Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. marca 2014

STO znova obsodila kitajsko omejevanje dostopa do redkih zemelj in drugih surovin

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je danes javno obsodila izvozne omejitve Kitajske za redke zemlje ter volfram in molibden, ki so bistveni za številne evropske industrijske panoge. STO je v skladu s svojo prejšnjo odločitvijo o drugih redkih zemljah tudi tokrat ugotovila, da Kitajska z izvoznimi dajatvami in kvotami krši pravila STO. Kitajski ukrepi tudi niso utemeljeni z razlogi ohranjanja virov ali zaščite okolja.

Vendar današnja odločitev ugotovitvenega sveta STO pritrjuje pritožbi EU in njenih partneric, ZDA in Mehike. Razsodba je jasna: izvoza ni mogoče omejevati pod pretvezo ohranjanja omejenih naravnih virov, če se takšnih omejitev ne uporablja tudi za domačo uporabo teh surovin.

Pritožbenice in ugotovitveni svet STO ne izpodbijajo pravice Kitajske, da uvede ukrepe za varovanje okolja in ohranjanje virov. Vendar pa je svet STO soglasno potrdil, da suverena pravica države glede odločanja o lastnih naravnih virih državi ne dovoljuje nadzorovanja mednarodnih trgov ali svetovne distribucije surovin. Članica Svetovne trgovinske organizacije lahko sama določi, kako intenzivno in hitro bo izkoriščala svoje vire, vendar pa za izkopane surovine veljajo trgovinska pravila STO. Država, ki pridobiva surovine, prodaje surovin ne sme omejiti samo na svojo industrijo, če bi ji s tem omogočila konkurenčno prednost pred tujimi podjetji.

Ta razsodba zagotavlja dostop do surovin brez diskriminacije. EU meni, da bo odločitev koristila vsem članicam Svetovne trgovinske organizacije, saj so vse države, najsi gre za razvite države ali države v razvoju, medsebojno odvisne, ko gre za surovine in svetovne proizvodne verige.

Osnovne informacije

Surovine, ki so bile zadeva pritožbe, so nekateri elementi redkih zemelj ter volfram in molibden. Imajo širok obseg uporabe, najdemo jih denimo v visoki tehnologiji, proizvodnji „zelenega blaga“, avtomobilov in strojev, v kemični industriji, jeklarstvu in metalurgiji neželeznih kovin.

Kitajske izvozne omejitve so bile večinoma v obliki izvoznih dajatev in kvot, uporabljala je tudi dodatne zahteve in postopke za izvoznike. S tem je tuja podjetja postavila v znatno slabši položaj, saj je umetno zvišala cene kitajskega izvoza in tako povzročala dvig svetovnih cen. Takšne omejitve tudi umetno znižujejo domače cene surovin na Kitajskem, saj povečujejo domačo dobavo. Tako ima kitajska industrija konkurenčno prednost, tuji proizvajalci pa so pod dodatnim pritiskom, da bi svoje poslovanje in tehnologijo preselili na Kitajsko.

EU je marca 2012 skupaj z ZDA in Japonsko sprožila postopek za reševanje spora v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Začetna posvetovanja s Kitajsko niso obrodila sadov, zato je STO junija 2012 ustanovila poseben svet. Stranke imajo zdaj 60 dni, da se odzovejo na poročilo ugotovitvenega sveta.

Dodatne informacije:

MEMO/14/236

Poročilo ugotovitvenega sveta Svetovne trgovinske organizacije

Sporočilo za medije: Pritožba EU pri STO zaradi kitajske omejitve izvoza redkih zemelj, 27. junij 2012

Kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar