Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 24. ožujka 2014.

E-zdravstvo u EU-u: kakva je dijagnoza?

„Europa je zbog svoje sve starije populacije suočena s krizom zdravstvenog sustava. Što većom upotrebom digitalnih tehnologija možemo smanjiti cijene, vratiti pacijentima kontrolu, učiniti zdravstvo učinkovitijim i pomoći građanima Europe da dulje aktivno sudjeluju u društvu. Moramo pratiti ritam!”– Neelie Kroes

Kakva je dijagnoza?

Prema rezultatima dvaju ispitivanja provedenima u bolnicama za akutnu skrb (bolnice namijenjene kratkotrajnom liječenju ili kratkotrajnim kirurškim zahvatima i skrbi) i među doktorima opće prakse u Europi upotreba e-zdravstva postaje sve uobičajenija – 2013. se 60 % doktora opće prakse koristilo alatima e-zdravstva, a to znači povećanje od 50 % u odnosu na 2007. No potrebno je učiniti još daleko više.

Među glavnim rezultatima ispitivanja su sljedeći:

države u kojima je upotreba e-zdravstva (#eHealth uptake) u bolnicama najzastupljenija jesu Danska (66 %), Estonija (63 %) te Švedska i Finska (obje po 62 %). Potpuni profili država dostupni su ovdje

usluge e-zdravstva i dalje se uglavnom koriste za tradicionalno bilježenje i izvješćivanje, a ne u kliničke svrhe, kao što je održavanje konzultacija putem interneta (samo 10 % doktora opće prakse održava konzultacije putem interneta)

kada je riječ o digitalizaciji zdravstvene dokumentacije, na vodećem mjestu nalazi se Nizozemska u kojoj je digitalizirano 83,2 % dokumentacije, a slijede je Danska (80,6 %) i Ujedinjena Kraljevina (80,5 %)

međutim, samo 9 % bolnica u Europi omogućuje pacijentima pristup osobnoj zdravstvenoj dokumentaciji internetom, a čak i većina njih omogućuje samo djelomičan pristup

pri prijelazu na e-zdravstvo, bolnice i doktori opće prakse suočavaju se s brojnim preprekama, od nedostatka interoperabilnosti do nedostatka regulatornog okvira i resursa.

Potpredsjednica Komisije @NeelieKroesEU izjavila je o ispitivanju:

„Potrebno je hitno promijeniti način razmišljanja u zdravstvenom sektoru. To što se 60 % doktora opće prakse koristi e-zdravstvom pokazuje da se ta metoda oprezno ispituje, a trebalo bi je masovno primjenjivati, poput cijepljenja! Samo 9 % bolnica u Europi dopušta pacijentima pristup njihovoj digitalnoj dokumentaciji? Doista! Želim da se upravna tijela, tehnološki inovatori, osiguravajuća društva, tvrtke koje proizvode farmaceutske proizvode i bolnice udruže i stvore inovativni i isplativi sustav zdravstva koji će pacijentima omogućiti bolju kontrolu i koji će biti transparentniji prema njima.”

Povjerenik za zdravlje Tonio Borg dodao je: „Rješenja e-zdravstva mogu omogućiti bolju skrb za pacijente i veću učinkovitost zdravstvenih sustava. Ispitivanja pokazuju da neke države članice očito predvode u upotrebi e-recepata i elektroničke dokumentacije za pacijente te da one mogu poslužiti kao inspiracija drugima. Od svih država članica očekujem da prihvate potencijal rješenja e-zdravstva i u tom pogledu surađuju s EU-ovom Mrežom e-zdravstva.”

Zašto se toliko čeka?

Kada je doktorima opće prakse postavljeno pitanje zašto se uslugama e-zdravstva ne koriste u većoj mjeri, kao razloge su naveli nedostatak naknade (79 %), nedovoljnu razinu informatičkih vještina (72 %), nedostatak interoperabilnosti sustava (73 %) i nedostatak regulatornog okvira o povjerljivosti i privatnosti komunikacije e-poštom između doktora i pacijenta (71 %).

Kontekst

Ispitivanjima se mjerilo upotrebu digitalnih alata i usluga u zdravstvu: upotrebu elektroničke zdravstvene dokumentacije i pristup njoj, pružanje zdravstvenih usluga s pomoću telekomunikacijskih tehnologija, razmjenu informacija između zdravstvenih djelatnika itd. Ako bi se u potpunosti primjenjivale, tim bi se uslugama pacijentima pružalo više informacija i omogućilo im se aktivnije sudjelovanje u njihovoj zdravstvenoj zaštiti, bolji pristup zdravstvenim savjetima i liječenju te bi se mogla poboljšati učinkovitost zdravstvenih sustava.

Alati e-zdravstva obuhvaćaju (a) elektroničku zdravstvenu dokumentaciju – EHR, (b) razmjenu zdravstvenih informacija – HIE, (c) pružanje zdravstvenih usluga s pomoću telekomunikacijskih tehnologija i (d) osobnu zdravstvenu dokumentaciju.

Razmjena zdravstvenih informacija:

48 % bolnica u EU-u elektronički dijele neke zdravstvene informacije s vanjskim doktorima opće prakse, a 70 % bolnica u EU-u dijeli ih s vanjskim pružateljima skrbi. Najbolje rezultate imaju Danska, Estonija, Luksemburg, Nizozemska i Švedska (100 % njihovih bolnica za akutnu skrb u nekoj mjeri provode razmjenu zdravstvenih informacija)

doktori opće prakse koriste se e-receptima (32 %) i komuniciraju e-poštom s pacijentima (35 %) samo u ograničenoj mjeri. Tri države u kojima se liječnici najviše koriste e-receptima jesu Estonija (100 %), Hrvatska (99 %) i Švedska (97 %), dok u komunikaciji e-poštom prednjače Danska (100 %), Estonija (70 %) i Italija (62 %)

manje od 8 % bolnica u EU-u elektronički dijeli zdravstvene informacije s pružateljima zdravstvene skrbi koji se nalaze u drugim državama EU-a.

Pružanje zdravstvenih usluga s pomoću telekomunikacijskih tehnologija

Samo 9 % bolnica pacijentima nudi mogućnost daljinskog nadzora, a to bi smanjilo potrebu za boravkom u bolnici i ujedno povećalo sigurnost nezavisnog života. Manje od 10 % doktora opće prakse održava konzultacije s pacijentima putem interneta, a manje od 16 % ih se na taj način savjetuje s drugim liječnicima specijalistima.

Korisne poveznice

Usporedba primjene usluga e-zdravstva u bolnicama (2012. – 2013.)

Usporedba primjene e-zdravstva među doktorima opće prakse (2013.)

E-zdravstvo u Digitalnoj agendi

Europsko inovacijsko partnerstvo za aktivno i zdravo starenje

Blog Neelie Kroes o izmjenama zdravstva od siječnja 2014.

E-zdravstvo na Twitteru

Kontakti:

E-pošta: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar