Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 24. martā

Eirobarometra aptauja rāda, ka Eiropas Savienībā daudzi vispār nesporto

Jaunākajā Eirobarometra aptaujā par sportošanu un fizisko aktivitāti 59 % Eiropas Savienības iedzīvotāju atbildēja, ka nekad nevingro un nesporto vai dara to reti, savukārt 41 % to dara vismaz reizi nedēļā.

Ziemeļeiropā cilvēki ir fiziski aktīvāki nekā Eiropas dienvidos un austrumos. Zviedrijā 70 % respondentu atbildēja, ka vingrojot vai sportojot vismaz reizi nedēļā. Aiz tās tūliņ seko Dānija (68 %) un Somija (66 %), bet nākamās ir Nīderlande (58 %) un Luksemburga (54 %). Skalas pašā apakšā ir Bulgārija, kur 78 % nekad nevingro un nesporto, mazliet labāki rezultāti ir Maltā (75 %), Portugālē (64 %), Rumānijā (60 %) un Itālijā (60 %).

Par sportu atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Andrula Vasiliu aptaujas rezultātus komentē šādi: “Eirobarometra aptauja liecina, ka ir vajadzīgi pasākumi, kas mudinātu arvien vairāk cilvēku regulāri sportot un kustēties. Tas ir būtiski ne tikai indivīda veselībai, labsajūtai un integrācijai, bet arī tāpēc, ka fiziskas aktivitātes trūkums rada lielas izmaksas. Komisija ir apņēmusies atbalstīt dalībvalstu centienus mudināt cilvēkus būt fiziski aktīvākiem. Mēs īstenosim nesen pieņemto Padomes ieteikumu par veselību veicinošu fizisko aktivitāti un turpināsim Eiropas Sporta nedēļas ieceres. Pirmo reizi vēsturē arī no jaunās programmas “Erasmus+” tiks atvēlēts finansējums starpvalstu iniciatīvām, kas veicina sportu un fizisko aktivitāti.”

Aptauja rāda, ka tieši pašvaldības varētu darīt vairāk, lai rosinātu iedzīvotājus būt aktīviem. Kaut arī 74 % respondentu uzskata, ka vietējiem sporta klubiem un citiem dalībniekiem ir gana labs piedāvājums, 39 % domā, ka pašvaldības nedara pietiekami.

Vispārīga informācija

Šo Eirobarometra aptauju pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma veica “TNS Opinion & Social Network”. Aptauja notika 28 dalībvalstīs no 2013. gada 23. novembra līdz 2. decembrim. Piedalījās aptuveni 28 000 respondentu no dažādām sociālajām un iedzīvotāju grupām. Šis ir turpinājums iepriekšējām līdzīgām aptaujām, kas veiktas 2002. un 2009. gadā. Iegūtos datus varēs izmantot, lai izstrādātu sporta un fiziskās aktivitātes veicināšanas politiku.

Svarīgākie aptaujas rezultāti

1. Cik bieži jūs vingrojat vai sportojat?

2. Cik bieži jūs nododaties citām fiziskām nodarbēm?

Plašāka informācija

MEMO/14/207

Eurobarometer survey on sport and physical activity

ES nozīme sportā

Izglītība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar