Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 marca 2014 r.

Chiny ograniczają dostęp do metali ziem rzadkich i innych surowców – WTO ponownie sądzi na korzyść UE

Światowa Organizacja Handlu (WTO) orzekła dzisiaj w ramach organu arbitrażowego przeciwko chińskim ograniczeniom wywozowym na metale ziem rzadkich oraz dwa metale: wolfram i molibden, które są niezbędnymi elementami dla wielu różnych gałęzi przemysłu europejskiego. Podobnie jak w poprzedniej decyzji w sprawie innych surowców, WTO uznało, że chińskie cła i kontyngenty wywozowe stanowiły naruszenie zobowiązań Chin w ramach WTO i że nie były uzasadnione względami ochrony środowiska ani polityki ochrony zasobów.

Dzisiejsze orzeczenie organu arbitrażowego WTO popiera roszczenia UE i stron z nią współskarżących, USA i Japonii. Werdykt jest jednoznaczny: ograniczeń wywozowych nie można nakładać rzekomo w celu ochrony wyczerpywalnych zasobów naturalnych, jeśli zużycie wewnętrzne tych samych surowców nie jest ograniczone z tych samych powodów.

Strony skarżące ani organ arbitrażowy nie kwestionują prawa Chin do wprowadzenia polityki ochrony środowiska i zasobów. Jednak jak jednoznacznie potwierdził organ arbitrażowy WTO, suwerenne prawo kraju do zasobów naturalnych nie umożliwia mu kontroli rynków międzynarodowych ani światowej dystrybucji surowców. Członek WTO może podjąć decyzję w sprawie poziomu lub tempa wykorzystywania swoich zasobów, natomiast w momencie gdy surowce zostały pozyskane, podlegają one zasadom handlu WTO. Kraj pozyskujący nie może ograniczać sprzedaży swoich surowców do swojego przemysłu krajowego, dając mu tym samym przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorstwami zagranicznymi.

Orzeczenie to gwarantuje równy dostęp do surowców. UE jest zdania, że jest ono w interesie wszystkich członków WTO, gdyż wszystkie kraje – rozwinięte czy rozwijające się – mogą polegać na sobie wzajemnie, jeśli chodzi o surowce i ogólnoświatowe łańcuchy produkcji.

Przebieg procedury

Surowce, których dotyczy niniejsza sprawa, to kilka metali ziem rzadkich oraz wolfram i molibden. Mają one szerokie zastosowanie w produktach zaawansowanych i zielonych, sektorze motoryzacyjnym i produkcji maszyn, produktach chemicznych, hutnictwie stali i metali nieżelaznych.

Chińskie ograniczenia wywozowe polegały głównie na cłach wywozowych lub kontyngentach wywozowych, a także dodatkowych wymogach i procedurach dla eksporterów. Są one bardzo niekorzystne dla przemysłu zagranicznego z uwagi na sztuczne podwyższanie chińskich cen eksportowych, powodując przy tym wzrost cen na rynkach światowych. Ograniczenia takie zaniżają również sztucznie chińskie krajowe ceny surowców, gdyż zwiększają podaż na rynku krajowym. Daje to chińskiemu lokalnemu przemysłowi przewagę konkurencyjną i wywiera presję na zagranicznych producentów, aby przenieśli swoją działalność i technologie do Chin.

Unia, wraz z USA i Japonią, wszczęła postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu w ramach WTO w marcu 2012 r. Wstępne konsultacje z Chinami nie przyniosły polubownego rozwiązania. W związku z tym w czerwcu 2012 r. powołano organ arbitrażowy WTO. Wszystkie strony miały 60 dni na odwołanie się od sprawozdania organu arbitrażowego.

Dodatkowe informacje:

Memo/14/236

Sprawozdanie organu arbitrażowego WTO

Komunikat prasowy: UE wnosi o powołanie organu arbitrażowego WTO przeciwko chińskim ograniczeniom wywozowym na metale ziem rzadkich, 27 czerwca 2012 r.

Kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar