Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. marca 2014

Debata o budúcnosti Európy: Celoeurópsky dialóg v Bruseli spája občanov zo všetkých krajín EÚ

Po 50 diskusiách, ktoré sa konali v mestách v každom z 28 členských štátov EÚ, pozýva Európska komisia vo štvrtok 27. marca do budovy Komisie Charlemange v Bruseli viac ako 150 občanov do Bruselu na celoeurópsku debatu. Predseda José Manuel Barroso bude viesť popoludní dialóg s občanmi a desať ďalších komisárov a poslancov Európskeho parlamentu bude diskutovať s občanmi na paralelných podujatiach, ktoré sa budú konať v priebehu dňa. Novinári, ktorí majú záujem zúčastniť sa podujatia, sa môžu registrovať na Joshua.SALSBY@.ec.europa.eu

„Hlavnou myšlienkou diskusie, ktorá prebieha v celej Európe, je otázka: chceme Európu zlepšiť alebo sa jej vzdáme? Moja odpoveď je jasná: zapojme sa! Ak sa Vám Európa v jej súčasnej podobe nepáči, pokúsme sa ju zlepšiť!“ uviedol predseda Európskej komisie Barroso. „S blížiacimi sa dôležitými voľbami do Európskeho parlamentu by som chcel vidieť skutočnú debatu o tom, ako by sa mala Európska únia vyvíjať v nasledujúcich rokoch tak v hospodárskom, ako aj politickom zmysle. Debatu, do ktorej by sa zapojili všetci občania. Preto sme počas tohto a minulého roka navštívili každý štát EÚ a diskutovali sme o Európe a z tohto dôvodu zorganizuje Komisia budúci týždeň v Bruseli dialóg s občanmi.“

„Budúcnosť nie je vec náhody. Je to otázka voľby. Vyberte si Európu akú by ste chceli,“ povedala Viviane Redingová, európska komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „18 mesiacov cestovali komisári do všetkých kútov nášho kontinentu, aby sa rozprávali s občanmi a vypočuli si ich názory. To, čo som videla, je potešujúce – ľudia sú nadšenými zástancami Európy. Na každej strane politického spektra si ľudia želajú len to, aby Európa vyriešila ich problémy. Mám všetky dôvody domnievať sa, že sa tento záujem prejaví vo vysokej účasti na európskych voľbách v máji 2014.“

Európska komisia pozvala troch účastníkov z každého z predchádzajúcich päťdesiatich diskusií. Toto podujatie tak bude vyvrcholením diskusií, ktoré prebiehali od septembra 2012. Záverečná diskusia občanov s predsedom Barrosom sa tak bude konať v čase od 16.00 do 17.00 hod stredoeurópskeho času a bude možné ju sledovať prostredníctvom živého internetového vysielania. Občania sa do debaty môžu zapojiť na Facebooku a Twitteri použitím hashtagu #EUdeb8.

V ten deň sa uskutoční viacero tematických debát, počas ktorých bude 10 členov Európskej komisie (podpredsedníčka Redingová, podpredseda Rehn a komisári Potočnik, Vassiliouová, De Guchtov, Damanaki, Hahn, Hedegaardová, Andor a Mimica) diskutovať s menšími skupinami občanov (pozri program v prílohe).

Komisia takisto uverejní správu o skúsenostiach z viac ako 50 občianskych dialógov. Niektoré prvé štatistiky z tejto správy možno nájsť v prílohe.

Súvislosti

V čom spočívajú dialógy s občanmi?

Rok 2013 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok občanov (IP/13/2). Od konca roku 2012, počas roka 2013 v roku 2014, ktorý je rokom volieb do Európskeho parlamentu, členovia Európskeho parlamentu, predseda a 21 členov Komisie diskutovali s občanmi z celej Európy o ich očakávaniach do budúcnosti.

Vo viac ako 50 rozličných debatách mohli občania zo všetkých oblastí života prediskutovať s komisármi, poslancami EP, národnými a regionálnymi politikmi svoje názory na úlohu Európy v budúcnosti. Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

Dialógy sa uskutočnili v rámci Európskeho roka občanov (IP/13/2), iniciatíva zameraná na to, aby ľudia lepšie spoznali svoje práva, ktoré majú ako občania EÚ. Niektoré podujatia spojené s týmto rokom pokračujú aj v roku 2014.

Prečo to Komisia robí práve teraz?

Pretože sa Európa nachádza na rázcestí. Nadchádzajúce mesiace a roky budú mať rozhodujúci význam pre budúci vývoj Európskej únie, keďže počuť mnoho rozdielnych názorov na to, akým smerom by sa mala uberať. Umožniť občanom priamo vyjadriť svoj názor v rámci takejto diskusie má zásadný význam. Okrem toho európska integrácia by mala ísť ruka v ruke s posilňovaním demokratickej legitimity Únie. Vypočuť si názory občanov je preto dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Čo bude výsledkom dialógu s občanmi?

Reakcie občanov majú pomôcť Komisii pri príprave plánov budúcej reformy EÚ. Jedným z hlavných cieľov týchto dialógov je pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Dňa 8. mája 2013 Európska komisia uverejnila svoju druhú správu o občianstve EÚ, v ktorej predstavila 12 nových konkrétnych opatrení na riešenie problémov občanov (IP/13/410 a MEMO/13/409). Správa o občianstve je reakciou Komisie na rozsiahlu online konzultáciu, ktorá prebiehala od mája 2012 (IP/12/461), a na otázky a návrhy týkajúce sa práv občanov a ich budúcnosti, ktoré boli nastolené v rámci dialógov s občanmi.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o celoeurópskej diskusii:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Debaty s občanmi o budúcnosti Európy:

ec.europa.eu/debate-future-europe

Európsky rok občanov:

europa.eu/citizens-2013

Internetové stránky predsedu Komisie José Manuela Barrosa a podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej

ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

ec.europa.eu/reding

Sledujte predsedu Barrosa na Twitteri: @BarrosoEU

Sledujte podpredsedníčku Redingovú na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

Príloha

Príloha 1: Program Celoeurópskeho občianskeho dialógu – 27. marec, Brusel

(Všetky času sú SEČ)

08.30 Príchod do návštevníckeho centra Komisie

9.00 Otvorenie a úvod

50 občianskych dialógov – prehľad

10.00 Prvé kolo paralelných diskusií o kľúčových témach z dialógov s občanmi [za účasti jedného člena Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) a zástupcov Európskej komisie]

Prekonávanie krízy: stabilita a solidarita

Konkurencieschopnosť v globálnom meradle: posilňovanie európskych regiónov

Riešenie globálnych výziev: klimatické zmeny a životné prostredie

Vaša Európa: podpora občianskych práv

Riešenie každodenných starostí: ochrana spotrebiteľa pre občanov EÚ (poslankyňa EP Dagmar Roth-Behrendtová)

Ľudský faktor: celoživotné vzdelávanie, pracovné miesta a inkluzívna spoločnosť

11.00 Prestávka

11:30 Druhé kolo paralelných diskusií na 6 kľúčových tém

14:00 Zhromažďovanie výsledkov z rannej časti

15:00 Dialóg občanov a politikov v rámci paralelných stretnutí

Prekonávanie krízy: stabilita a solidarita (podpredseda Olli Rehn, komisárka Maria Damanakiová)

Konkurencieschopnosť v globálnom meradle: posilňovanie európskych regiónov (komisári Karel De Gucht a Johannes Hahn)

Riešenie globálnych výziev: klimatické zmeny a životné prostredie (komisári Janez Potočnik a Connie Hedegaardová)

Vaša Európa: podpora občianskych práv [podpredsedníčka Viviane Redingová a starostka mesta Cádiz Teófila Martínez Saiz (bude potvrdené neskôr)]

Zameranie na každodenné obavy: ochrana spotrebiteľa pre občanov EÚ (komisár Neven Mimica)

Ľudský faktor: celoživotné vzdelávanie, pracovné miesta a inkluzívna spoločnosť (komisári Androulla Vassiliouová a László Andor)

16.00 Dialóg s José Manuelom Barrosom, predsedom Európskej komisie – Budúcnosť Únie

17.00 Ukončenie podujatia

Príloha 2: Kľúčové štatistické údaje zo správy o dialógoch s občanmi

Osobne sa občianskeho dialógu zúčastnilo 15 tisíc účastníkov.

Približne 50 tisíc ľudí sledovalo občianske dialógy prostredníctvom živého internetového vysielania.

Približne 50 tisíc ľudí prispelo prostredníctvom sociálnych médií formou otázok a pripomienok.

Podľa prieskumov, ktoré sa uskutočnili počas občianskych dialógov, priemerne:

35 % Európanov uviedlo, že sa domnieva, že ich hlas bolo v EÚ počuť.

51 % si myslí, že Európa vyjde z krízy posilnená.

74 % požaduje užšiu politickú úniu

88 % si žiada viac občianskych dialógov.

Príloha 3: Debata o európskej budúcnosti pokračuje.

Členský štát

Mesto

Dátum

Komisár

Európski, regionálni a miestni politici

Španielsko

Cádiz

27.9.2012

Redingová

starostka Martinez Saiz

Rakúsko

Graz

5.11.2012

Redingová

vicekancelár Spindelegger

Nemecko

Berlín

10.11.2012

Redingová

poslankyňa EP Roth-Behrendtová

Francúzsko

Paríž

23.11.2012

Redingová

Taliansko

Neapol

30.11.2012

Andor

starosta de Magistris

Írsko

Dublin

10.1.2013

Barroso, Redingová

predseda vlády Kenny, podpredseda vlády Gilmore, štátna tajomníčka pre európske záležitosti Creightonová

Švédsko

Gothenburg

18.2.2013

Malmströmová

Taliansko

Turín

21.2.2013

Malmströmová

starosta Fassino

Portugalsko

Coimbra

22.2.2013

Redingová

Taliansko

Rím

18.3.2013

Tajani

starosta Alemanno

Grécko

Thessaloniki

22.3.2013

Redingová

starosta Boutaris

Taliansko

Pisa

5.4.2013

Potočnik

starosta Filippeschi

Belgicko

Gent

12.4.2013

De Gucht

starosta Termont

Belgicko

Eupen

23.4.2013

Hahn

poslanec EP Grosch, ministerský predseda (nemecká komunita) Lambertz

Belgicko

Brusel

4.5.2013

Redingová

(bývalý) ministerský predseda bruselského regiónu Picqué

Nemecko

Dusseldorf

8.5.2013

Oettinger

poslanec EP Klute

Slovinsko

Ľubľana

9.5.2013

Potočnik

Poľsko

Varšava

11.5.2013

Lewandowski

Česká republika

Praha

13.5.2013

Füle

štátny tajomník pre malé podniky (Írsko) Perry, predseda Výboru českého parlamentu pre európske záležitosti Bauer

Taliansko

Ventotene

27.5.2013

Tajani

starosta Assenso

Taliansko

Miláno

7.6.2013

Hedegaardová

starosta Pisapia

Luxembursko

Esch

30.6.2013

Redingová

poslanec EP Goerens, minister práce Schmit, poslanec Braz, minister pre verejné práce, poľnohospodárstvo, vidiecke záležitosti, pamiatky a ochranu prírody (Valónsko), Lutgen

Poľsko

Varšava

11.7.2013

Barroso, Redingová

predseda vlády Tusk, poslanec EP Thun, bývalý predseda vlády Mazowiecki

Grécko

Heraklion

12.7.2013

Damanakiová

poslanec EP Danellis, guvernér Arnaoutakis

Nemecko

Heidelberg

16.7.2013

Redingová

ministerský predseda (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulharsko

Sofia

23.7.2013

Redingová

prezident Plevneliev

Belgicko

Namur

13.9.2013

Redingová

predseda vlády Demotte

Estónsko

Tallin

14.9.2013

Kallas, Rehn

Taliansko

Trieste

16.9.2013

Redingová

minister pre európske záležitosti Moavero Milanesi

Fínsko

Helsinki

24.9.2013

Redingová

poslankyňa EP Pietikäinenová

Maďarsko

Györ

3.10.2013

Andor

štátna tajomníčka pre európske záležitosti Győriová, poslanec EP Őry

Slovenská republika

Košice

5.10.2013

Šefčovic

predseda NR SR Paška

Švédsko

Štokholm

15.10.2013

Redingová

ministerka pre záležitosti EÚ Ohlssonová, poslanec EP Ludvigsson

Belgicko

Liège

17.10.2013

Barroso

podpredseda vlády Reynders (Belgicko), minister hospodárstva (Valónsko) Marcourt

Lotyšsko

Riga

18.10.2013

Piebalgs

minister obrany Pabriks

Malta

Valetta

7.11.2013

Borg

Francúzsko

Marseille

14.11.2013

Redingová

ministerka spravodlivosti Justice Taubirová

Cyprus

Limassol

28.11.2013

Vassiliouová

Rakúsko

Eisenstadt

29.11.2013

Hahn

predseda vlády (Burgenland) Niessl

Belgicko

Brusel

5.12.2013

Vassiliouová

poslankyňa EP Durantová

Litva

Vilnius

13.12.2013

Redingová

Online

Virtuálny dialóg

16.1.2014

Redingová

Dánsko

Kodaň

6.2.2014

Hedegaardová

Spojené kráľovstvo

Londýn

10.2.2014

Redingová

štátny tajomník pre Európu Lidington

Španielsko

Barcelona

23.2.2014

Redingová

Francúzsko

Paríž-Banlieue

27.2.2014

Barnier

minister poverený európskymi záležitosťami Repentin

Chorvátsko

Zagreb

3.3.2014

Mimica

Nemecko

Koblenz

10.3.2014

Oettinger

ministerská predsedkyňa (Porýnie – Falcko) Dreyerová, štátna tajomníčka pre Európu (Porýnie – Falcko) Conradová

Holandsko

Amsterdam

14.3.2014

Redingová

starosta van der Laan

Rumunsko

Bukurešť

17.3.2014

Ciolos

Celoeurópska diskusia v Bruseli

27.3.2014

Barroso, Redingová, Rehn, Potočnik, Vassiliouová, De Gucht, Damanakiová, Hahn, Hedegaardová, Andor, Mimica

poslankyňa EP Roth-Behrendtová, starostka mesta Cádiz Martinezová Saiz (bude potvrdené neskôr)


Side Bar