Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. maaliskuuta 2014

WTO: Kiinan harvinaisille maametalleilleen ja muille raaka-aineilleen asettamat vientirajoitukset ovat laittomia

Maailman kauppajärjestö (WTO) antoi tänään langettavan välitystuomion vientirajoituksista, joita Kiina on asettanut harvinaisille maametalleille sekä volframille ja molybdeenille. Näitä raaka-aineita käytetään Euroopassa olennaisina komponentteina monenlaisessa teollisuustuotannossa. Muita raaka-aineita koskeneen edellisen tuomion tapaan WTO totesi, että Kiinan vientitullit ja -kiintiöt ovat ristiriidassa Kiinan WTO-sitoumusten kanssa ja ettei niitä voida perustella ympäristönsuojeluun tai säilyttämispolitiikkaan liittyvillä syillä.

WTO:n välitystuomio tukee EU:n ja muiden kantelijoiden (Yhdysvallat ja Japani) näkemyksiä. Tuomio on kiistaton: vientirajoitteita ei saa asettaa ehtyvien luonnonvarojen suojelemiseksi, jos samoja raaka-aineita käytetään kotimaassa rajoituksetta samaa tarkoitusta varten.

Kantelijat ja paneeli eivät kiistä Kiinan oikeutta harjoittaa ympäristö- ja säilyttämispolitiikkaa, mutta WTO-paneeli toteaa yksiselitteisesti, että maan suvereeni oikeus luonnonvaroihinsa ei tarkoita, että se voisi kontrolloida raaka-aineiden kansainvälisiä markkinoita tai maailmanlaajuista jakelua. WTO:n jäsen voi itse päättää resurssiensa hyödyntämistasosta ja -tahdista, mutta kun raaka-aineet on louhittu, niihin sovelletaan WTO:n sääntöjä. Raaka-aineet louhiva maa ei voi myydä raaka-aineitaan pelkästään kotimaiselle teollisuudelle, sillä tämä antaisi sille kilpailuedun ulkomaisiin yrityksiin nähden.

Tämä päätös takaa raaka-aineiden saannin syrjimättömästi. EU katsoo, että tämä on kaikkien WTO:n jäsenten edun mukaista, koska sekä kehitys- että teollisuusmaat tarvitsevat toistensa raaka-aineita ja globaaleja tuotantoketjuja.

Tausta

Kiinan vientirajoitukset koskivat useita harvinaisia maametalleja sekä volframia ja molybdeenia. Niitä käytetään yleisesti huipputeknologiassa, ympäristöystävällisissä tavaroissa, ajoneuvojen ja koneiden valmistuksessa sekä kemikaalien, teräksen ja ei-rautametallien tuotannossa.

Kiinan vientirajoitukset ovat olleet lähinnä vientikiintiötä tai -tulleja, mutta niiden lisäksi viejiin on kohdistettu lisävaatimuksia ja -menettelyjä. Ne luovat vakavia haittoja ulkomaisille yrityksille, sillä ne korottavat keinotekoisesti Kiinan vientihintoja ja nostavat maailmanmarkkinahintoja. Tällaiset rajoitukset alentavat myös keinotekoisesti raaka-aineiden kotimaan hintoja Kiinassa, sillä ne lisäävät maan sisäisiä luovutuksia. Tämä antaa Kiinan paikallisteollisuudelle kilpailuedun ja lisää ulkomaisten tuottajien painetta siirtää toimintansa ja teknologiansa Kiinaan.

EU saattoi asian WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn maaliskuussa 2012 yhdessä Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa. Kiinan kanssa käydyissä ensimmäisissä neuvotteluissa ei päästy sovintoratkaisuun. Tämän vuoksi WTO-paneeli perustettiin kesäkuussa 2012. Kaikilla osapuolilla on nyt 60 päivää aikaa riitauttaa paneelin raportti.

Lisätietoja:

Memo/14/236

WTO-paneelin raportti

Lehdistötiedote: EU kehottaa WTO:ta antamaan langettavan tuomion Kiinan harvinaisille maametalleilleen asettamista vientirajoituksista, 27. kesäkuuta 2012

Yhteyshenkilöt:

John Clancy (+32-2 295 37 73

Helene Banner (+32-2) 295 24 07


Side Bar