Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 март 2014 г.

Безопасност за потребителите — 10 години европейска система за бързо предупреждение за опасни продукти

В продължение на 10 години системата на ЕС за бърз обмен на информация (RAPEX) защитава европейските потребители от опасни нехранителни продукти. През 2013 г. държавите от ЕС взеха общо 2364 мерки. Това е увеличение на броя сигнали с 3,8% спрямо 2012 г. и запазване на възходящата тенденция от създаването на RAPEX през 2003 г.

„RAPEX показва, че Европа бди и се грижи за безопасността на нашите 500 милиона граждани. Това е успех на сътрудничеството между националните органи и институциите на ЕС в полза на гражданите. 10-тата годишнина на RAPEX е знак, че органите на реда отдават все по-голямо значение на сътрудничеството за гарантиране на безопасен единен пазар.“ – каза Невен Мимица, комисар на ЕС по политиката за потребителите.

RAPEX е системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти между страните членки и Комисията. Нейната роля е да осигурява бързо разпространение на информация за потенциално опасни продукти и за необходимите национални действия. Това води до по-ранно установяване и отстраняване от пазара на ЕС на продукти, които представляват опасност за потребителите.

От създаването ѝ през 2003 г. RAPEX не спира да се разраства по отношение на броя на получените сигнали и свързаните с тях последващи действия. От около 200 през 2003 г. броят на получаваните в RAPEX предупреждения вече надхвърля 2000 годишно.

Кои продукти крият рискове?

През 2013 г. основните категории продукти, за които се е наложило вземането на коригиращи мерки, са били облеклата, текстилните изделия и модните артикули (25%) и играчките (25%). Някои от свързаните с тези продукти рискове, за които се сигнализира най-често, са химически рискове, риск от задушаване или задавяне и риск от наранявания.

Химически рискове съществуват както при дрехи, така и при играчки (напр. хром VI в обувки и кожени изделия, фталати в играчки). Рисковете от задушаване или нараняване поради наличието на шнурове и върви са основните причини за сигнализиране за дрехи. Други примери за продукти, забранени през 2013 г., са артикули за деца (нестабилни вани за бебета, свиващи се детски колички) и мастила за татуировки, съдържащи няколко забранени химични вещества. Предприятията трябва да гарантират, че добре известните рискове са взети предвид преди произвеждането на стоките и трябва да ги изтеглят или изземат, ако възникнат грешки.

Откъде идват опасните продукти?

Най-много предупреждения се отправят във връзка със стоки, произведени в Китай. Миналата година 64% от уведомленията за опасни продукти са се отнасяли до изделия, внесени от Китай.

ЕС си сътрудничи с Китай, за подобряване на комуникацията между отговорните органи и информирането на китайските производители за изискванията. В този диалог, Европейската комисия подчертава също колко е важно да се подобри проследяването на проблемните продукти. В неотдавнашно проучване на експертна група, подкрепена от Комисията, се отправят препоръки относно начините за подобряване на проследимостта и за нещата, за които потребителите трябва да внимават1.

RAPEX 2013 в цифри

2364 общ брой предупреждения

31 брой на участващите страни (ЕС28 + Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

5 категории продукти, за които най-често се е сигнализирало през 2013 г.:

25% Облекло, текстилни изделия и модни артикули;

25% Играчки;

9% Електроуреди и електрическо оборудване;

7% Моторни превозни средства;

4% Козметични продукти

Уведомления по страна на произход на опасните продукти:

64% — Китай, включително Хонконг;

15% — ЕС-28 и страните от ЕИП;

10% — Неизвестни;

11% — Други.

За повече информация, моля, вижте:

MEMO/14/214

Връзка към комуникационни материали за RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

https://twitter.com/EU_Consumer

За контакти:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронната поща


Side Bar