Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. marca 2014

Raziskava Eurobarometra o športu: visoka stopnja neaktivnosti v EU

Rezultati zadnje raziskave Eurobarometra o športu in telesni aktivnosti kažejo, da se 59 % državljanov Evropske unije le redko ali nikoli ne rekreira ali ukvarja s športom, 41 % pa najmanj enkrat na teden.

V severnem delu Evrope so bolj telesno aktivni kot na jugu in vzhodu. Na Švedskem je 70 % vprašanih izjavilo, da se vsaj enkrat tedensko rekreirajo ali ukvarjajo s športom, sledijo pa jim Danci (68 %), Finci (66 %), Nizozemci (58 %) in Luksemburžani (54 %). Na drugi strani lestvice se v Bolgariji 78 % vprašanih nikoli ne rekreira ali ukvarja s športom, sledijo pa jim Maltežani (75 %), Portugalci (64 %), Romuni (60 %) in Italijani (60 %).

Androulla Vassiliou, evropska komisarka, pristojna za šport, je komentirala te ugotovitve: „Rezultati raziskave Eurobarometra potrjujejo, da je treba več ljudi spodbuditi, da postaneta šport in telesna aktivnost del njihovega vsakdana. To je bistvenega pomena, ne samo za zdravje, dobro počutje in vključevanje posameznikov, ampak tudi zaradi velikih gospodarskih stroškov, ki jih prinese telesna neaktivnost. Komisija bo podpirala prizadevanja držav članic za spodbujanje javnosti k večji aktivnosti. Izvajali bomo nedavno sprejeto priporočilo Sveta o zdravju koristnih telesnih aktivnostih in nadaljevali z načrti za evropski teden športa. Prav tako bo z novim programom Erasmus + prvič zagotovljeno financiranje za čeznacionalne pobude za spodbujanje športa in telesne aktivnosti.“

Raziskava kaže, da bi lokalni organi lahko storili več za spodbujanje državljanov k telesni aktivnosti. Medtem ko 74 % vprašanih meni, da lokalni športni klubi in druge organizacije ponujajo dovolj možnosti za šport in rekreacijo, jih 39 % meni, da ni tako.

Ozadje

To raziskavo Eurobarometra je za Evropsko komisijo izvedlo podjetje TNS Opinion & Social network. Potekala je med 23. novembrom in 2. decembrom 2013 v 28 državah članicah. V raziskavi je sodelovalo skoraj 28 000 oseb iz različnih družbenih skupin in skupin prebivalstva. Raziskava sledi primerljivim raziskavam, izvedenim v letih 2002 in 2009, ter bo pripomogla k zagotavljanju podatkov za podporo razvoju politik za spodbujanje športa in telesne aktivnosti.

Ključne ugotovitve raziskave:

1. Kako pogosto se rekreirate ali ukvarjate s športom?

2. Kako pogosto opravljate druge telesne aktivnosti?

Več informacij

MEMO/14/207

Raziskava Eurobarometra o športu in telesni aktivnosti

Vloga EU v športu

Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar