Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. marts 2014

E-sundhed i EU – Hvad er diagnosen?

"Sundhedsplejen i Europa kommer under pres som følge af den aldrende befolkning. Ved at gøre bedst mulig brug af digital teknologi kan vi reducere omkostningerne, gøre sundhedsplejen mere effektiv og hjælpe de europæiske borgere med at tage aktiv del i samfundet i længere tid. Vi skal have fingeren på pulsen!"– Neelie Kroes

Hvad er diagnosen?

To undersøgelser på hospitalernes akutafdelinger (afdelinger for kortfristet medicinsk eller kirurgisk behandling og pleje) og blandt praktiserende læger i Europa viser, at e-sundhed begynder at røre på sig. 60 % af de praktiserende læger brugte e-sundhedsværktøjer i 2013, hvilket er en stigning på 50 % siden 2007. Der skal dog gøres meget mere.

Nogle af de vigtigste resultater af undersøgelserne:

Danmark ligger helt i front, når det gælder om at indføre e-sundhed på hospitalerne (66 %). Derefter kommer Estland (63 %) og Sverige og Finland (begge 62 %). Du kan se alle landeprofilerne her

E-sundhedsydelser bruges stadig hovedsagelig til traditionel registrering og rapportering snarere end til kliniske formål, som f.eks. konsultationer på nettet (kun 10 % af de praktiserende læger bruger onlinekonsultationer).

Når det gælder om at digitalisere patientjournaler, snupper Holland guldet med 83,2 % digitalisering. Det bliver til en sølvmedalje til Danmark (80,6 %), mens Storbritannien får bronze (80,5 %).

Det er dog kun 9 % af hospitalerne i Europa, der giver patienterne onlineadgang til deres egen journal, og de fleste giver kun begrænset adgang.

Når hospitaler og praktiserende læger vil gå over til e-sundhed, løber de ind i en masse forhindringer, der spænder lige fra manglende interoperabilitet til manglende lovgivning og ressourcer.

I en kommentar til undersøgelsen sagde næstformand i Kommissionen @NeelieKroesEU:

"Vi bliver nødt til hurtigt at ændre mentaliteten i sundhedssektoren. At 6 ud af 10 praktiserende læger bruger e-sundhed, viser, at lægerne har stukket termometeret ind, men vi skal helt op i det røde felt! Og kun 9 % af hospitalerne giver patienterne adgang til deres digitale journaler. Tag jer nu sammen! Jeg vil have myndighederne, de højteknologiske virksomheder, forsikringsselskaberne, lægemiddelindustrien og hospitalerne til i fællesskab at skabe et innovativt og omkostningseffektivt sundhedssystem – hvor patienterne får mere kontrol og åbenhed."

Sundhedskommissær Tonio Borg tilføjede: "E-sundhedsløsninger kan give patienterne bedre pleje og større effektivitet i sundhedssystemerne. Undersøgelserne viser, at nogle medlemslande er klart foran, når det gælder brug af e-recepter og elektroniske journaler til gavn for patienterne. De kan være en kilde til inspiration for andre. Jeg sætter min lid til, at alle EU-landene vil udnytte mulighederne i e-sundhedsløsninger og samarbejde om det i EU’s e-sundhedsnetværk."

Hvorfor vente så længe?

Som begrundelse for ikke at bruge mere e-sundhed angiver de praktiserende læger manglende betaling (79 %), utilstrækkelige it-færdigheder (72 %), mangel på interoperabile systemer (73 %) og mangel på regler om fortrolighed og privatliv for e-mail-kommunikation mellem læge og patient (71 %).

Baggrund

Undersøgelserne registrerede brugen af digitale værktøjer og tjenester i sundhedssektoren: brug af og adgang til elektroniske journaler, telesundhed, udveksling af oplysninger mellem fagfolk m.m. Når disse tjenester er fuldt udbygget, giver de patienterne flere oplysninger og inddrager dem mere i plejen, forbedrer deres adgang til sundhedsrådgivning og behandling og kan gøre de nationale sundhedssystemer mere effektive.

E-sundhedsværktøjerne omfatter a) elektroniske sundhedsdata, b) udveksling af sundhedsoplysninger, c) telesundhed og d) personlige patientjournaler.

Udveksling af sundhedsoplysninger:

48 % af hospitalerne i EU udveksler medicinske oplysninger med eksterne praktiserende læger elektronisk, og 70 % af hospitalerne kommunikerer elektronisk med eksterne behandlere. Forrest i feltet ligger Danmark, Estland, Holland, Luxembourg og Sverige (100 % af deres akutafdelinger udveksler nogle sundhedsoplysninger elektronisk).

Kun de færreste praktiserende læger udskriver e-recepter og kommunikerer med patienterne pr. e-mail (henholdsvis 32 % og 35 %). De 3 førende lande inden for udskrivning af e-recepter er Estland (100 %), Kroatien (99 %) og Sverige (97 %), mens brugen af e-mail er mest udbredt i Danmark (100 %), Estland (70 %) og Italien (62 %).

Mindre end 8 % af EU's hospitaler udveksler medicinske oplysninger elektronisk med behandlere i andre EU-lande.

Telesundhed

Kun 9 % af hospitalerne tilbyder patienterne fjernovervågning, som kan mindske behovet for hospitalsophold og dermed øge sikkerheden for patienter, der bor alene. Færre end 10 % af de praktiserende læger tilbyder deres patienter onlinekonsultationer, og under 16 % kommunikerer med andre læger online.

Nyttige link

Benchmarking Deployment of e-Health Services (2012–2013)

Benchmarking Deployment of eHealth among General Practitioners (2013)

E-sundhed i den digitale dagsorden

Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring

Neelie Kroes' blog om omlægning af sundhedsydelser fra januar 2014

E-sundhed på Twitter

Henvendelser fra pressen

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar