Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. března 2014

Čínská omezení přístupu k vzácným zeminám a dalším surovinám – WTO opět rozhodla ve prospěch EU

Rozhodčí panel Světová obchodní organizace (WTO) dnes vydal rozhodnutí proti čínskému omezení vývozu vzácných zemin a wolframu a molybdenu, jež jsou využívány jako důležité komponenty v řadě evropských odvětví. Stejně jako v případě předchozích rozhodnutí o jiných surovinách WTO zjistila, že čínská vývozní cla a kvóty byly v rozporu se závazky Číny v rámci WTO a nebylo možné je odůvodnit ochranou životního prostředí nebo politikou zachování zdrojů.

Avšak dnešní rozhodnutí rozhodčího panelu dalo zapravdu EU a dalším stěžovatelům – USA a Japonsku. Verdikt zní jasně: vývozní omezení nemohou být zavedena z důvodu zdánlivé ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů, jestliže domácí spotřeba stejných surovin ze stejných důvodů omezena není.

Stěžovatelé ani rozhodčí panel nezpochybňují právo Číny zavést politiky týkající se životního prostředí a zachování zdrojů. Jak však jednohlasně potvrdil rozhodčí panel WTO, svrchované právo libovolné země na její přírodní zdroje ji nedává právo kontrolovat mezinárodní trhy nebo celosvětovou distribuci surovin. Člen WTO může rozhodovat o míře nebo rychlosti využívání svých zdrojů, avšak jakmile jsou suroviny vytěženy, vztahují se na ně pravidla WTO. Země těžby nesmí omezovat prodej svých surovin pouze na svůj domácí průmysl, a tím mu poskytnout konkurenční výhodu vůči zahraničním společnostem.

Toto rozhodnutí zaručuje nediskriminační přístup k surovinám. EU se domnívá, že je to v zájmu všech členů WTO, neboť všechny země – ať už rozvinuté nebo rozvojové – jsou na sebe z hlediska surovin a výrobních řetězců vzájemně odkázány.

Souvislosti

Surovinami, kterých se tento případ týká, je několik vzácných zemin a wolfram a molybden. Mají celou řadu užití při výrobě technologicky náročných (hi-tech) a ekologických výrobků, v automobilové a strojní výrobě, chemickém průmyslu a v ocelářství a průmyslu neželezných kovů.

K hlavním čínským vývozním omezením patřily vývozní cla a vývozní kvóty a také dodatečné požadavky a postupy zatěžující vývozce. Pro zahraniční průmysl představují tato omezení značnou nevýhodu, protože uměle zvyšují čínské vývozní ceny a ženou tak nahoru ceny světové. Stejná omezení také uměle snižují čínské domácí ceny surovin. A zvyšují tak nabídku na domácím trhu. To poskytuje čínským lokálním odvětvím konkurenční výhodu a nutí zahraniční výrobce k tomu, aby přesunuli svou činnost a technologie do Číny.

V březnu 2012 EU společně s USA a Japonskem iniciovala řešení sporu v rámci WTO. Úvodní konzultace s Čínou nevedly ke smírnému řešení. V návaznosti na tuto skutečnost zřídila WTO v červnu 2012 rozhodčí panel. Všechny zúčastněné strany nyní mají 60 dnů na to, aby se proti zprávě rozhodčího panelu odvolaly.

Podrobnější informace:

MEMO/14/236

Zpráva rozhodčího panelu WTO

Tisková zpráva: EU se obrací na rozhodčí panel v souvislosti s čínským vývozním omezením na vzácné zeminy, 27. června 2012

Kontaktní osoby:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar