Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 maart 2014

Chinese beperkingen op de toegang tot zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen — WTO-regels opnieuw in het voordeel van de EU

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) publiceert vandaag een uitspraak van het panel tegen de Chinese uitvoerbeperkingen voor zeldzame aardmetalen, alsook wolfraam en molybdeen, die door een groot aantal Europese bedrijfstakken als essentiële componenten worden gebruikt. In overeenstemming met de eerdere uitspraak over andere grondstoffen kwam de WTO tot de bevinding dat de uitvoerrechten en -contingenten van China in strijd waren met de WTO-verplichtingen van China en niet gerechtvaardigd waren om redenen van milieubescherming of instandhouding van hulpbronnen.

Met de uitspraak die het WTO-panel vandaag heeft gedaan, worden de vorderingen van de EU en haar medeklagers, de VS en Japan, toegewezen. Het vonnis is duidelijk: uitvoerbeperkingen kunnen niet worden ingesteld zogenaamd om eindige natuurlijke hulpbronnen in stand te houden, als het binnenlandse gebruik van diezelfde grondstoffen niet voor hetzelfde doel wordt beperkt.

De klagers noch het panel betwisten China het recht om een milieu- en instandhoudingsbeleid te voeren. Zoals echter ondubbelzinnig door het WTO-panel wordt bevestigd, laat het soevereine recht van een land op zijn natuurlijke hulpbronnen dat land niet toe internationale markten of de wereldwijde distributie van grondstoffen te controleren. Een WTO-lid kan bepalen in welke mate en in welk tempo het gebruikmaakt van zijn hulpbronnen, maar zodra grondstoffen zijn gewonnen, zijn daarop de WTO-handelsregels van toepassing. Het land dat de grondstoffen wint, kan de verkoop van zijn grondstoffen niet beperken tot zijn binnenlandse industrie, waardoor deze een concurrentievoordeel ten opzichte van buitenlandse ondernemingen verkrijgt.

Met deze uitspraak wordt de niet-discriminerende toegang tot grondstoffen gewaarborgd. De EU is van oordeel dat dit in het belang van alle WTO-leden is, daar alle landen – zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden – op elkaar aangewezen zijn voor hun grondstoffen en wereldwijde productieketens.

Achtergrond

De grondstoffen waar het in deze zaak om gaat, zijn diverse zeldzame aardmetalen, alsmede wolfraam en molybdeen. Zij hebben tal van toepassingen bij de fabricage van hightech- en groene goederen, auto’s en machines, chemicaliën, staal en non-ferrometalen.

De Chinese uitvoerbeperkingen bestaan hoofdzakelijk in uitvoerrechten of uitvoercontingenten, alsook in aanvullende eisen en procedures voor exporteurs. Zij vormen ernstige nadelen voor buitenlandse industrieën doordat zij de uitvoerprijzen van China kunstmatig verhogen en de prijzen op de wereldmarkt opdrijven. Dergelijke beperkingen zorgen ook voor een kunstmatige verlaging van de Chinese binnenlandse prijzen van grondstoffen doordat zij het binnenlandse aanbod vergroten. Dit biedt de Chinese lokale industrieën een concurrentievoordeel en zet buitenlandse producenten onder druk om hun activiteiten en technologieën naar China over te brengen.

De EU heeft in maart 2012, samen met de VS en Japan, een WTO-geschillenbeslechtingsprocedure ingeleid. Het aanvankelijke overleg met China leidde niet tot een minnelijke regeling. Daarom heeft de WTO in juni 2012 een panel opgericht. Alle partijen hebben nu zestig dagen om in beroep te gaan tegen het verslag van het panel.

Voor nadere informatie:

Memo/14/236

Verslag van het WTO-panel

Persbericht: EU requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths, 27 juni 2012

Contact:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar