Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 Март 2014 г.

Проучване „Евробарометър“ за спорта показва силна липса на физическа активност в ЕС

Според резултатите от най-новото проучване „Евробарометър“ за спорта и физическата активност 59 % от гражданите на ЕС рядко или никога не правят упражнения или практикуват спорт, а 41 % правят това поне веднъж седмично.

Хората в Северна Европа са по-активни физически от тези в Южна и Източна Европа. 70 % от анкетираните в Швеция твърдят, че правят упражнения или спортуват поне веднъж седмично, следват Дания (68 %) и Финландия (66 %), както и Нидерландия (58 %) и Люксембург (54 %). На противоположния полюс е България, където 78 % никога не правят това, следвана от Малта (75 %), Португалия (64 %), Румъния (60 %) и Италия (60 %).

Коментирайки резултатите, комисарят по въпросите на спорта Андрула Василиу заяви: „Резултатите от проучването „Евробарометър“ потвърждават необходимостта от мерки за насърчаване на повече хора да спортуват и да бъдат физически активни в ежедневието си. Това е изключително важно не само от гледна точка на здравето, благосъстоянието и интеграцията на хората, но и заради значителните икономически разходи, дължащи се на липсата на физическа активност. Комисията е поела ангажимент да подкрепи усилията на страните членки за насърчаване на обществеността към по-голяма активност. Ще изпълним приетите наскоро препоръки на Съвета относно укрепващата здравето физическа активност и ще работим по плановете за Европейска седмица на спорта. По новата програма „Еразъм+“ също ще бъде предоставено — за пръв път — финансиране за международни инициативи за насърчаване на спорта и физическата активност“.

Проучването показва, че особено местните власти могат да направят повече за насърчаване на физическата активност на гражданите. Въпреки че 74 % от отговорилите смятат, че местните спортни клубове и други организации осигуряват достатъчно възможности за това, според 39 % местните власти не правят достатъчно.

Контекст

Това проучване „Евробарометър“ бе проведено по поръчка на Европейската комисия от TNS Opinion & Social network в 28-те страни от ЕС в периода от 23 ноември до 2 декември 2013 г. Бяха анкетирани близо 28 000 души от различни групи от населението. Проучването последва други подобни проучвания, извършени през 2002 г. и 2009 г., и ще допринесе за предоставянето на данни за разработване на политики за насърчаване на спорта и физическата активност.

Основни резултати от проучването:

1. Колко често правите упражнения или спортувате?

2. Колко често се занимавате с друга физическа активност?

За повече информация

MEMO/14/207

Проучване „Евробарометър“ за спорта и физическата активност

Ролята на ЕС в спорта

Образование и обучение

Уебсайт на Андрула Василиу

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar