Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. märts 2014

WTO langetas ELile soodsa otsuse Hiina poolt haruldaste muldmetallide ja muu tooraine suhtes kehtestatud piirangute küsimuses

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) avaldas täna vahekohtu otsuse piirangute kohta, mille Hiina oli kehtestanud haruldaste muldmetallide ning volframi ja molübdeeni ekspordile. Need metallid on mitme Euroopa tööstusharu jaoks ülioluline tooraine. Nii nagu oma varasemates otsustes muu tooraine kohta, leidis WTO ka seekord, et Hiina kehtestatud ekspordimaksud ja -kvoodid on vastuolus kohustustega, mille Hiina on võtnud vastavalt WTO eeskirjadele, ning need ei ole põhjendatud ka keskkonnakaitse seisukohast.

Tänane WTO vahekohtu otsus toetab siiski ELi ning kaashagejate USA ja Jaapani seisukohti. Otsus ei jäta kahtlust, et ammendatavate loodusvarade säilitamiseks võib ekspordipiiranguid kehtestada vaid siis, kui piiratakse ka sama tooraine kodumaist kasutamist.

Hagejad ega vahekohus ei vaidlusta Hiina õigust kehtestada oma keskkonnakaitse- ja kaitsepoliitika, kuid riigi suveräänset õigust käsutada oma loodusvarasid ei tohiks kasutada rahvusvaheliste turgudega manipuleerimiseks ja tooraine üleilmse jaotamise kontrollimiseks. Seda WTO vahekohus sedastaski. WTO liige võib küll ise otsustada, mil määral ja kui kiiresti ta oma loodusvarasid kasutab, kuid juba kaevandatud toorainet tuleb käsitleda vastavalt WTO kaubanduseeskirjadele. Tooraine kaevandanud riik ei tohi müüa toorainet ainult omamaistele ettevõtetele, kuna see annaks neile konkurentsieelise võrreldes välisettevõtetega.

Otsusega tagatakse diskrimineerimiseta juurdepääs toorainele. ELi arvates on see kõigi WTO liikmete huvides, kuna kõik riigid, olgu nad siis arengumaad või arenenud riigid, sõltuvad üksteise toorainest ja on üksteisega seotud üleilmse tootmisahela kaudu.

Taust

Vaidlus käsitles mitmeid haruldasi muldmetalle ning volframit ja molübdeeni, mida kasutatakse väga mitmel otstarbel kõrgtehnoloogia, keskkonnasäästlike toodete, auto- ja masinaehituse, keemiatööstuse ning terase- ja värviliste metallide tööstuse valdkonnas.

Hiina on kehtestanud ekspordipiiranguid, mis seisnevad peamiselt ekspordimaksudes ja -kvootides ning eksportijatele täiendavate nõuete esitamises. Need seavad välismaised ettevõtted halvemasse olukorda, kuna tõstavad Hiinast eksporditavate kaupade hinda ja põhjustavad hinnatõusu maailmaturul, samal ajal suurendades riigisiseseid varusid, mis kunstlikult alandab tooraine hinda Hiinas endas. See annab Hiina kohalikule tööstusele konkurentsieelise ning avaldab välismaistele tootjatele survet tootmise ja tehnoloogia ületoomiseks Hiinasse.

2012. aasta märtsis algatasid EL, USA ja Jaapan WTO raames menetluse vaidluse lahendamiseks. Hiinaga peetud esialgsete konsultatsioonide käigus ei suudetud lahendust leida. Seejärel moodustas WTO 2012. aasta juunis vahekohtu. Vaidluse osapooled võivad vahekohtu aruande 60 päeva jooksul vaidlustada.

Lisateave:

Memo/14/236

WTO vahekohtud aruanne

Pressiteade: EU requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths (27. juuni 2012)

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar