Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 24 d.

„Eurobarometro“ apklausos dėl sporto rezultatai: daug ES gyventojų yra fiziškai neaktyvūs

Pagal naujausios „Eurobarometro“ apklausos dėl sporto ir fizinio aktyvumo rezultatus 59 proc. Europos Sąjungos piliečių niekada nesimankština ar nesportuoja arba tai daro retai, o 41 proc. mankštinasi arba sportuoja bent kartą per savaitę.

Šiaurės Europoje gyvenantys žmonės yra fiziškai aktyvesni nei pietinių ar rytinių Europos šalių gyventojai. 70 proc. respondentų Švedijoje teigė, kad jie mankštinasi ar sportuoja bent kartą per savaitę. Po Švedijos eina Danija (68 proc.), Suomija (66 proc.), Nyderlandai (58 proc.) ir Liuksemburgas (54 proc.). Prasčiausi rezultatai – Bulgarijoje, kur 78 proc. teigia niekada nesimankštinantys ar nesportuojantys. Po jos eina Malta (75 proc.), Portugalija (64 proc.), Rumunija (60 proc.) ir Italija (60 proc.).

Komentuodama šiuos rezultatus už sportą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Šie „Eurobarometro“ rezultatai patvirtina poreikį imtis priemonių ir skatinti, kad sportas ir fizinė veikla taptų kasdienio žmonių gyvenimo dalis. Tai būtina ne tik dėl žmonių sveikatos, gerovės ir integracijos, bet ir dėl didelių ekonominių sąnaudų, susijusių su fiziniu neaktyvumu. Komisija yra pasiryžusi remti valstybių narių pastangas skatinti visuomenę tapti aktyvesne. Įgyvendinsime neseniai priimtą Tarybos rekomendaciją dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo ir toliau rengsime planus dėl Europos sporto savaitės. Pagal naują programą „Erasmus+“ taip pat pirmą kartą bus teikiamas finansavimas tarpvalstybinėms iniciatyvoms, kuriomis skatinamas sportas ir fizinis aktyvumas.“

Iš apklausos rezultatų matyti, kad ypač vietos valdžios institucijos galėtų labiau skatinti piliečių fizinį aktyvumą. 74 proc. respondentų mano, kad vietos sporto klubai ir kiti paslaugų teikėjai tam suteikia pakankamai galimybių, tačiau 39 proc. mano, kad jų vietos valdžios institucijų veiksmai yra nepakankami.

Pagrindiniai faktai

„Eurobarometro“ apklausą Europos Komisijos užsakymu 2013 m. lapkričio 23 d. – gruodžio 2 d. 28 valstybėse narėse atliko „TNS Opinion & Social network“. Apklausoje dalyvavo beveik 28 000 respondentų iš skirtingų socialinių ir visuomenės grupių. Apklausa yra panaši į 2002 ir 2009 m. atliktas apklausas ir jos duomenimis bus remiamasi formuojant sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politiką.

Pagrindiniai apklausos rezultatai.

1. Kaip dažnai mankštinatės ar sportuojate?

2. Kaip dažnai užsiimate kitokia fizine veikla?

Daugiau informacijos

MEMO/14/207

„Eurobarometro“ apklausa dėl sporto ir fizinio aktyvumo

ES vaidmuo sporto srityje

Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar