Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 martie 2014

Restricțiile impuse de China în legătură cu accesul la pământurile rare și la alte materii prime - OMC a luat din nou o hotărâre în favoarea UE

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a emis astăzi o hotărâre a unui grup special împotriva restricțiilor la export impuse de China în ceea ce privește pământurile rare, precum și wolframul și molibdenul, care sunt componente esențiale folosite de o gamă largă de industrii europene. În conformitate cu hotărârile precedente referitoare la alte materii prime, OMC a constatat că taxele și contingentele la export stabilite de China reprezentau o încălcare a angajamentelor asumate de China în cadrul OMC și nu erau justificate de considerente ce țin de politica de mediu sau de cea de conservare.

Hotărârea de astăzi a grupului special al OMC dă însă câștig de cauză UE și coreclamanților săi, SUA și Japonia. Verdictul este clar: nu se pot impune restricții la export pretinzând că se urmărește conservarea unor resurse naturale epuizabile dacă nu este limitată în același scop utilizarea pe plan național a materiilor prime în discuție.

Nici reclamanții și nici grupul special nu contestă dreptul Chinei de a institui politici de mediu și de conservare. Cu toate acestea, astfel cum a confirmat în mod neechivoc grupul special al OMC, dreptul suveran al unei țări asupra resurselor sale naturale nu îi permite acesteia să controleze piețele internaționale sau distribuția mondială de materii prime. Un membru al OMC poate decide cu privire la nivelul sau ritmul în care își utilizează resursele, dar odată extrase materiile prime, acestea fac obiectul normelor OMC. Țara care realizează extracția nu poate limita vânzările materiilor sale prime la propria industrie națională, deoarece i-ar oferi astfel un avantaj concurențial față de firmele străine.

Această hotărâre asigură accesul nediscriminatoriu la materiile prime. UE consideră că acest lucru este în interesul tuturor membrilor OMC, fiindcă toate țările, indiferent dacă sunt dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se bazează una pe alta pentru materiile lor prime și pentru lanțurile mondiale de producție.

Context

Materiile prime implicate în acest caz sunt mai multe pământuri rare, precum și wolframul și molibdenul. Acestea au o gamă largă de utilizări în bunuri din sectorul tehnologiei de vârf și în bunuri ecologice, în fabricarea de automobile și utilaje, în produse chimice, în industria siderurgică și în cea a metalelor neferoase.

Restricțiile la export impuse de China au constat în principal în taxe la export sau în contingente la export, precum și în cerințe și proceduri suplimentare impuse exportatorilor. Acestea creează dezavantaje importante pentru industriile străine prin creșterea artificială a prețurilor de export ale Chinei și prin majorarea prețurilor mondiale. Astfel de restricții scad, de asemenea, în mod artificial prețurile interne pe piața chineză a materiilor prime, deoarece cresc resursele interne. Acest lucru conferă un avantaj concurențial industriilor locale din China și exercită presiune asupra producătorilor străini să își mute operațiunile și tehnologiile în China.

În martie 2012, UE, împreună cu SUA și Japonia, a lansat o procedură de soluționare a litigiilor în cadrul OMC. Consultările inițiale cu China nu au avut ca rezultat o soluție amiabilă. În consecință, OMC a instituit un grup special în iunie 2012. Toate părțile au acum la dispoziție 60 de zile pentru a înainta un recurs împotriva raportului grupului special.

Pentru informații suplimentare:

Memo/14/236

Raportul grupului special al OMC

Comunicat de presă: EU requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths (UE solicită arbitrajul unui grup special al OMC împotriva restricțiilor la export impuse de China cu privire la pământurile rare) din 27 iunie 2012

Contact:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar