Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 26. martā

Ķīnas ierobežojumi piekļuvei retzemju metāliem un citām izejvielām – PTO atkal lemj par labu ES

Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) šodien pieņēma strīdu izšķiršanas grupas nolēmumu par Ķīnas eksporta ierobežojumiem attiecībā uz retzemju metāliem, kā arī volframu un molibdēnu, kurus izmanto kā būtisku sastāvdaļu dažnedažādās Eiropas rūpniecības nozarēs. Saskaņā ar iepriekšējo nolēmumu par citām izejvielām PTO konstatēja, ka Ķīnas eksporta nodevas un kvotas ir pretrunā Ķīnas PTO saistībām un tās nevar pamatot ar vides aizsardzības vai saglabāšanas politikas apsvērumiem.

ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts nosauca nolēmumu par "vēl vienu pagrieziena punktu ES centienos nodrošināt taisnīgu piekļuvi tās rūpniecībai tik ļoti nepieciešamajām izejvielām." "Šodien pieņemtais lēmums," sacīja komisārs, "apstiprina, ka Ķīnas eksporta ierobežojumi retzemju metāliem nav saderīgi ar PTO noteikumiem. Šis nolēmums skaidri signalizē, ka šādus ierobežojumus nevar izmantot, lai aizsargātu vai veicinātu iekšzemes rūpniecību uz ārvalstu konkurentu rēķina. Es tagad ceru, ka Ķīna ātri saskaņos savu eksporta režīmu ar starptautiskajiem noteikumiem, kā tas tika izdarīts attiecībā uz citām izejvielām saskaņā ar iepriekšējo PTO nolēmumu."

2012. gadā Ķīna zaudēja vēl vienā PTO lietā, kuru kopīgi iesniedza ES, ASV un Meksika, par eksporta ierobežojumiem attiecībā uz izejvielām. Ķīna pēc tam atcēla šos ierobežojumus. Tomēr, neraugoties uz pasākumu līdzību, tā nav atcēlusi savas eksporta kvotas un nodevas retzemju metāliem, volframam un molibdēnam. ES un tās līdzprasītājiem līdz ar to nebija citas iespējas, kā vien atkal izmantot PTO strīdu izšķiršanas mehānismu.

Ķīna ir centusies pasniegt savus eksporta ierobežojumus retzemju metāliem kā vides aizsardzības un saglabāšanas politikas daļu. Tomēr PTO strīdu izšķiršanas grupas nolēmums šodien atbalsta ES un tās līdzprasītāju – ASV un Japānas – prasības. Spriedums ir skaidrs: eksporta ierobežojumus nevar piemērot, lai it kā saglabātu izsmeļamus dabas resursus, ja šādā nolūkā netiek ierobežots to pašu izejvielu iekšzemes patēriņš.

Prasītāji un strīdu izšķiršanas grupa neapstrīd Ķīnas tiesības ieviest vides aizsardzības un saglabāšanas politiku. Tomēr, kā nepārprotami apstiprinājusi PTO strīdu izšķiršanas grupa, valsts suverēnās tiesības pār saviem dabas resursiem neļauj tai kontrolēt starptautisko tirgu vai izejvielu globālo sadali. PTO dalībvalsts var izlemt to, cik lielā apjomā un kādā tempā tā izmanto savus resursus, bet, tiklīdz izejvielas ir iegūtas, uz tām attiecas PTO tirdzniecības noteikumi. Ieguves valsts nevar ierobežot savu izejvielu tirdzniecību tikai iekšzemes rūpniecībai, sniedzot tai konkurences priekšrocību pār ārvalstu uzņēmumiem.

Šis nolēmums nodrošina nediskriminējošu piekļuvi izejvielām. ES uzskata, ka iepriekšminētais ir visu PTO dalībnieku interesēs, jo visas valstis – gan attīstītās, gan jaunattīstības valstis – izejvielu un pasaules ražošanas ķēžu jomā paļaujas cita uz citu.

Vispārīga informācija

Šajā gadījumā iesaistītās izejvielas ir vairāki retzemju metāli, kā arī volframs un molibdēns. Tiem ir plašs lietojums augsto tehnoloģiju un videi nekaitīgu preču, automobiļu un iekārtu ražošanas, ķīmijas, tērauda un krāsaino metālu rūpniecībā.

Ķīnas eksporta ierobežojumi galvenokārt ir bijuši eksporta nodevas vai eksporta kvotas, kā arī papildu prasības un procedūras eksportētājiem. Tie rada nopietnu neizdevīgumu ārvalstu rūpniecībai, mākslīgi paaugstinot Ķīnas eksporta cenas un palielinot pasaules cenas. Šādi ierobežojumi arī mākslīgi samazina Ķīnas iekšzemes cenas izejvielām. Jo tie palielina iekšzemes krājumus. Tādējādi tie piešķir Ķīnas vietējai rūpniecībai konkurences priekšrocības un rada spiedienu uz ārvalstu ražotājiem pārcelt savu ražošanu un tehnoloģiju uz Ķīnu.

ES kopā ar ASV un Japānu uzsāka PTO strīda izšķiršanas lietu 2012. gada martā. Sākotnējās konsultācijās ar Ķīnu netika panākts izlīgums. Tādējādi PTO 2012. gada jūnijā izveidoja strīdu izšķiršanas grupu. Visām pusēm tagad ir 60 dienas, kuru laikā apstrīdēt strīdu izšķiršanas grupas ziņojumu.

Plašāka informācija:

Memo/14/236

PTO strīdu izšķiršanas grupas ziņojums

Paziņojums presei: ES lūdz izveidot PTO strīdu izšķiršanas grupu pret Ķīnas eksporta ierobežojumiem attiecībā uz retzemju metāliem, 2012. gada 27. jūnijs

Kontaktpersonas:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar