Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 mars 2014

Eurobarometer – många i EU idrottar aldrig

I den senaste Eurobarometerundersökningen om idrott och fysisk aktivitet svarar 59 % av EU-invånarna att de aldrig eller sällan motionerar eller idrottar, medan 41 % gör det minst en gång i veckan.

I Norra Europa motionerar man mer än i söder och öster. Sverige ligger i topp – 70 % säger att de tränar eller idrottar minst en gång i veckan. Tätt efter kommer Danmark (68 %) och Finland (66 %), följt av Nederländerna (58 %) och Luxemburg (54 %). I andra änden av skalan ligger Bulgarien, där 78 % aldrig motionerar eller idrottar, följt av Malta (75 %), Portugal (64 %), Rumänien (60 %) och Italien (60 %).

Så här kommenterar idrottskommissionär Androulla Vassiliou resultaten:

– Eurobarometern bekräftar att det behövs åtgärder för att uppmuntra fler att regelbundet motionera och idrotta. Det är viktigt, inte bara för människors hälsa, välbefinnande och integration, utan också för att fysisk inaktivitet kostar pengar.

– Kommissionen stöder medlemsländernas insatser för att uppmuntra människor att bli mer aktiva. Vi kommer att genomföra rådets nyligen antagna rekommendation om hälsofrämjande fysisk aktivitet och gå vidare med planerna på en europeisk idrottsvecka. Genom det nya programmet Erasmus+ kommer EU också att – för första gången – ge bidrag till gränsöverskridande initiativ som främjar idrott och fysisk aktivitet.

Undersökningen visar att särskilt lokala myndigheter kan göra mer för att uppmuntra till fysisk aktivitet. Medan 74 procent anser att lokala idrottsklubbar och andra aktörer har ett bra utbud, anser 39 procent att myndigheterna inte gör tillräckligt.

Bakgrund

Eurobarometerundersökningen gjordes av TNS Opinion & Social network för kommissionens räkning mellan den 23 november och den 2 december 2013 i de 28 EU-länderna. Nästan 28 000 personer från olika befolkningsgrupper deltog. Undersökningen är en uppföljning av liknande undersökningar från 2002 och 2009 och bidrar med underlag till nya strategier för att främja idrott och fysisk aktivitet.

De viktigaste resultaten:

1. Hur ofta motionerar eller idrottar du?

2. Hur ofta är du fysiskt aktiv på annat sätt?

Läs mer

MEMO/14/207

Eurobarometer om idrott och fysisk aktivitet

EU:s roll inom idrotten

Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar