Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, il-21 ta’ Marzu 2014

Id-dibattitu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa: Id-Djalogu Pan-Ewropew fi Brussell ilaqqa' ċ-ċittadini mill-pajjiżi tal-UE kollha

Wara 50 djalogu miżmuma f'ibliet f'kull wieħed mit-28 Stat Membru, il-Kummissjoni Ewropea qed tistieden iktar minn 150 ċittadin fi Brussell għal dibattitu pan-Ewropew nhar il-Ħamis 27 ta' Marzu, fil-bini Charlemagne tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. Il-President José Manuel Barroso se jmexxi Djalogu taċ-Ċittadini wara nofsinhar filwaqt li 10 Kummissarji oħra u l-Membri tal-Parlament Ewropew se jiddibattu maċ-ċittadini f'avvenimenti paralleli matul il-ġurnata. Il-ġurnalisti li jixtiequ jattendu jistgħu jirreġistraw ma' Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

"Fid-dibattitu li għaddej madwar l-Ewropa, is-suġġett aħħari huwa: nixtiequ ntejbu l-Ewropa jew se nabbandunawha? It-tweġiba tiegħi hija ċara: ejja ninvolvu ruħna! Jekk l-Ewropa ma togħġbokx kif inhi, tejjibha!" qal il-President tal-Kummissjoni Ewropea Barroso. "B'elezzjonijiet Ewropej importanti fuq ix-xefaq, irrid nara dibattitu veru dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha tevolvi fis-snin li ġejjin, kemm ekonomikament u kemm politikament. Dibattitu li jinvolvi lil kull ċittadin. Din hija r-raġuni għalfejn il-Kummissjoni se torganizza Djalogu taċ-Ċittadini fi Brussell il-ġimgħa d-dieħla u għalfejn konna f'kull pajjiż tal-UE niddibattu l-Ewropa din is-sena u s-sena l-oħra."

"Il-ġejjieni mhux kwistjoni ta' fortuna. Huwa kwistjoni ta’ għażla. Agħżel l-Ewropa li tixtieq," qalet il-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. "Għal 18-il xahar issa, il-Kummissarji kienu qed jivvjaġġaw lejn kull rokna tal-kontinent tagħna biex jitkellmu maċ-ċittadini u jisimgħu l-opinjonijiet tagħhom. Dak li rajt qawwieli qalbi – in-nies huma entużjasti dwar l-Ewropa. Minn kull naħa tal-partiti politiċi, in-nies iridu lill-Ewropa issolvilhom il-problemi tagħhom. Għandi kull raġuni biex nemmen li dan l-entużjasmu se jimmanifesta ruħu f'ammont kbir ta' votanti fl-elezzjonijiet Ewropej f'Mejju 2014."

Il-Kummissjoni Ewropea stiednet tliet parteċipanti minn kull wieħed mill-50 Djalogu preċedenti biex jattendu, biex b'hekk dan isir il-qofol tad-Djalogi li seħħew minn Settembru 2012. Id-Djalogu taċ-Ċittadini finali mal-President Barroso se jseħħ mill-16:00 – sal-17:00 CET u jista' jiġi segwit fuq trażmissjoni diretta minn fuq webstream. Iċ-Ċittadini jistgħu jiġi involuti fid-dibattitu fuq Facebook u Twitter billi jużaw il-hashtag #EUdeb8.

Numru ta' Djalogi orjentati lejn it-temi se jseħħu iktar kmieni matul il-ġurnata fejn 10 membri tal-Kummissjoni Ewropea (il-Viċi Presidenti Reding u Rehn u l-Kummissarji Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor u Mimica) se jiddiskutu ma' gruppi iktar żgħar ta' ċittadini (ara l-programm fl-anness).

Il-Kummissjoni se tippubblika wkoll rapport dwar l-esperjenzi mill-iktar minn 50 Djalogu taċ-Ċittadini. Uħud mill-ewwel statistiċi minn dan ir-rapport jistgħu jinstabu fl-Anness.

Sfond

Dwar xiex huma d-Djalogi taċ-Ċittadini?

Fl-2013 il-Kummissjoni Ewropea nediet is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (IP/13/2). Minn tard fl-2012, matul is-sena 2013 u fil-bidu tal-2014, is-sena tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew, il-President u 21 membru tal-Kummissjoni ddiskutew ma' ċittadini minn madwar l-Ewropa kollha dwar l-aspettattivi tagħhom għall-ġejjieni.

F'iktar minn 50 Djalogu differenti, ċittadini minn kull settur tal-ħajja ddiskutew mal-Kummissarji, il-MPE, politiċi nazzjonali u reġjonali dwar l-opinjonijiet tagħhom rigward ir-rwol tal-Ewropa fil-ġejjieni. Sir af aktar hawn: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_mt.htm.

Id-Djalogi qed isiru fil-qafas tas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (IP/13/2), inizjattiva li timmira biex iġġib in-nies iktar familjari mad-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-UE. Xi wħud mill-attivitajiet assoċjati ma’ din is-sena qed ikomplu fl-2014.

Għaliex il-Kummissjoni qiegħda tagħmel dan proprju issa?

L-Ewropa tinsab f'salib it-toroq. Ix-xhur u s-snin li ġejjin se jkunu deċiżivi għall-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea, b'ħafna ilħna li joffru opinjonijiet differenti dwar liema direzzjoni għandha tieħu. Huwa essenzjali li ċ-ċittadini jingħataw leħen dirett f’dan id-dibattitu. L-integrazzjoni Ewropea għandha timxi id f'id mat-tisħiħ tal-leġittimità demokratika tal-Unjoni. Is-smigħ tal-ilħna taċ-ċittadini huwa għalhekk iktar importanti minn qatt qabel.

X'se jkun ir-riżultat tad-Djalogi taċ-Ċittadini?

Ir-reazzjonijiet taċ-Ċittadini se jgħinu jiggwidaw lill-Kummissjoni fil-preparazzjoni ta' pjanijiet għar-riforma futura tal-UE. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' dawn id-Djalogi huwa li jwittu t-triq għall-elezzjonijijet Ewropej tal-2014.

Fit-8 ta' Mejju 2013 il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat it-tieni Rapport dwar iċ-ċittadinanza tal-UE tagħha, li jippreżenta 12-il miżura konkreta ġdida biex jissolvew il-problemi taċ-ċittadini (IP/13/410 u MEMO/13/409). Ir-Rapport dwar iċ-ċittadinanza tal-UE huwa t-tweġiba tal-Kummissjoni għal konsultazzjoni ewlenija onlajn li saret f'Mejju 2012 (IP/12/461) u għall-mistoqsijiet u s-suġġerimenti li saru fid-Djalogi taċ-Ċittadini dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u l-ġejjieni tagħhom.

Għal aktar tagħrif:

Aktar informazzjoni dwar id-Djalogu Pan-Ewropew

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Dibattiti maċ-ċittadini dwar il-ġejjieni tal-Ewropa:

ec.europa.eu/debate-future-europe

Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini:

europa.eu/citizens-2013

Il-websajts tal-President José Manuel Barroso u tal-Viċi President Viviane Reding

ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

ec.europa.eu/reding

Segwi lill-President Barroso fuq Twitter: @BarrosoEU

Segwi lill-Viċi President Reding fuq Twitter: @VivianeRedingEU

Kuntatti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Għall-pubbliku: Europe Direct permezz tat-telefown 00 800 6 7 8 9 10 11 jew permezz tal-posta elettronika

ANNEX

Annex 1. Programme for the Pan-European Citizens' Dialogue – 27 March, Brussels

(Times all CET)

08:30 Arrival at the Commission’s Visitors’ Centre

09:00 Opening and introduction

50 Citizens’ Dialogues – an overview

10:00 First round of parallel discussions on key themes from Citizens’ Dialogues (in the presence of one Member of the European Parliament [MEP] and representatives of the European Commission)

Overcoming the crisis: solidity and solidarity

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions

Rising to the global challenge: climate change and the environment

Your Europe: Promoting citizens' rights

Addressing everyday concerns: consumer protection for EU citizens (MEP Dagmar Roth-Behrendt

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society

11:00 Coffee break

11:30 Second round of parallel discussions on the 6 key themes

14:00 Collecting results of the morning sessions

15:00 Dialogues between citizens and politicians in parallel sessions

Overcoming the crisis: solidity and solidarity (Vice-President Olli Rehn, Commissioner Maria Damanaki)

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions (Commissioners Karel De Gucht and Johannes Hahn)

Rising to the global challenge: climate change and the environment (Commissioners Janez Potočnik and Connie Hedegaard)

Your Europe: promoting citizens’ rights (Vice-President Viviane Reding and the Mayor of Cadiz, Teófila Martínez Saiz (TBC))

Addressing everyday concerns: consumer policy for EU citizens (Commissioner Neven Mimica)

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society (Commissioners Androulla Vassiliou and László Andor)

16:00 Dialogue with European Commission President José Manuel Barroso - Future of the Union

17:00 Closing of the event

Annex 2. Key statistics from the report on the Citizens' Dialogues

Over 15,000 participants attended a Citizens' Dialogue in person.

Around 50,000 people followed the Citizens' Dialogues via websteam.

Around 50,000 people posted comments and questions on social media.

During the polls conducted during the Citizens' Dialogues, on average:

35% of Europeans said they thought their voice was heard in the EU.

51% thought that Europe would emerge stronger from the crisis.

74% desired a closer political Union.

88% wanted more Citizens' Dialogues.

Annex 3. The debate on Europe's future continues…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz (tbc)


Side Bar