Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES ET

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. marca 2014

Španski Rivas Vaciamadrid in Ljubljana prejmeta nagrado EU za trajnostno mobilnost v mestih

Evropska komisija je za dobitnika nagrade za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih za leto 2013 razglasila Rivas Vaciamadrid v Španiji, za prejemnico nagrade evropskega tedna mobilnosti pa Ljubljano. Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas in komisar Janez Potočnik sta včeraj zmagovalnima mestoma podelila nagradi na skupni podelitvi v Bruslju v Belgiji.

Evropski komisar za mobilnost in promet ter podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas je ob tem dejal: „Navdušen sem nad predanostjo vseh finalistov, ki delujejo na različnih področjih za izboljšanje mestnega prometa. Če želimo rešiti izzive v zvezi z mobilnostjo v mestih, se moramo ozreti onkraj vprašanja prometa. To je tudi razlog, da krepimo svojo podporo za usklajeno delovanje, kot je navedeno v našem nedavnem sporočilu o mobilnosti v mestih. Mesto Rivas Vaciamadrid si je zelo zaslužilo to nagrado, saj izstopa po skupnih prizadevanjih oddelka za mobilnost ter okoljskega, varnostnega, izobraževalnega in zdravstvenega sektorja, kot tudi po ukrepih za boljšo varnost cestnega prometa.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Kot vsako leto si finalisti za nagrado evropskega tedna mobilnosti zastavljajo vse ambicioznejše cilje in razvijajo vse naprednejše inovacije. V veselje mi je gledati, kako velik je prispevek programov, izdelanih v okviru te kampanje, k spodbujanju trajnostnega bivanja v EU. Trajnostna mesta so bistvenega pomena, če želimo prihodnjim generacijam zagotoviti kvaliteto življenja v teh mestih“.

Spoznajte nagrajenca

Demografska eksplozija španskega mesta Rivas Vaciamadrid je edinstvena, saj se je njegovo prebivalstvo močno povečalo, in sicer s 500 prebivalcev v letu 1980 na 80 000 v letu 2013. To je mestu prineslo velike izzive v zvezi z mobilnostjo v samem mestu. Da bi zmanjšali število voženj z avtom, so v mestu Rivas Vaciamadrid razvili programe, katerih namen je izboljšati varnost v cestnem prometu, obenem pa tudi zmanjšati hrup in onesnaževanje zraka. Mesto s svojim programom „šolskih poti“, ki zajema celotno občino in poučuje o varnosti na cesti, omogoča razpravo med starši in učitelji o mobilnosti njihove šole. Mesto Rivas Vaciamadrid je izstopalo kot najboljši zgled letošnje teme, namreč združevanja meril gospodarskih, socialnih in okoljskih politik, saj je načrt trajnostne mobilnosti v tem mestu rezultat obširnega sodelovanja med oddelkom za mobilnost ter okoljskim, varnostim, izobraževalnim in zdravstvenim sektorjem s pomočjo medsektorskih delovnih skupin, ki so bile ustanovljene.

Takoj za njim sta se uvrstila finalista Strasbourg v Franciji in Vitoria-Gasteiz v Španiji. Več o finalistih za nagrado za načrte trajnostne mobilnosti v mestih najdete tukaj.

Ljubljana, prestolnica in največje mesto Slovenije, je potrdila svojo predanost kampanji evropskega tedna mobilnosti z vzpostavitvijo obsežnega programa dejavnosti in dogodkov, ki spodbujajo trajnostne načine prevoza, ter z uvedbo trajnih ukrepov v korist uporabe javnega prevoza, kolesarjenja in pešačenja. S stalnim osredotočanjem na temo leta 2013, namreč „Vaš korak za čistejši zrak“, je uspešno angažirala široko paleto deležnikov, vključno z raziskovalnimi centri, šolami, vrtci ter športnimi združenji in združenji državljanov. Z razširitvijo obstoječih meritev hrupa in kakovosti zraka je Ljubljana dobila boljši pregled nad učinkom motoriziranega prometa na javno zdravje in kakovost življenja. Mesto je izrabilo tudi priložnost za izvajanje raziskav o potovalnih navadah in zbiranje podatkov o uporabi koles. Na dan brez avtomobila je bil v Ljubljani omejen dostop z avtomobilom na Slovensko cesto, eno največjih in s prometom najbolj obremenjenih cest v mestu. To območje bo zdaj postopoma preoblikovano v območje za pešce.

Drugouvrščeni mesti Östersund in Budimpešta sta prav tako pokazali svojo zavezanost k trajnostni mobilnosti v mestih, saj sta razvili kampanji z ustvarjalno obliko in uvedli nove prometne rešitve. Več o finalistih za nagrado evropskega tedna mobilnosti najdete tukaj.

Ozadje

Nagrada za načrte trajnostne mobilnosti v mestih se vsako leto podeli lokalnim organom, ki dajejo odličen zgled, kako se spopadati z izzivi mobilnosti v mestih s pomočjo razvijanja in izvajanja načrtov trajnostne mobilnosti v mestih. Vsako leto se podrobneje osredotoča na določeni vidik in v letu 2013 so se nagrade podeljevale mestom, ki so posebno pozornost namenila načrtom mobilnosti, ki ponazarjajo „združevanje meril gospodarskih, socialnih in okoljskih politik“. Za nagrado za najboljši načrt trajnostne mobilnosti v mestih se je leta 2013 potegovalo 21 mest iz 11 držav članic EU. Strokovna žirija je preučila vloge glede na dosežke mest in izbrala zmagovalno mesto, ki bo prejelo nagrado v višini 10 000 EUR za podporo dejavnostim ozaveščanja o trajnostni mobilnosti v mestih.

Nagrada Evropskega tedna mobilnosti se podeli lokalnim organom, ki najbolj dejavno spodbujajo trajnostne načine prevoza in uvajajo nove ukrepe za pospešitev prehoda na trajnostni mestni promet. Finalisti so bili izbrani na podlagi njihovih ambicioznih in inovativnih programov za kampanje ter doslednega načina povezovanja njihovih dejavnosti s temo evropskega tedna mobilnosti za leto 2013 s sloganom „Vaš korak za čistejši zrak“. Zmagovalno mesto bo v sodelovanju s profesionalno produkcijsko hišo posnelo triminutni promocijski video s poudarkom na dosežkih mesta. Skupaj z drugimi finalisti in mesti, ki so prišla v ožji izbor za finaliste, bo zmagovalno mesto tudi promovirano kot primer dobre prakse. Neodvisna skupina strokovnjakov s področja prometa je ocenila vse upravičene vloge in nato sestavila seznam 10 najboljših lokalnih organov, ki so prišli v ožji izbor. Za nagrado evropskega tedna mobilnosti se je leta 2013 potegovalo 30 mest iz 12 držav.

Dodatne informacije

Načrti trajnostne mobilnosti v mestih

Evropski teden mobilnosti

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti


Side Bar