Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21.3.2014

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä keskustelutilaisuus kokoaa Brysseliin kansalaisia kaikista EU-maista

Euroopan komissio on kutsunut yli 150 kansalaista Euroopan laajuiseen keskustelutilaisuuteen, joka järjestetään torstaina 27. maaliskuuta komission Charlemagne-rakennuksessa Brysselissä. Tapahtuma on jatkoa kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa eri kaupungeissa järjestettyjen 50 kansalaiskeskustelun sarjalle. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso johtaa keskustelua iltapäivällä, ja 10 muuta komissaaria ja Euroopan parlamentin jäsentä keskustelee kansalaisten kanssa koko päivän ajan pidettävissä aihekohtaisissa rinnakkaistilaisuuksissa. Tilaisuuteen osallistumaan halukkaat toimittajat voivat ilmoittautua osoitteeseen Joshua.SALSBY@ec.europa.eu.

”Kautta koko Euroopan käynnissä olevien keskustelujen tärkein kysymys on, haluammeko kehittää EU:ta vai luopua siitä? Vastaukseni on selkeä: osallistutaan! Ellet pidä EU:sta sen nykymuodossa, osallistu sen kehittämiseen!”, sanoo komission puheenjohtaja Barroso. ”Tärkeiden Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä toivoisin näkeväni todellista keskustelua siitä, miten Euroopan unionia olisi tulevina vuosina kehitettävä sekä taloudellisesti että poliittisesti. Tähän keskusteluun olisi saatava mukaan kaikki kansalaiset. Sen vuoksi komissio järjestää kansalaiskeskustelun ensi viikolla Brysselissä ja olemme tämän ja viime vuoden aikana käyneet kaikissa EU-maissa keskustelemassa EU-kysymyksistä”, Barroso toteaa.

Tulevaisuus ei ole sattuman varassa vaan perustuu valintoihin. Valitse sellainen EU, jonka haluat”, sanoo komission varapuheenjohtaja ja oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Komissaarit ovat matkustaneet puolentoista vuoden ajan ympäri Eurooppaa keskustelemaan kansalaisten kanssa ja kuulemaan heidän näkemyksiään. Vastaanotto on ollut rohkaiseva: ihmiset ovat innostuneita EU-asioista. Poliittisesta suuntauksesta riippumatta ihmiset haluavat EU:n yksinkertaisesti vain ratkaisevan heidän ongelmansa. Minulla on täysi syy uskoa, että tämä into johtaa hyvään äänestysprosenttiin toukokuun Euroopan parlamentin vaaleissa”, Reding toteaa.

Euroopan komissio on kutsunut jokaisesta aiemmasta 50:stä keskustelutilaisuudesta kolme osallistujaa Brysselin tapahtumaan, joka huipentaa tämän syyskuussa 2012 alkaneen keskustelusarjan. Sarjan päättävä kansalaiskeskustelu puheenjohtaja Barroson kanssa järjestetään klo 16.00–17.00 Keski-Euroopan aikaa, ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Kansalaiset voivat osallistua keskusteluun Facebookissa ja Twitterissä (#EUdeb8).

Aiemmin päivällä järjestetään useita aihekohtaisia tilaisuuksia, joissa 10 komissaaria (varapuheenjohtajat Reding ja Rehn sekä komissaarit Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor ja Mimica) keskustelee pienempien kansalaisryhmien kanssa (ks. liitteenä oleva ohjelma).

Lisäksi komissio julkistaa raportin kansalaisten kanssa käydyissä keskusteluissa saaduista kokemuksista. Joitakin raportin tilastotietoja on saatavilla liitteessä.

Tausta

Keskustelutilaisuudet Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan komissio nimesi vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi (IP/13/2). Vuoden 2012 lopulta alkaen, koko vuoden 2013 ajan sekä nyt vuonna 2014 – jolloin pidetään Euroopan parlamentin vaalit – Euroopan parlamentin jäsenet, komission puheenjohtaja ja 21 komissaaria ovat tavanneet kansalaisia eri puolilla Eurooppaa ja vaihtaneet heidän kanssaan mielipiteitä EU:n tulevaisuudesta.

Eri elämänaloja edustavat kansalaiset ovat osallistuneet näihin yli 50 tilaisuuteen keskustellakseen komissaarien, Euroopan parlamentin jäsenten sekä kansallisen ja alueellisen tason poliitikkojen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_fi.htm.

Keskustelutilaisuudet liittyvät Euroopan kansalaisten teemavuoteen (IP/13/2), jonka tavoite on tutustuttaa kansalaiset paremmin heidän oikeuksiinsa EU-kansalaisina. Osa teemavuoden toimista jatkuu vuonna 2014.

Keskustelua tulevista valinnoista

Vuoropuhelua käydään, koska Eurooppa on tienhaarassa. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta ratkaisevia, ja näkemykset siitä, mihin suuntaan Euroopan unionia olisi kehitettävä, vaihtelevat paljon. Siksi on tärkeää, että kansalaiset saavat äänensä kuuluville tässä keskustelussa. Euroopan yhdentymisen jatkuessa on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta. Siksi kansalaisten äänen kuuleminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Kansalaispalaute vaikuttaa EU:n politiikkaan

Keskustelutilaisuuksien avulla komissio saa kansalaisilta palautetta, jota se voi hyödyntää EU:n tulevien uudistusten valmistelussa. Yksi tilaisuuksien tärkeimmistä tavoitteista on pohjustaa vuonna 2014 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Euroopan komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 toisen katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Siinä esitetään 12 uutta toimenpidettä, joilla voidaan ratkaista kansalaisten konkreettisia ongelmia (IP/13/410 ja MEMO/13/409).http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-409_es.htm Komission ehdotukset on laadittu toukokuun 2012 verkkokuulemisessa (IP/12/461) ja keskustelutilaisuuksissa saatujen kysymysten ja ehdotusten perusteella.

Lisätietoja:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-461_fi.htm

Lisätietoa Brysselissä järjestettävästä Euroopan laajuisesta keskustelutilaisuudesta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Euroopan tulevaisuutta koskeva kansalaiskeskustelu:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_fi.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi:

europa.eu/citizens-2013

Puheenjohtaja José Manuel Barroson ja varapuheenjohtaja Viviane Redingin verkkosivut:

ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

ec.europa.eu/reding

Seuraa puheenjohtaja Barrosoa Twitterissä: @BarrosoEU

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

ANNEX

Annex 1. Programme for the Pan-European Citizens' Dialogue – 27 March, Brussels

(Times all CET)

08:30 Arrival at the Commission’s Visitors’ Centre

09:00 Opening and introduction

50 Citizens’ Dialogues – an overview

10:00 First round of parallel discussions on key themes from Citizens’ Dialogues (in the presence of one Member of the European Parliament [MEP] and representatives of the European Commission)

Overcoming the crisis: solidity and solidarity

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions

Rising to the global challenge: climate change and the environment

Your Europe: Promoting citizens' rights

Addressing everyday concerns: consumer protection for EU citizens (MEP Dagmar Roth-Behrendt

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society

11:00 Coffee break

11:30 Second round of parallel discussions on the 6 key themes

14:00 Collecting results of the morning sessions

15:00 Dialogues between citizens and politicians in parallel sessions

Overcoming the crisis: solidity and solidarity (Vice-President Olli Rehn, Commissioner Maria Damanaki)

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions (Commissioners Karel de Gucht and Johannes Hahn)

Rising to the global challenge: climate change and the environment (Commissioners Janez Potočnik and Connie Hedegaard)

Your Europe: promoting citizens’ rights (Vice-President Viviane Reding and the Mayor of Cadiz, Teófila Martínez Saiz (TBC))

Addressing everyday concerns: consumer policy for EU citizens (Commissioner Neven Mimica)

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society (Commissioners Androulla Vassiliou and László Andor)

16:00 Dialogue with European Commission President José Manuel Barroso - Future of the Union

17:00 Closing of the event

Annex 2. Key statistics from the report on the Citizens' Dialogues

Over 15,000 participants attended a Citizens' Dialogue in person.

Around 50,000 people followed the Citizens' Dialogues via websteam.

Around 50,000 people posted comments and questions on social media.

During the polls conducted during the Citizens' Dialogues, on average:

35% of Europeans said they thought their voice was heard in the EU.

51% thought that Europe would emerge stronger from the crisis.

74% desired a closer political Union.

88% wanted more Citizens' Dialogues.

Annex 3. The debate on Europe's future continues…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz (tbc)


Side Bar