Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 mars 2014

Debatt om Europas framtid: Europeiska dialogen i Bryssel förenar medborgare från alla EU-länder

Efter att ha hållit 50 dialoger i alla EU:s 28 medlemsstater bjuder Europeiska kommissionen över 150 EU-medborgare till Bryssel för en europeisk debatt torsdagen den 27 mars i kommissionens Charlemagne-byggnad. Ordförande José Manuel Barroso kommer att leda en medborgardialog på eftermiddagen, medan 10 andra kommissionsledamöter och ledamöter av Europaparlamentet diskuterar med medborgarna i evenemang som anordnas samtidigt under dagens lopp. Journalister som vill närvara kan anmäla sig till Joshua.SALSBY@.ec.europa.eu.

– Kärnpunkten i den debatt som förs över hela Europa är frågan: vill vi förbättra Europa eller ge upp på den punkten? Svaret är uppenbart: vi måste dra vårt strå till stacken! Om du inte gillar Europa så som det är i dag: hjälp till att utveckla det! säger Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Mot bakgrund av det kommande viktiga valet till Europaparlamentet hoppas jag på en verklig debatt om hur Europeiska unionen ska utvecklas under de kommande åren, både ekonomiskt och politiskt. En debatt som engagerar alla medborgare. Därför kommer kommissionen att anordna en medborgardialog i Bryssel nästa vecka, och därför har vi varit i alla EU-länder och debatterat om EU både i år och i fjol.

– Framtiden får inte lämnas åt slumpen, utan måste formas av de val vi gör. Välj det Europa du vill ha!" säger vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Kommissionsledamöterna har nu i 18 månader rest runt till alla delar av vår kontinent för att tala med allmänheten och ta del av deras synpunkter. Det jag upplevt har ingett mig stort mod – många är väldigt entusiastiska över EU. På båda sidor av den politiska klyftan ser jag människor som helt enkelt vill att EU ska lösa deras problem. Jag har all anledning att tro att denna entusiasm kommer att leda till ett högt valdeltagande i Europaparlamentsvalet i maj 2014.

Europeiska kommissionen har bjudit in tre deltagare från var och en av de 50 dialoger som hållits, och den dialogserie som pågått sedan september 2012 kulminerar i detta evenemang. Den avslutande medborgardialogen med ordföranden José Manuel Barroso kommer att äga rum kl. 16.00–17.00 (lokal tid i Bryssel) och direktsänds på webstream. Man kan delta i debatten på Facebook och Twitter genom Hashtag #EUdeb8.

Ett antal tematiska dialoger kommer att äga rum tidigare under dagen, med 10 av kommissionens ledamöter (vice ordförandena Viviane Reding och Olli Rehn, samt kommissionsledamöterna Janez Potočnik, Androulla Vassiliou, Karel de Gucht, Maria Damanaki, Johannes Hahn, Connie Hedegaard, László Andor och Neven Mimica) som kommer att föra diskussioner i mindre grupper (se bifogat program).

Kommissionen kommer också att offentliggöra en rapport om erfarenheterna från de drygt 50 medborgardialogerna. En del statistik från denna rapport finns redan i bilagan.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogerna om?

År 2013 lanserade EU-kommissionen Europaåret för medborgarna (IP/13/2). Sedan slutet av 2012, under hela 2013 och fram till nu under 2014, då vi ska ha val till Europaparlamentet, har Europaparlamentets ledamöter, ordföranden och 21 kommissionärer debatterat med allmänheten i hela EU om dess syn på framtiden.

Genom drygt 50 olika dialoger har medborgare från alla samhällsskikt getts tillfälle att diskutera vad de anser om Europas roll i framtiden med kommissionärer, ledamöter av Europaparlamentet, nationella och regionala politiker. Läs mer här. http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

Dialogerna genomförs inom ramen för Europaåret för medborgarna (IP/13/2), ett initiativ som syftar till att göra människor mer medvetna om sina rättigheter som EU-medborgare. En del av verksamheten fortsätter även under 2014.

Varför gör kommissionen detta nu?

EU står vid ett vägskäl. De kommande månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida riktning och det finns olika åsikter om hur framtiden bör se ut. Därför är det av största vikt att invånarna får yttra sig direkt. Arbetet med den europeiska integrationen bör gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet. Det är därför viktigare än någonsin att invånarna får göra sina röster hörda.

Vad ska dialogerna leda till?

Medborgarnas reaktioner kommer att ligga till grund för kommissionens utarbetande av en kommande reform av EU. Ett annat viktigt syfte är att förbereda inför 2014 års Europaparlamentsval.

Den 8 maj 2013 lade EU-kommissionen fram sin andra rapport om EU-medborgarskapet med förslag på tolv nya åtgärder som ska lösa EU-invånarnas problem IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten om EU-medborgarskapet är kommissionens svar på ett omfattande samråd via internet som inleddes i maj 2012 (IP/12/461) och på de frågor och förslag som kommit upp under medborgardialogerna om EU-medborgarnas rättigheter och deras framtid.

Övriga upplysningar:

Läs mer om den europeiska dialogen:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

ec.europa.eu/debate-future-europe

Europaåret för medborgarna:

europa.eu/citizens-2013

Ordförande José Manuel Barrosos och vice ordförande Viviane Redings webbplatser

ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

ec.europa.eu/reding

Följ ordförande José Manuel Barroso på Twitter: @BarrosoEU

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europa direkt per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

BILAGA

Bilaga 1. Program för Europadialogen – 27 mars, Bryssel

(Times all CET)

08:30 Arrival at the Commission’s Visitors’ Centre

09:00 Opening and introduction

50 Citizens’ Dialogues – an overview

10:00 First round of parallel discussions on key themes from Citizens’ Dialogues (in the presence of one Member of the European Parliament [MEP] and representatives of the European Commission)

Overcoming the crisis: solidity and solidarity

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions

Rising to the global challenge: climate change and the environment

Your Europe: Promoting citizens' rights

Addressing everyday concerns: consumer protection for EU citizens (MEP Dagmar Roth-Behrendt

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society

11:00 Coffee break

11:30 Second round of parallel discussions on the 6 key themes

14:00 Collecting results of the morning sessions

15:00 Dialogues between citizens and politicians in parallel sessions

Overcoming the crisis: solidity and solidarity (Vice-President Olli Rehn, Commissioner Maria Damanaki)

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions (Commissioners Karel De Gucht and Johannes Hahn)

Rising to the global challenge: climate change and the environment (Commissioners Janez Potočnik and Connie Hedegaard)

Your Europe: promoting citizens’ rights (Vice-President Viviane Reding and the Mayor of Cadiz, Teófila Martínez Saiz (TBC))

Addressing everyday concerns: consumer policy for EU citizens (Commissioner Neven Mimica)

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society (Commissioners Androulla Vassiliou and László Andor)

16:00 Dialogue with European Commission President José Manuel Barroso - Future of the Union

17:00 Closing of the event

Bilaga 2. Viktig statistik från rapporten om medborgardialogerna

Over 15,000 participants attended a Citizens' Dialogue in person.

Around 50,000 people followed the Citizens' Dialogues via websteam.

Around 50,000 people posted comments and questions on social media.

During the polls conducted during the Citizens' Dialogues, on average:

35% of Europeans said they thought their voice was heard in the EU.

51% thought that Europe would emerge stronger from the crisis.

74% desired a closer political Union.

88% wanted more Citizens' Dialogues.

Bilaga 3. Debatten om EU:s framtid fortsätter…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz (tbc)


Side Bar