Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 25. marts 2014

Større sikkerhed for forbrugerne: EU-systemet for hurtig varsling om farlige produkter fylder 10 år

I de seneste 10 år har EU-systemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX) beskyttet EU's borgere mod usikre nonfoodprodukter. I 2013 traf medlemsstaterne i alt 2 364 foranstaltninger. Tallet svarer til en stigning på 3,8 % i antallet af varslinger i forhold til 2012 og følger den stigende tendens, som har kunnet iagttages siden etableringen af RAPEX i 2003.

Neven Mimica, der er kommissær for forbrugerpolitik, udtaler: "RAPEX viser, at Europa er på vagt og værner om de 500 millioner EU-borgeres sikkerhed. RAPEX er en succeshistorie, som bærer vidnesbyrd om det gode samarbejde mellem de nationale myndigheder og EU's institutioner til gavn for borgerne. Tiårsdagen for oprettelsen af RAPEX viser, hvor stor betydning håndhævelsesmyndighederne tillægger samarbejdet om at gøre det indre marked mere sikkert."

RAPEX er EU's system for hurtig varsling mellem medlemsstaterne og Kommissionen for non-food produkter. RAPEX-systemets rolle er at sikre hurtig spredning af informationer om potentielt farlige produkter og om nationale håndhævelsestiltag. Det betyder, at varer, som kan være farlige for forbrugerne, identificeres og fjernes fra EU-markedet på et tidligt tidspunkt.

Siden oprettelsen af RAPEX i 2003 er antallet af modtagne varslinger og opfølgningsaktioner steget støt. I 2003 modtog og videreformidlede RAPEX omkring 200 varslinger, og i dag ligger antallet på mere end 2 000 om året.

Hvilke produkter udgør risici?

I 2013 var beklædning, tekstiler og modeartikler (25 %) og legetøj (25 %) de to vigtigste produktkategorier, for hvilke det var nødvendigt med korrigerende foranstaltninger. Blandt de hyppigst indberettede risici forårsaget af disse produkter var kemiske risici, risiko for strangulering, personskade og kvælning.

Kemiske risici finder man i beklædning og i legetøj (f.eks. chrom VI i sko og lædervarer og phthalater i legetøj). Hovedårsagerne til varslinger vedrørende beklædning var risikoen for personskade og kvælning på grund af snorelukninger og snore. Andre produkter, som blev forbudt i 2013, var småbørnsartikler (ustabile babybadekar, sammenfoldelige klapvogne) og tatoveringsblæk, som indeholdt adskillige forbudte stoffer. Virksomhederne bør sikre, at der tages hensyn til disse velkendte risici, inden en produktion igangsættes. Hvis der sker fejl, er det vigtigt, at de trækker produktet tilbage eller tilbagekalder det fra forbrugerne.

Hvor kommer de fra?

Kina er stadigvæk det oftest forekommende land i varslingssystemet. Sidste år var 64 % af alle meddelelser om produkter, der udgør en alvorlig risiko, forbundet med produkter fra Kina.

For at gøre Kinas producenter opmærksom på produktkravene arbejder EU bilateralt med Kinas myndigheder om oplysningsaktiviteter og udveksling af informationer. I dialogen med Kina lægger Europa-Kommissionen endvidere vægt på, at det skal være nemmere at spore indberettede produkter. En nylig rapport udarbejdet af en ekspertgruppe støttet af Europa-Kommissionen indeholder anbefalinger om bedre sporing, og om hvad forbrugerne skal være opmærksom på1.

RAPEX 2013 i tal

2 364 det samlede antal meddelelser

31 antal deltagende lande (EU samt Norge, Island og Liechtenstein)

De 5 hyppigst indberettede produktkategorier i 2013:

25 % beklædning, tekstiler og modeprodukter

25 % legetøj

9 % elartikler og elektrisk udstyr

7 % motorkøretøjer

4 % kosmetik

Meddelelser efter det indberettede produkts oprindelsesland:

64 % Kina inklusive Hongkong

15 % EU-28 og EØS-landene

10 % ukendt

11% andre lande

Yderligere oplysninger:

MEMO/14/214

Link til information om RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Henvendelser fra pressen :

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar