Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. března 2014

EU pomáhá zvyšovat bezpečnost spotřebitelů. 10. výročí evropského systému včasné výměny informací o nebezpečných výrobcích

Evropský systém včasné výměny informací (RAPEX) chrání spotřebitele v Unii proti nebezpečným nepotravinářským výrobkům již 10 let. V roce 2013 přijaly členské státy v této oblasti celkem 2 364 opatření. To představuje 3,8% nárůst počtu případů varování oproti roku 2012 a dokazuje stále rostoucí trend, který byl zřejmý již od zřízení systému RAPEX v roce 2003.

„Současné využívání sytému RAPEX svědčí o tom, že je EU obezřetná a dohlíží na bezpečnost svých 500 milionů obyvatel. Jedná se o velký úspěch spolupráce mezi orgány členských států a evropským institucemi v zájmu evropských občanů. 10. výročí systému RAPEX je dokladem toho, že donucovací orgány kladou při zajišťování bezpečnějšího jednotného trhu stále větší důraz na spolupráci,“ uvedl Neven Mimica, evropský komisař pro spotřebitelskou politiku.

RAPEX je systém včasného varování, v rámci něhož se členské státy Unie a Evropská komise vzájemně informují o nebezpečných výrobcích nepotravinářského charakteru. Jeho úlohou je rychle šířit informace o potenciálním riziku, které mohou určité výrobky pro spotřebitele představovat, a o souvisejících opatřeních na vnitrostátní úrovni. To umožňuje takové výrobky co nejdříve identifikovat a případně je stáhnout z trhu.

Od svého založení v roce 2003 zaznamenal RAPEX trvalý nárůst zaslaných varování i následně přijatých opatření – v roce 2003 to bylo přibližně 200 oznámení a nyní se v rámci systému přijímá a dále předává více než 2 000 oznámení ročně.

Které výrobky představují riziko?

V roce 2013 byly hlavními kategoriemi výrobků, u nichž musela být přijata nápravná opatření, oděvy, textilie a módní výrobky a rovněž hračky (25 %). Mezi nejčastěji oznamovanými riziky, jež tyto výrobky způsobovaly, bylo riziko chemické závadnosti výrobku, riziko uškrcení či udušení a nebezpečí úrazu.

Chemické riziko existovalo jak u oděvů, tak u hraček (například obsah chromu VI v obuvi a kožených výrobcích, obsah ftalátů v hračkách). Hlavním důvodem pro oznamování rizikových oděvů bylo riziko uškrcení nebo zranění kvůli stahovacím šňůrám a šňůrkám. V roce 2013 byly dále zakázány například výrobky pro péči o děti (nekvalitní vany pro kojence a kočárky) a tetovací barvy obsahující několik zakázaných chemických látek. Firmy by měly zajistit, že jsou před zahájením výroby zohledněna dobře známá rizika. A pokud se u výrobku objeví chyba, musí ho firma stáhnout z trhu.

Odkud tyto výrobky pocházejí?

Zemí původu, která v rámci výstražného systému figuruje na prvním místě, je Čína. Vloni se výrobků pocházejících z Číny týkalo 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobcích.

Unie s Čínou spolupracuje na zlepšení komunikace mezi správními orgány v zájmu zvýšení informovanosti čínských výrobců o požadavcích EU. V tomto dialogu Evropská komise také zdůrazňuje, jak důležité je zlepšit schopnost dohledat původce oznámených výrobků. Nedávná studie vypracovaná expertní skupinou podporovanou Evropskou komisí obsahuje doporučení ohledně toho, jak zjistitelnost původu výrobku zvýšit a na co by si spotřebitelé měli dávat pozor1.

RAPEX 2013 v číslech

2 364 celkový počet oznámení

31 počet zúčastněných zemí (EU + Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

5 nejčastěji oznamovaných kategorií výrobků v roce 2013:

25 % oděvy, textilie a módní výrobky

25 % hračky

9 % elektrická zařízení a vybavení

7 % motorová vozidla

4 % kosmetické přípravky

Oznámení podle země původu oznámeného výrobku:

64 % Čína včetně území Hongkongu

15 % EU a země EHP

10 % země původu není známa

11 % ostatní země

Další informace:

MEMO/14/214

Odkaz na komunikační materiály systému RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

Kontaktní osoby:

David Hudson (+32 22968335)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

Pro veřejnost: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar