Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 24 d.

E. sveikata Europos Sąjungoje. Šiandieninė padėtis

„Dėl visuomenės senėjimo Europai gresia sveikatos priežiūros sistemų krizė. Kuo labiau panaudodami skaitmenines technologijas galime sumažinti išlaidas, grąžinti kontrolę į pacientų rankas, padidinti sveikatos priežiūros veiksmingumą ir pasiekti, kad Europos piliečiai ilgiau aktyviai dalyvautų visuomenės gyvenime. Turime jausti laiko pulsą!“ (Neelie Kroes)

Diagnozė

Dviejų tyrimų, atliktų Europos intensyviosios priežiūros ligoninėse (jų paskirtis – trumpalaikis medicininis arba chirurginis gydymas ir priežiūra) ir apklausus jos bendrosios praktikos gydytojus, duomenimis, e. sveikatos paslaugomis pradedama naudotis vis aktyviau: 2013 m. 60 % bendrosios praktikos gydytojų naudojosi e. sveikatos priemonėmis – nuo 2007 m. ši dalis padidėjo 50 %. Tačiau reikia pasiekti daug daugiau.

Pagrindinės tyrimų išvados:

naudojimosi e. sveikatos priemonėmis (#e. sveikata) ligoninėse srityje pirmauja Danija (66 %), Estija (63 %), Švedija ir Suomija (abiejose po 62 %). Išsamūs šalių duomenys pateikiami čia;

e. sveikatos paslaugomis vis dar daugiausia naudojamasi tradiciniais duomenų registravimo ir pranešimo, o ne klinikiniais, pavyzdžiui, konsultacijų teikimo internetu (tokiu būdu konsultuoja tik 10 % bendrosios praktikos gydytojų), tikslais;

pacientų sveikatos įrašų skaitmeninimo srityje geriausių rezultatų pasiekė Nyderlandai – juose suskaitmeninta 83,2 % duomenų, antroje vietoje yra Danija (80,6 %), o trečioje – Jungtinė Karalystė (80,5 %);

tačiau tik 9 % Europos ligoninių pacientams suteikiama galimybė internete susipažinti su savo medicinos dokumentais, ir daugumoje jų tokia galimybė suteikiama tik iš dalies.

e. sveikatos priemonėmis norinčioms naudotis ligoninėms ir bendrosios praktikos gydytojams kyla daug kliūčių – nuo nepakankamo sąveikumo iki reglamentavimo sistemos ir išteklių stokos.

Komentuodama tyrimą Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) sakė:

„Turime skubiai pakeisti mąstyseną sveikatos priežiūros sektoriuje. Tai, kad 6 iš 10 bendrosios praktikos gydytojų naudojasi e. sveikatos priemonėmis, rodo, kad gydytojus domina tokios technologijos, tačiau dabar metas sutelkti kritinę masę. Neįtikėtina, kad tik 9 % ligoninių pacientams suteikia galimybę susipažinti su jų skaitmeniniais medicinos dokumentais! Noriu, kad vyriausybės, aukštųjų technologijų inovacijų kūrėjai, draudimo ir farmacijos bendrovės bei ligoninės suvienytų jėgas ir sukurtų naujovišką bei ekonomiškai efektyvią sveikatos priežiūros sistemą, kuri būtų skaidresnė ir kurioje pacientas turėtų daugiau kontrolės.“

Už sveikatą atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas pridūrė: „E. sveikatos sprendimais galima užtikrinti geresnę pacientų priežiūrą ir didesnį sveikatos sistemų veiksmingumą. Tyrimai rodo, kad kai kurios valstybės narės aiškiai pirmauja pacientams naudingų e. receptų ir elektroninių sveikatos įrašų srityje. Jos gali tapti pavyzdžiu kitoms valstybėms. Tikiuosi, kad visos valstybės narės pasinaudos e. sveikatos sprendimų potencialu ir bendradarbiaus šiuo klausimu ES e. sveikatos tinkle.“

Kodėl sistema diegiama taip ilgai?

Bendrosios praktikos gydytojų paklausus, kodėl jie e. sveikatos paslaugomis nesinaudoja labiau, kaip priežastis jie nurodė atlygio trūkumą (79 %), nepakankamus IT įgūdžius (72 %), nepakankamą sistemų sąveikumą (73 %) ir konfidencialumą bei privatumą reglamentuojančios sistemos, skirtos gydytojų ir pacientų ryšiams e. paštu, stoką (71 %).

Pagrindiniai faktai

Tyrimais buvo vertinama, kiek sveikatos srityje naudojamasi skaitmeninėmis priemonėmis ir paslaugomis. Pavyzdžiui, buvo nagrinėjamas naudojimasis elektroniniais sveikatos įrašais ir prieiga prie jų, nuotolinė sveikatos priežiūra, specialistų keitimasis informacija ir kt. Jei šios paslaugos būtų teikiamos visapusiškai, pacientai gautų daugiau informacijos, labiau dalyvautų savo sveikatos priežiūroje, turėtų geresnes galimybes gauti sveikatos konsultacijas ir gydymo paslaugas, o nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos galėtų tapti veiksmingesnės.

E. sveikatos priemonės yra a) elektroniniai sveikatos įrašai, b) keitimasis sveikatos informacija, c) nuotolinė sveikatos priežiūra ir d) asmeniniai sveikatos įrašai.

Keitimasis sveikatos informacija

48 % ES ligoninių elektroniniu būdu dalijasi tam tikra medicinine informacija su jose nedirbančiais bendrosios praktikos gydytojais, o 70 % ES ligoninių – su išorės priežiūros paslaugų teikėjais. Šioje srityje pirmauja Danija, Estija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Švedija (100 % jų intensyviosios priežiūros ligoninių kokiu nors mastu keičiasi sveikatos informacija).

Bendrosios praktikos gydytojai mažai naudojasi e. receptais ir bendrauja su pacientais e. paštu (atitinkamai 32 % ir 35 %). E. receptų srityje geriausių rezultatų yra pasiekusios Estija (100 %), Kroatija (99 %) ir Švedija (97 %), o naudojimosi e. paštu srityje pirmauja Danija (100 %), Estija (70 %) ir Italija (62 %).

Mažiau negu 8 % ES ligoninių elektroniniu būdu dalijasi medicinine informacija su kitose ES šalyse esančiais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

Nuotolinė sveikatos priežiūra

Tik 9 % ligoninių siūlo pacientams galimybę būti stebimiems nuotoliniu būdu, nors taip sumažėtų poreikis būti gydomiems ligoninėje ir padidėtų savarankiškai gyvenančių asmenų sauga. Internetu pacientus konsultuoja mažiau negu 10 % bendrosios praktikos gydytojų, o su kitais medicinos specialistais internetu konsultuojasi mažiau negu 16 %.

Naudingos nuorodos

E. sveikatos paslaugų diegimo ligoninėse lyginamoji analizė (2012–2013 m.)

Bendrosios praktikos gydytojų naudojimosi e. sveikatos priemonėmis lyginamoji analizė (2013 m.)

E. sveikata skaitmeninėje darbotvarkėje

Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje

2014 m. sausio mėn. Neelie Kroes tinklaraščio straipsnis apie sveikatos priežiūros sistemos pertvarką

E. sveikata Twitter

Asmenys ryšiams:

e. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 2 295 73 61, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar