Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. märts 2014

Tarbijaohutuse suurendamine – ohtlikest toodetest teatamise Euroopa kiirhoiatussüsteemi 10. aastapäev

ELi kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) abil on Euroopa tarbijaid kümme aastat kaitstud toiduks mittekasutatavate ohtlike toodete eest. 2013. aastal võtsid ELi liikmesriigid kokku 2364 meedet. Võrreldes 2012. aastaga on hoiatusteadete arv suurenenud 3,8% ning alates RAPEXi loomisest 2003. aastal ilmnenud kasvusuundumus jätkub.

„RAPEXist nähtub, et Euroopa on valvas ja hoolitseb meie 500 miljoni kodaniku ohutuse eest. See on olnud edukas koostöö riiklike asutuste ja ELi institutsioonide vahel meie kodanike huvides. RAPEXi 10. aastapäev annab tunnistust üha suurenevast tähtsusest, mida õiguskaitseasutused omistavad ohutuma ühtse turu tagamiseks tehtavale koostööle,” ütles ELi tarbijapoliitika volinik Neven Mimica.

RAPEX on liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vaheline ELi kiirhoiatussüsteem, mille vahendusel antakse teada toiduks mittekasutatavatest ohtlikest toodetest. Süsteemi ülesanne on kiiresti levitada teavet potentsiaalselt ohtlike toodete ja riiklike täitemeetmete kohta. Tänu sellele saab ELi turgudel kiiremini kindlaks teha tarbijaile ohtlikke tooteid ja neid sealt varem kõrvaldada.

RAPEX on alates selle loomisest 2003. aastal pidevalt ja püsivalt laienenud – seoses saadud hoiatusteadete ja selliste teadete alusel võetavate järelmeetmetega. Kui 2003. aastal sai RAPEX umbes 200 teadet, siis nüüd võtab süsteem igal aastal vastu ja jagab rohkem kui 2000 teadet.

Millised tooted on kõige ohtlikumad?

Peamised tootekategooriad, mille puhul tuli 2013. aastal parandusmeetmeid võtta, olid riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad ning mänguasjad (mõlemad 25%). Just nendel toodetel täheldati kõige sagedamini keemilisi riske ning kägistamise, vigastamise ja lämbumise ohtu.

Keemilised riskid esinevad nii rõivastel kui ka mänguasjadel (nt kroom(VI) jalatsites ja nahktoodetes, ftalaadid mänguasjades). Riietusesemete ohtlikkusest teatamise peamine põhjus oli krookpaeltest või nööridest tingitud kägistamise või vigastuste oht. Keelatud toodete muud näited 2013. aastal hõlmasid lapsehooldusvahendeid (ebastabiilsed väikelastevannid, kokkuvajuvad lapsevankrid) ning tätoveerimistinte, mis sisaldavad mitut keelatud keemilist ainet. Ettevõtjad peaksid tagama, et üldtuntud riske võetakse arvesse enne tootmise algust. Kui tootmise käigus tehakse vigu, on oluline, et ettevõtjad kõrvaldavad toote või kutsuvad selle tagasi.

Kust sellised tooted tulevad?

Hoiatussüsteemi probleemsete päritolumaade hulgas on esimesel kohal Hiina. Eelmisel aastal oli 64% kõigist ohtlike toodete hoiatusteadetest seotud Hiinast pärit toodetega.

Selleks et Hiina tootjaid paremini teavitada ning et nõudeid meeles peataks, teeb EL Hiinaga kahepoolset koostööd ametiasutustevahelise teabevahetuse ja teavitustegevuse alal. Selles dialoogis rõhutab Euroopa Komisjon, et oluline on suurendada teatatud toodete jälgitavust. Euroopa Komisjoni toetatud ekspertide rühma hiljutises uuringus esitatakse soovitusi selle kohta, kuidas parandada jälgitavust ja millele tarbijad peaksid pöörama tähelepanu.1

RAPEX 2013 arvudes

2364 teatamiste üldarv

31 osalenud riikide arv (EL 28 + Norra, Island ja Liechtenstein)

5 tootekategooriat, millest 2013. aastal kõige sagedamini teavitati:

25% riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad;

25% mänguasjad,

9% elektroonilised seadmed ja varustus;

7% mootorsõidukid;

4% kosmeetikatooted.

Teatamised toote päritoluriigi alusel:

64% Hiina, sealhulgas Hongkong;

15% EL 28 ja EMP riigid;

10% päritolu teadmata;

11% muud.

Lisateave:

MEMO/14/214

Link RAPEXi teabematerjalidele:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktisikud:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Kodanikule: Europe Direct tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-­post


Side Bar