Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. března 2014

Eurobarometr: pravidelně sportuje méně než polovina občanů EU

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometr věnovanému sportu a fyzické aktivitě se 59 % občanů EU cvičení nebo sportu nevěnuje vůbec nebo jen příležitostně a zbývajících 41 % provozuje tyto aktivity alespoň jednou týdně.

Obyvatelé severní Evropy jsou v tomto ohledu aktivnější než lidé v jižní a východní části kontinentu. 70 % švédských respondentů uvedlo, že cvičí nebo sportuje alespoň jednou týdně, což je řadí těsně před Dánsko (68 %) a Finsko (66 %) a před Nizozemsko (58 %) a Lucembursko (54 %). Opačný extrém představuje Bulharsko, kde vůbec necvičí nebo nesportuje 78 % dotázaných. Za ním se seřadily Malta (75 %), Portugalsko (64 %), Rumunsko (60 %) a Itálie (60%).

Evropská komisařka odpovědná za sport, Androulla Vassiliou, tato zjištění komentovala následovně: „Výsledky Eurobarometru potvrzují, že je nutné podniknout kroky, které by lidi ve větší míře motivovaly k tomu, aby ze sportu a fyzické aktivity udělali nedílnou součást běžného života. Je to důležité nejen kvůli zdraví, životní pohodě a integraci jednotlivců, ale také s ohledem na výrazné hospodářské ztráty, které nedostatečná tělesná aktivita způsobuje. Komise se zavázala podporovat členské státy v jejich úsilí podnítit veřejnost k větší aktivitě. Komise provede doporučení věnované podpoře tělesné aktivity upevňující zdraví a bude pokračovat v přípravách projektu Evropského týdne sportu. Nový program Erasmus+ také poprvé poskytne finanční prostředky na nadnárodní aktivity zaměřené na podporu sportu a fyzických aktivit.“

Průzkum ukazuje, že zejména místní orgány by mohly občany usilovněji vybízet k větší fyzické aktivitě. Přestože je 74 % respondentů přesvědčeno o tom, že místní sportovní kluby a jiné subjekty poskytují dostatek příležitostí k pohybu, 39 % dotázaných se domnívá, že by pro ně měly místní orgány udělat v tomto směru více.

Souvislosti

Tento průzkum Eurobarometr provedla pro Evropskou komisi společnost TNS Opinion & Social network v 28 členských státech v období od 23. listopadu do 2. prosince 2013. Průzkum zahrnoval takřka 28 000 respondentů z různých sociálních a věkových skupin. Navazuje na srovnatelné průzkumy provedené v letech 2002 a 2009 a poskytne údaje, které pomohou při vytváření politik na podporu sportu a fyzické aktivity.

Klíčová zjištění průzkumu:

1. Jak často cvičíte nebo sportujete?

2. Jak často se věnujete jiné fyzické aktivitě?

Další informace

MEMO/14/207

Průzkum Eurobarometr věnovaný sportu a fyzické aktivitě

Úloha EU v oblasti sportu

Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky Androully Vassiliou:

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar