Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 24 marts 2014

Eurobarometer-undersøgelse om sport viser, at mange europæere er fysisk inaktive

Ifølge den seneste Eurobarometer-undersøgelse om sport og fysisk aktivitet motionerer 59 % af borgerne i EU aldrig eller sjældent, mens 41 % gør det mindst én gang om ugen.

Borgerne i det nordlige EU er mere fysisk aktive end i det sydlige EU. 70 % af de adspurgte i Sverige svarede, at de motionerer eller dyrker sport mindst én gang om ugen. I Danmark var tallet 68 %, i Finland 66 %, i Nederlandene 58 % og i Luxembourg 54 %. I den modsatte ende af skalaen tilkendegav 78 % af de adspurgte i Bulgarien, at de aldrig motionerer eller dyrker sport, efterfulgt af Malta med 75 %, Portugal med 64 %, Rumænien med 60 % og Italien med 60 %.

I en kommentar til undersøgelsen udtaler kommissær Androulla Vassiliou, der har ansvar for sport: "Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen bekræfter behovet for at tilskynde flere til at dyrke sport og være fysisk aktive i dagligdagen. Det er vigtigt ikke blot for den enkeltes helbred med også på grund af de store økonomiske omkostninger, som følger af manglende fysisk aktivitet. Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at opfordre borgerne til at være mere aktive. Vi vil gennemføre Rådets nyligt vedtagne henstilling om sundhedsfremmende fysisk aktivitet og arbejde videre med planerne for en europæisk sportsuge. Det nye program Erasmus+ åbner for første gang mulighed for at finansiere tværnationale initiativer til fremme af sport og fysisk aktivitet."

Undersøgelsen viser, at især lokale myndigheder kan gøre mere for at tilskynde borgerne til at være fysisk aktive. Mens 74 % af de adspurgte mener, at lokale sportsklubber og andre foreninger tilbyder tilstrækkelige muligheder, synes 39 % ikke, at deres lokale myndigheder gør tilstrækkeligt.

Baggrund

Eurobarometer-undersøgelsen er gennemført for Kommissionen af TNS Opinion & Social network i 28 medlemsstater mellem 23. november og 2. december 2013. Knap 28 000 personer fra forskellige sociale grupper deltog i undersøgelsen. Den er en opfølgning af lignende undersøgelser foretaget i 2002 og 2009 og bidrager med data til støtte for udviklingen af politikker, som skal fremme sport og fysisk aktivitet.

De vigtigste resultater af undersøgelsen:

1. Hvor ofte motionerer du eller dyrker sport?

22. Hvor ofte udøver du andre fysiske aktiviteter?

Flere oplysninger

MEMO/14/207

Eurobarometer-undersøgelse om sport og fysisk aktivitet

EU's rolle i sport

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Androulla Vassiliou's websted

Henvendelser fra pressen :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar