Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 26 d.

Kinijos taikomi apribojimai gauti retųjų žemių ir kitų žaliavų. Ir vėl PPO taisyklės palankios ES

Šiandien Pasaulio prekybos organizacija (PPO) paskelbė kolegijos sprendimą, kuris yra nepalankus Kinijos retųjų žemių, volframo ir molibdeno, kuriuos įvairių Europos pramonės sričių įmonės naudoja kaip pagrindinius elementus, eksporto apribojimams. Remdamasi ankstesniu sprendimu dėl kitų žaliavų PPO nustatė, kad taikydama eksporto muitus ir kvotas Kinija pažeidžia savo PPO įsipareigojimus ir kad atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ar išsaugojimo politiką tokie muitai ir kvotos yra nepagrįsti.

Tačiau šiandienos PPO kolegijos sprendimu palaikoma Europos Sąjungos ir kartu skundą pateikusių JAV ir Japonijos pozicija. Aiškiai nuspręsta – eksporto apribojimų negalima nustatyti tariamai siekiant išsaugoti senkančius gamtos išteklius, jei tos pačios žaliavos šalies viduje tiems patiems tikslams naudojamos be apribojimų.

Skundą pateikusios šalys ir kolegija neginčija Kinijos teisės vykdyti aplinkos apsaugos ir išsaugojimo politiką. Tačiau, kaip aiškiai patvirtino PPO kolegija, šalies suvereni teisė į savo gamtos išteklius neleidžia šaliai kontroliuoti tarptautinių rinkų ar žaliavų paskirstymo pasauliniu mastu. PPO narė gali spręsti dėl savo išteklių naudojimo lygio ar spartos, tačiau išgavus žaliavas joms pradedamos taikyti PPO prekybos taisyklės. Žaliavas išgaunanti šalis negali savo žaliavų parduoti tik vietos pramonės įmonėms ir tokiu būdu suteikti joms konkurencinį pranašumą prieš užsienio įmones.

Šiuo sprendimu užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie žaliavų. ES tiki, kad šis sprendimas yra naudingas visoms PPO narėms, nes tiek išsivysčiusios, tiek besivystančios šalys priklauso nuo vienos kitų žaliavų ir pasaulinių gamybos grandinių.

Pagrindiniai faktai

Su sprendimu susijusios žaliavos – kai kurios retosios žemės, volframas ir molibdenas. Jos naudojamos įvairiems aukštųjų technologijų ir ekologiškiems produktams, automobiliams ir mašinoms gaminti, taip pat cheminių medžiagų, plieno ir spalvotųjų metalų pramonės sektoriuose.

Kinija kaip eksporto apribojimus daugiausia taiko eksporto muitus ir eksporto kvotas, taip pat eksportuotojams yra nustačiusi papildomų reikalavimų ir procedūrų. Dėl tokių apribojimų užsienio įmonėms kyla didelių kliūčių, nes dirbtinai didinamos Kinijos eksporto kainos ir apskritai pasaulinės kainos. Be to, dėl tokių apribojimų dirbtinai mažinamos žaliavų kainos ir kartu didinama pasiūla Kinijos vidaus rinkoje. Taip Kinijos vietos įmonės įgyja konkurencinį pranašumą, o užsienio gamintojams daromas spaudimas veiklą ir technologijas perkelti į Kiniją.

2012 m. kovo mėn. ES kartu su JAV ir Japonija pradėjo PPO ginčo sprendimo procedūrą. Per pirmines konsultacijas su Kinija taikiai susitarti nepavyko. Todėl 2012 m. birželio mėn. PPO sušaukė kolegiją. Dabar visoms šalims suteiktas 60 dienų laikotarpis kolegijos ataskaitai apskųsti.

Daugiau informacijos:

Memo/14/236

PPO kolegijos ataskaita

2012 m. birželio 27 d. pranešimas spaudai. ES prašymas sudaryti PPO kolegiją dėl Kinijos retųjų žemių eksporto apribojimų

Asmenys ryšiams:

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07


Side Bar