Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπή

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2014

Ώθηση για την ασφάλεια των καταναλωτών. Δέκατη επέτειος του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα

Εδώ και 10 χρόνια το ενωσιακό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) προστατεύει τους ευρωπαίους καταναλωτές από τα μη ασφαλή μη διατροφικά προϊόντα. Το 2013 ελήφθησαν συνολικά 2.364 μέτρα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινοποιήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2012 και ότι συνεχίζεται η αυξητική τάση που είναι εμφανής από τη θέσπιση του RAPEX, το 2003.

«Το RAPEX δείχνει ότι η Ευρώπη είναι σε εγρήγορση και ότι μεριμνά για την ασφάλεια των 500 εκατομμυρίων πολιτών μας. Είναι ένα παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των οργάνων της ΕΕ προς όφελος των πολιτών μας. Η δέκατη επέτειος του RAPEX μαρτυρά την ολοένα αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι αρχές επιβολής στη συνεργασία για την εξασφάλιση μιας ασφαλέστερης ενιαίας αγοράς», δήλωσε ο κ. Neven Mimica, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την πολιτική καταναλωτών.

Το RAPEX είναι το ενωσιακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μη διατροφικά προϊόντα. Αποστολή του είναι η άμεση διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα ενδεχομένως επικίνδυνα προϊόντα και τις εθνικές ενέργειες επιβολής του νόμου. Με τον τρόπο αυτόν εντοπίζονται έγκαιρα και απομακρύνονται ταχύτερα από τις αγορές της ΕΕ τα προϊόντα που εγκυμονούν κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Από τη θέσπισή του, το 2003, το RAPEX παρουσιάζει συνεχή και σταθερή αύξηση από την άποψη των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται και των δράσεων που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Από περίπου 200 κοινοποιήσεις το 2003, το RAPEX λαμβάνει τώρα και διανέμει περισσότερες από 2000 κοινοποιήσεις σε ετήσια βάση.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους;

Το 2013 τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας καθώς και τα παιχνίδια (και οι δύο κατηγορίες από 25%) ήταν οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Μερικοί από τους συχνότερα κοινοποιούμενους κινδύνους που προκαλούνται από τα προϊόντα αυτά είναι οι χημικοί κίνδυνοι, ο κίνδυνος στραγγαλισμού, ο κίνδυνος τραυματισμού και ο κίνδυνος πνιγμού.

Χημικοί κίνδυνοι εντοπίζονται τόσο σε είδη ένδυσης όσο και σε παιχνίδια (π.χ. χρώμιο VI σε υποδήματα και δερμάτινα είδη, φθαλικές ενώσεις σε παιχνίδια). Ο κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού λόγω της παρουσίας κορδονιών περίσφιξης και κορδονιών άλλου είδους ήταν οι κύριοι λόγοι υποβολής κοινοποιήσεων για είδη ένδυσης. Άλλα παραδείγματα προϊόντων που απαγορεύτηκαν το 2013 περιλαμβάνουν κάποια είδη παιδικής φροντίδας (ασταθείς μπανιέρες για μωρά, καροτσάκια που καταρρέουν) και μελάνια για τατουάζ που περιείχαν διάφορες απαγορευμένες χημικές ουσίες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτοί οι γνωστοί κίνδυνοι να λαμβάνονται υπόψη πριν από την παραγωγή και να συνειδητοποιήσουν ότι, σε περίπτωση λάθους, είναι σημαντικό να αποσύρουν ή να ανακαλέσουν το προϊόν.

Από πού προέρχονται;

Η Κίνα είναι η υπ’ αριθμόν ένα χώρα καταγωγής στο σύστημα συναγερμού. Πέρυσι το 64% του συνολικού αριθμού των κοινοποιήσεων για επικίνδυνα προϊόντα αφορούσαν προϊόντα που προέρχονταν από την Κίνα.

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των κινέζων παραγωγών για τις σχετικές απαιτήσεις και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους για τα θέματα αυτά, η ΕΕ συνεργάζεται διμερώς με την Κίνα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και για δραστηριότητες επικοινωνίας. Στον διάλογο αυτόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των κοινοποιούμενων προϊόντων. Πρόσφατη μελέτη ομάδας εμπειρογνωμόνων που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για τον τρόπο βελτίωσης της ιχνηλασιμότητας και για τα σημεία στα οποία πρέπει να δίνουν προσοχή οι καταναλωτές1.

Το RAPEX 2013 σε αριθμούς

2.364 συνολικός αριθμός κοινοποιήσεων

31 αριθμός συμμετεχουσών χωρών (ΕΕ-28 + Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Οι 5 κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες υποβλήθηκαν οι περισσότερες κοινοποιήσεις το 2013:

25% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας·

25% παιχνίδια·

9% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός·

7% μηχανοκίνητα οχήματα·

4% καλλυντικά.

Κοινοποιήσεις ανά χώρα καταγωγής του κοινοποιηθέντος προϊόντος:

64% Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ·

15% ΕΕ-28 και χώρες ΕΟΧ·

10% άγνωστη·

11% άλλη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/14/214

Ιστότοπος με ενημερωτικό υλικό για το σύστημα RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Για το κοινό: Europe Direct, τηλεφωνικώς στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


Side Bar