Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 marca 2014 r.

Badanie Eurobarometru na temat sportu ujawnia niski poziom aktywności fizycznej w UE

Według ostatniego badania Eurobarometru na temat sportu i aktywności fizycznej 59 proc. obywateli Unii Europejskiej nigdy nie wykonuje ćwiczeń fizycznych ani nie uprawia sportu lub robi to tylko rzadko, zaś 41 proc. podejmuje taką aktywność przynajmniej raz w tygodniu.

Mieszkańcy Europy Północnej są bardziej aktywni fizycznie niż mieszkańcy Europy Południowej i Wschodniej. W Szwecji 70 proc. respondentów stwierdziło, że ćwiczy lub uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. Zaraz za Szwecją uplasowały się Dania (68 proc.) i Finlandia (66 proc.), a następnie Holandia (58 proc.) i Luksemburg (54 proc.). Na przeciwległym końcu rankingu znalazły się: Bułgaria (78 proc. nigdy nie ćwiczy ani nie uprawia sportu), następnie Malta (75 proc.), Portugalia (64 proc.), Rumunia (60 proc.) i Włochy (60 proc.).

Komentując te wyniki, Androulla Vassiliou, komisarz UE odpowiedzialna za sport, stwierdziła: „Wyniki badania Eurobarometru potwierdzają, że konieczne są działania, które zachęcą więcej osób do włączenia sportu i aktywności fizycznej do codziennych zajęć. Ma to olbrzymie znaczenie, nie tylko dla indywidualnego zdrowia, dobrego samopoczucia i integracji w społeczeństwie, ale również dlatego, że brak aktywności fizycznej generuje znaczne koszty gospodarcze. Komisja jest zdecydowana wspierać państwa członkowskie w wysiłkach służących propagowaniu w społeczeństwie aktywności fizycznej. Wdrożymy przyjęte niedawno zalecenie Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz będziemy realizować plany organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu. Nowy program Erasmus+ zapewni również - po raz pierwszy - środki finansowe na ponadgraniczne inicjatywy propagujące sport i aktywność fizyczną.”.

Badanie pokazuje, że zwłaszcza władze lokalne mogłyby skuteczniej zachęcać obywateli do aktywności fizycznej. Chociaż 74 proc. respondentów uważa, że lokalne kluby sportowe i inne podmioty zapewniają ku temu wystarczające możliwości, 39 proc. jest zdania, że władze lokalne nie podejmują wystarczających działań.

Kontekst

Badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez sieć TNS Opinion & Social w 28 państwach członkowskich w okresie od 23 listopada do 2 grudnia 2013 r. W ankiecie wzięło udział prawie 28 tys. respondentów należących do różnych społeczności i grup społecznych. Badanie to poprzedziły porównywalne sondaże przeprowadzone w latach 2002 i 2009, a zgromadzone dane zostaną wykorzystane podczas opracowywania polityki służącej propagowaniu sportu i aktywności fizycznej.

Najważniejsze wyniki badania:

1. Jak często wykonujesz ćwiczenia fizyczne lub uprawiasz sport?

2. Jak często podejmujesz inną aktywność fizyczną?

Dodatkowe informacje

MEMO/14/207

Badanie Eurobarometru na temat sportu i aktywności fizycznej

Rola UE w sporcie

Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar