Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. marca 2014

Prieskum Eurobarometra o športe odhalil vysokú úroveň fyzickej neaktivity v EÚ

Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite 59 % občanov Európskej únie nevykonáva žiadnu športovú činnosť alebo športuje len zriedka, pričom 41 % športuje aspoň raz za týždeň.

V severnej Európe sú občania fyzicky aktívnejší než v južnej alebo východnej Európe. Vo Švédsku 70 % respondentov uviedlo, že športuje aspoň raz za týždeň, tesne pred Dánskom (68 %) a Fínskom (66 %), za nimi nasledujú Holandsko (58 %) a Luxembursko (54 %). Na druhom konci rebríčka zase 78 % respondentov v Bulharsku uviedlo, že nerobia žiadny šport, za ním nasledujú Malta (75 %), Portugalsko (64 %), Rumunsko (60 %) a Taliansko (60 %).

Komentujúc tieto zistenia Androulla Vassiliouová, európska komisárka zodpovedná za oblasť športu, uviedla: „Výsledky prieskumu Eurobarometra potvrdzujú, že sú nevyhnutné opatrenia, ktoré by podnietili viac ľudí k tomu, aby sa pre nich stal šport a fyzická aktivita súčasťou ich každodenného života. Toto má zásadný význam nielen pre zdravie, pohodu a integráciu jednotlivca, ale aj vzhľadom na značné hospodárske náklady vyplývajúce z fyzickej neaktivity. Komisia sa zaviazala podporovať členské štáty v ich úsilí povzbudiť verejnosť k väčšej aktivite. Budeme realizovať nedávno prijaté odporúčanie Rady o zdraviu prospešnej fyzickej aktivite a pokračovať v plánoch pre Európsky týždeň športu. Nový program Erasmus+ bude takisto po prvýkrát poskytovať financovanie na cezhraničné iniciatívy na podporu športu a fyzickej aktivity.“

Z prieskumu vyplýva, že najmä miestne orgány by mohli urobiť viac, aby podnietili občanov k väčšej fyzickej aktivite. Zatiaľ čo 74 % respondentov sa domnieva, že miestne športové kluby a iní poskytovatelia poskytujú dostatočné príležitosti, 39 % si myslí, že miestne orgány by pre to mohli viac urobiť.

Súvislosti

Prieskum Eurobarometra vykonala pre Európsku komisiu spoločnosť TNS Opinion & Social networtk v 28 členských štátoch v období od 23. novembra do 2. decembra 2013. Na prieskume sa zúčastnilo takmer 28 000 respondentov z rôznych sociálnych vrstiev a skupín obyvateľstva. Prieskum nadväzuje na porovnateľné prieskumy, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2002 a 2009, a prispeje k poskytovaniu údajov na podporu rozvoja politík na podporu športu a fyzickej aktivity.

Hlavné zistenia prieskumu:

1. Ako často športujete?

2. Ako často vykonávate inú fyzickú aktivitu?

Ďalšie informácie

MEMO/14/207

Prieskum Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite

Úloha EÚ v športe

Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)


Side Bar