Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. marts 2014

Kinesiske restriktioner for adgang til sjældne jordarter og andre råstoffer – WTO giver igen EU medhold

Verdenshandelsorganisationen (WTO) udstedte i dag en panelafgørelse, som går imod Kinas eksportrestriktioner for sjældne jordarter samt wolfram og molybdæn, der indgår som væsentlige elementer i mange europæiske virksomheders produktion. I overensstemmelse med den tidligere afgørelse om andre råstoffer fastslog WTO, at Kinas eksportafgifter og -kontingenter var i strid med Kinas WTO-forpligtelser og ikke kunne begrundes i miljøbeskyttelseshensyn eller bevaringspolitiske hensyn.

WTO-panelets afgørelse i dag støtter imidlertid de krav, som EU og dets partnere i klagesagen, USA og Japan, har fremsat. Afgørelsen er klar: Eksportrestriktioner kan ikke indføres med begrundelse i, at man vil bevare udtømmelige naturressourcer, hvis den indenlandske anvendelse af de pågældende råstoffer ikke begrænses med samme mål for øje.

Hverken klagerne eller panelet anfægter Kinas ret til at indføre miljø- og bevaringspolitikker. Som WTO-panelet utvetydigt bekræftede, betyder et lands suveræne ret til sine naturressourcer imidlertid ikke, at det kan kontrollere internationale markeder eller den globale råstofdistribution. Et WTO-medlem kan bestemme, i hvilket omfang og hvor hurtigt det vil anvende sine ressourcer, men når først råstoffer er udvundet, er de underlagt WTO's handelsregler. Det land, der har udvundet et råstof, kan ikke begrænse salget af det til indenlandske industrivirksomheder, så de står stærkere i konkurrencen med udenlandske virksomheder.

Denne afgørelse sikrer ikke-diskriminerende adgang til råstoffer. EU mener, at dette er i alle WTO-medlemmers interesse, da alle lande – uanset om de er industri- eller udviklingslande – er afhængige af hinanden hvad angår råstoffer og globale produktionskæder.

Baggrund

De råstoffer, der indgår i denne sag, er flere sjældne jordarter samt wolfram og molybdæn. De har en lang række anvendelser i forbindelse med højteknologiske og miljøvenlige varer, fabrikation af motorkøretøjer og maskiner, kemikalie- og stålindustrien samt den ikke-jernholdige metalindustri.

De kinesiske eksportrestriktioner har hovedsagelig bestået i eksportafgifter og ‑kontingenter samt yderligere krav til og procedurer for eksportører. De skaber alvorlige ulemper for udenlandske industrivirksomheder ved at forhøje Kinas eksportpriser kunstigt og presse verdensmarkedspriserne i vejret. Den slags restriktioner sænker også Kinas indenlandske priser på råstoffer kunstigt, fordi de øger det indenlandske udbud. Det giver Kinas lokale industrivirksomheder en konkurrencefordel og presser udenlandske producenter til at flytte deres virksomhed og teknologi til Kina.

EU indledte sammen med USA og Japan en WTO-tvistbilæggelsessag i marts 2012. De indledende konsultationer med Kina førte ikke til en mindelig løsning. Som følge heraf nedsatte WTO et panel i juni 2012. Nu har alle parter 60 dage til at appellere panelrapporten.

Yderligere oplysninger:

Memo/14/236

WTO-panelets rapport

Pressemeddelelse: EU requests WTO panel against China's export restrictions on rare earths, den 27. juni 2012

Henvendelser fra pressen:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar