Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. märts 2014

Üleeuroopaline arutelu Euroopa tuleviku üle koondab Brüsselisse kõigi ELi liikmesriikide kodanikke

Euroopa Komisjon korraldab neljapäeval, 27. märtsil Brüsselis komisjoni Charlemagne hoones üleeuroopalise arutelu, kuhu on kutsutud kokku üle 150 kodaniku. Tegemist on kõigi liikmesriikide eri linnades toimunud aruteludesarja 50. kohtumisega. Komisjoni president José Manuel Barroso juhib pärastlõunal kodanike arutelu, 10 volinikku ja terve rida Euroopa Parlamendi liikmeid arutlevad kodanikega kogu päeva toimuvatel üritustel. Osaleda soovivatel ajakirjanikel palutakse end registreerida e-postiaadressil Joshua.SALSBY@.ec.europa.eu

„Kogu Euroopas käimasoleva arutelu põhiküsimuseks on: kas tahame Euroopat paremaks muuta või sellest loobuda? Minu vastus on – hakkame tegutsema! Kui teile ei meeldi praegune Euroopa, siis muutke ta paremaks!” ütles Euroopa Komisjoni president Barroso. „Oluliste Euroopa Parlamendi valimiste eel soovin ma näha tõelist arutelu Euroopa Liidu võimalike tulevikustsenaariumide üle, seda nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes. See arutelu peaks hõlmama kõiki kodanikke. Seetõttu korraldabki komisjon järgmisel nädalal Brüsselis kodanike arutelu ning just seetõttu arutlesimegi me eelmisel ning sellel aastal kõigis ELi liikmesriikides Euroopa teemadel.”

Tulevikku ei tohi jätta juhuse hooleks. Tuleb teha valik. Valige oma soovidele vastav Euroopa,” ütles asepresident Viviane Reding, kes on ühtlasi Euroopa õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik. „Volinikud on viimase 18 kuu jooksul käinud Euroopa risti-põiki läbi ning rääkinud kodanikega ja kuulanud nende seisukohti. Seni nähtu on olnud julgustav – inimesed suhtuvad Euroopasse entusiasmiga. Sõltumata poliitilisest meelsusest soovivad inimesed vaid, et Euroopa lahendaks nende probleemid. Mul on alust arvata, et selle entusiasmi tulemusena saab osavõtt 2014. aasta mais toimuvatest Euroopa Parlamendi valimistest olema aktiivne.”

Euroopa Komisjon kutsus igast eelmisest 50 arutelust osavõtnu hulgast kolm esindajat, mistõttu kujuneb kõnealusest sündmusest alates 2012. aasta septembrist toimunud arutelude kulminatsioon. Viimane kodanike arutelu president Barrosoga toimub Eesti aja järgi kella 17–18ni ning seda on võimalik jälgida reaalajas interneti vahendusel. Kodanikud saavad arutelus osaleda Facebooki ja Twitteri vahendusel, kasutades teemaviidet #EUdeb8.

Hommikupoole leiab aset terve rida temaatilisi arutelusid, mille raames 10 Euroopa Komisjoni liiget (asepresidendid Reding ja Rehn ning volinikud Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor ja Mimica) arutlevad väiksemaarvuliste kodanikerühmadega (vt programmi lisas).

Komisjon avaldab rohkem kui 50 kodanikuga peetud arutelu raames saadud kogemustest ka aruande. Kõnealuste aruannete esimeste tulemustega on võimalik tutvuda lisas.

Taust

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

2013. aastal lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2). Alates 2012. aasta lõpust, kogu 2013. aasta vältel ja ka käesoleval, Euroopa Parlamendi valimiste aastal, on Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Komisjoni president ja komisjoni 21 liiget pidanud kõikjal Euroopas arutelusid kodanikega selle üle, millised on nende tulevikuootused.

Rohkem kui 50 erinevas arutelus on eri elualade inimesed arutanud volinike, Euroopa Parlamendi liikmete, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikutega oma seisukohti Euroopa rollist tulevikus. Lisateave on kättesaadav veebisaidil: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

Arutelud on toimunud Euroopa kodanike aasta raames (IP/13/2). Tegemist on algatusega, mille eesmärk on tutvustada inimestele paremini nende õigusi ELi kodanikena. Mõned selle aastaga seotud meetmed jätkuvad 2014. aastal.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Euroopa seisab teelahkmel. Järgmistel kuudel ja aastatel määratakse kindlaks Euroopa Liidu suund tulevikuks. Kõlanud on palju erinevaid seisukohti selle kohta, milline see suund peaks olema. Kodanike vahetu hääl selles arutelus on väga oluline. Euroopa integratsioon peab käima käsikäes liidu demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega. Kodanike arvamuse kuuldavõtmine on seega tähtsam kui kunagi varem.

Millised on kodanike arutelu tulemused?

Kodanike reaktsioon aitab suunata komisjoni ELi tulevase reformi ettevalmistamisele. Arutelude üks põhieesmärke on valmistada ette pinda 2014. aastal toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 avaldas Euroopa Komisjon teise ELi kodakondsuse aruande, milles esitati 12 uut konkreetset meedet kodanike probleemide lahendamiseks (IP/13/410 ja MEMO/13/409). ELi kodakondsuse aruanne on komisjoni vastus 2012. aasta mais toimunud laiapõhjalisele internetiarutelule (IP/12/461) ning kodanikuaruteludel tõstatatud küsimustele ja ettepanekutele ELi kodanike õiguste ja nende tuleviku kohta.

Lisateave:

Lisateave üleeuroopalise arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

ec.europa.eu/debate-future-europe

Euroopa kodanike aasta:

europa.eu/citizens-2013

President José Manuel Barroso ja asepresident Viviane Redingi veebisaidid:

ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

ec.europa.eu/reding

President Barroso Twitteris: @BarrosoEU

Asepresident Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kodanikule: Europe Direct telefonitsi 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-posti teel

ANNEX

Annex 1. Programme for the Pan-European Citizens' Dialogue – 27 March, Brussels

(Times all CET)

08:30 Arrival at the Commission’s Visitors’ Centre

09:00 Opening and introduction

50 Citizens’ Dialogues – an overview

10:00 First round of parallel discussions on key themes from Citizens’ Dialogues (in the presence of one Member of the European Parliament [MEP] and representatives of the European Commission)

Overcoming the crisis: solidity and solidarity

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions

Rising to the global challenge: climate change and the environment

Your Europe: Promoting citizens' rights

Addressing everyday concerns: consumer protection for EU citizens (MEP Dagmar Roth-Behrendt

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society

11:00 Coffee break

11:30 Second round of parallel discussions on the 6 key themes

14:00 Collecting results of the morning sessions

15:00 Dialogues between citizens and politicians in parallel sessions

Overcoming the crisis: solidity and solidarity (Vice-President Olli Rehn, Commissioner Maria Damanaki)

Competing on the global stage: strengthening Europe’s regions (Commissioners Karel De Gucht and Johannes Hahn)

Rising to the global challenge: climate change and the environment (Commissioners Janez Potočnik and Connie Hedegaard)

Your Europe: promoting citizens’ rights (Vice-President Viviane Reding and the Mayor of Cadiz, Teófila Martínez Saiz (TBC))

Addressing everyday concerns: consumer policy for EU citizens (Commissioner Neven Mimica)

The human factor: lifelong learning, jobs and an inclusive society (Commissioners Androulla Vassiliou and László Andor)

16:00 Dialogue with European Commission President José Manuel Barroso - Future of the Union

17:00 Closing of the event

Annex 2. Key statistics from the report on the Citizens' Dialogues

Over 15,000 participants attended a Citizens' Dialogue in person.

Around 50,000 people followed the Citizens' Dialogues via websteam.

Around 50,000 people posted comments and questions on social media.

During the polls conducted during the Citizens' Dialogues, on average:

35% of Europeans said they thought their voice was heard in the EU.

51% thought that Europe would emerge stronger from the crisis.

74% desired a closer political Union.

88% wanted more Citizens' Dialogues.

Annex 3. The debate on Europe's future continues…

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz (tbc)


Side Bar