Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 24.

Elektronikus egészségügy Európában: aktuális diagnózis

„Európát egyre idősödő népessége miatt egészségügyi válság fenyegeti. A digitális technológia kiaknázásával csökkenthetjük a költségeket, a betegeknek nagyobb ellenőrzési lehetőséget adhatunk, hatékonyabbá tehetjük az egészségügyi ellátást és segíthetünk az európai polgároknak abban, hogy minél tovább a társadalom aktív tagjai maradjanak. Tartsuk ujjunkat a pulzuson!” – nyilatkozta Neelie Kroes.

Mi a diagnózis?

A sürgősségi ellátást végző kórházakban (amelyekben rövid távú szakorvosi vagy sebészeti ellátást és kezelést végeznek) és az európai háziorvosok körében végzett két felmérés szerint terjedőben van az e-egészségügy használata, amelyet 2013-ban a háziorvosok 60%-a használt; ez a 2007-es adatokhoz viszonyítva 50%-os növekedést mutat. De még rengeteg a tennivaló.

A felmérések főbb eredményei:

Az #e-egészségügy kórházakban való bevezetésében élenjáró országok Dánia (66%), Észtország (63%), Svédország és Finnország (mindkét országban 62%). Az országok részletes ismertetője itt található.

Az e-egészségügyi rendszereket még mindig többnyire a hagyományos adatfelvétel és jelentéstétel céljára használják, nem pedig olyan klinikai célokra, mint például az online konzultáció (a háziorvosoknak csak 10%-a tart online konzultációt).

A betegek egészségügyi adatainak digitalizálásában Hollandia vezet 83,2%-os digitalizáltsággal, amelyet Dánia (80,6), és az Egyesült Királyság (80,5%) követ.

Azonban csak az európai kórházak 9%-a teszi lehetővé a betegek számára, hogy online hozzáférhessenek saját egészségügyi dokumentációjukhoz, és többségük csak részleges hozzáférést biztosít.

Az e-egészségügy alkalmazása során a kórházak és a háziorvosok több korlátba is ütköznek, az átjárhatóság vagy a jogszabályi keretek hiányától a szűkös erőforrásokig.

A felmérés eredményeiről @NeelieKroesEU, a Bizottság alelnöke az alábbiakat mondta el:

„Nagyon gyorsan változtatni kell az egészségügyi ágazat hozzáállásán. Az, hogy 10 háziorvosból 6 használja az e-egészségügyi eszközöket azt jelzi, hogy csak lázat mérünk, de eljött az ideje a láz csillapításának!. A kórházaknak is csupán 9%-a teszi lehetővé a betegek számára, hogy hozzáférhessenek saját digitális dokumentációjukhoz! Ezen változtatni kell! Azt szeretném elérni, hogy a kormányok, a csúcstechnológiák fejlesztői, a biztosítótársaságok, a gyógyszergyártók és a kórházak egyesítsék erőiket, és olyan innovatív és költséghatékony egészségügyi rendszert hozzanak létre, amely hozzáférhetőbb és átláthatóbb a betegek számára.”

Tonio Borg egészségügyi biztos hozzátette: “Az e-egészségügyi megoldások biztosítják a betegek jobb egészségét és az egészségügyi rendszerek hatékonyságát. A felmérések azt mutatják, hogy egyes tagállamok kétség kívül élen járnak a betegek érdekeit szolgáló elektronikus orvosi rendelvények és elektronikus dokumentációk használatában, és ösztönzőleg hathatnak a többi tagállamra. Számítok arra, hogy minden tagállam ki fogja aknázni az e-egészségügyi megoldások előnyeit és e tekintetben együtt fog működni az uniós e-egészségügyi hálózattal."

Miért kell erre olyan sokáig várni?

Amikor a háziorvosokat arról kérdezték, hogy miért nem használják gyakrabban az e-egészségügy szolgáltatásait, indokaik között szerepelt a megtérítés hiánya (79%); a nem megfelelő számítástechnikai ismeretek (72%); a rendszerek átjárhatóságának hiánya (73%); és az e-mailen keresztül történő orvos-beteg kommunikáció terén a titoktartásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozási keret hiánya (71%).

Háttér

A tanulmányok készítése során felmérték, hogy az egészségügyben milyen mértékben alkalmazzák a következő digitális eszközöket és szolgáltatásokat: az elektronikus egészségügyi dokumentációk használata és az azokhoz való hozzáférés, a távegészségügy, a szakemberek közötti információcsere stb. E szolgáltatások teljes körű alkalmazásával hatékonyabbá válna a nemzeti egészségügyi rendszer, a betegek több információhoz jutnának, fokozottabban részt vállalhatnának egészségügyi ellátásukban, könnyebben hozzájutnának az egészségügyi tanácsokhoz és kezelésekhez.

Az e-egészségügyi eszközök közé tartoznak a) az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek, b) az egészségügyi információcsere, c) a távegészségügy és d) a személyes egészségügyi dokumentációk.

Egészségügyi információcsere:

Az Unió kórházainak 48%-a a háziorvosokkal, 70%-a pedig a külső egészségügyi szolgáltatókkal cserél elektronikus úton egészségügyi információt. E téren élenjár Dánia, Észtország, Luxemburg, Hollandia és Svédország (a sürgősségi ellátást nyújtó kórházaik mindegyike cserél bizonyos szinten egészségügyi információt).

A háziorvosok csak korlátozott mértékben alkalmazzák az elektronikus orvosi rendelvényeket és az e-mail útján történő orvos-beteg kapcsolattartást (32%-ban, ill. 35%-ban). Az elektronikus orvosi rendelvények terén a 3 élenjáró ország Észtország (100%), Horvátország (99%) és Svédország (97%), míg az e-mail használata Dániában (100%), Észtországban (70%) és Olaszországban (62%) a legelterjedtebb.

Az uniós kórházak kevesebb mint 8%-a cserél elektronikus úton információt más uniós országokban található egészségügyi szolgáltatókkal.

Távegészségügy

A kórházaknak csak 9%-a teszi lehetővé a betegek számára a távolból történő figyelemmel kísérés lehetőségét, amely lerövidítené a kórházi tartózkodást, és biztonságosabb független életet tenne lehetővé. A háziorvosok kevesebb mint 10%-a tart online konzultációt a betegekkel, és kevesebb mint 16%-a más szakorvosokkal.

Hasznos linkek

Benchmarking deployment of e-Health services in Hospitals (2012–2013) (Az e-egészségügyi szolgáltatások elterjedtségét vizsgáló összehasonlító teljesítményértékelés (2012–2013)).

Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners (2013) (Az e-egészségügynek a háziorvosok körében való elterjedtségét vizsgáló összehasonlító teljesítményértékelés (2013))

e-egészségügy a digitális menetrendben

European Innovation Partnership on Active and Health Ageing (A tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség”

Neelie Kroes blogja az egészségügy 2014 januárjától megvalósuló megreformálásáról

e-egészségügy a Twitteren

Kapcsolattartók:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar