä vaatteissa että leluissa (esim. kromi VI kengissä ja nahkatuotteissa, ftalaatit leluissa). Vaatteita koskevien ilmoitusten pääsyitä olivat kiristysnyöreistä ja nauhoista johtuva kuristumis- tai loukkaantumisvaara. Muita esimerkkejä vuonna 2013 kielletyistä tuotteista ovat lastenhoitotarvikkeet (epävakaat vauvojen kylpyammeet, kokoontaittuvat lastenrattaat) ja tatuointimusteet, jotka sisälsivät useita kiellettyjä kemiallisia aineita. Yritysten olisi varmistettava, että tiedossa olevat vaarat otetaan huomioon ennen tuotantoa ja jos tapahtuu virheitä, tuotteet poistetaan markkinoilta tai järjestetään niiden palautus.

Mistä vaaralliset tuotteet tulevat?

Kiina on edelleen yleisin alkuperämaa hälytysjärjestelmässä. Viime vuonna 64 prosenttia vaarallisia tuotteita koskevista ilmoituksista liittyi Kiinasta tuleviin tuotteisiin.

Saadakseen kiinalaiset tuottajat paremmin tietoisiksi tilanteesta ja vaatimuksista EU ja Kiina toimivat kahdenvälisesti ja järjestävät viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tiedotustoimintaa. Tässä vuoropuhelussa Euroopan komissio tuo myös esiin, miten tärkeää on edistää tuotteiden jäljitettävyyttä. Euroopan komission tukeman asiantuntijaryhmän hiljattaisessa tutkimuksessa esitetään suosituksia sekä siitä, miten jäljitettävyyttä voitaisiin parantaa, että siitä, mihin kuluttajien olisi syytä kiinnittää huomiota.1

RAPEX 2013 numeroina

2 364 ilmoituksia yhteensä

31 osallistuvien maiden lukumäärä (EU28 + Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Viisi useimmin ilmoitettua tuoteryhmää vuonna 2013:

25 % vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet

25 % lelut

9 % sähkölaitteet ja -varusteet

7 % moottoriajoneuvot

4 % kosmeettiset valmisteet

Ilmoitettujen tuotteiden alkuperämaa:

64 % Kiina (myös Hongkong)

15 % EU:n 28 jäsenvaltiota ja ETA-maat

10 % tuntematon

11 % muu

Lisätietoja:

MEMO/14/214

Linkki RAPEX-tiedotusmateriaaliin:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh: 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar