Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2013

«Η Κύπρος πρέπει να προετοιμάζει καλύτερα τους νέους της για την είσοδο στην αγορά εργασίας»

Η διασφάλιση ότι οι νεαροί Κύπριοι διαθέτουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου η χώρα να μειώσει το ποσοστό της ανεργίας των νέων της, το οποίο αυξήθηκε από 9% το 2008 σε περισσότερο από 40% σήμερα μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών. Η ανάγκη αντιμετώπισης της «αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων» θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα της ομιλίας της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, ευρωπαίας επιτρόπου αρμόδιας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, στην ημερίδα νεολαίας και απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα διεξαχθεί αύριο (21 Μαρτίου). Η οικονομική κρίση έπληξε τους νέους περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. Περίπου 6 εκατομμύρια νέοι είναι επί του παρόντος άνεργοι σε όλη την ΕΕ και το επίπεδο της ανεργίας των νέων στην Κύπρο είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό των ανέργων (23% στην Κύπρο έναντι 12% στην ΕΕ).

Η επίτροπος κ. Βασιλείου δήλωσε: «Τα επίπεδα της ανεργίας των νέων σε όλη την Ευρώπη είναι απαράδεκτα υψηλά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν τα συστήματά μας εκπαίδευσης και κατάρτισης καταστούν πιο αποτελεσματικά και προσαρμοστούν περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως πολλές άλλες χώρες, η Κύπρος πρέπει να προετοιμάζει καλύτερα τους νέους της για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους και των αναγκών των εργοδοτών. Σήμερα, υπάρχουν 2 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη οι οποίες θα μπορούσαν να καταλαμβάνονται από νέους, αλλά το ένα τρίτο των εργοδοτών δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα».

Η Κύπρος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ένα μοναδικό πρόβλημα στην ΕΕ: το ποσοστό ανεργίας των νέων πτυχιούχων (25%) είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ομάδων με το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων (22%). Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά κυρίως οφείλεται στην αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. Αντιθέτως, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ είναι χαμηλότερο από 11% κατά μέσο όρο στους πτυχιούχους και 27% στους κατόχους μόνο απολυτηρίου γυμνασίου ή κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να θεσπίσει μία εγγύηση για τη νεολαία, με στόχο της να διασφαλίσει ότι σε όλους τους νέους κάτω των 25 ετών θα προσφέρεται μία καλή και συγκεκριμένη θέση εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που ολοκληρώνουν την τυπική τους εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.

Η Κύπρος πρόκειται να λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων για να στηρίξει την καθιέρωση της εγγύησης για τη νεολαία. Η χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει προγράμματα μαθητείας, τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και παροχής συμβουλών για θέσεις απασχόλησης. Η Κύπρος έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα «σχέδιο εφαρμογής της εγγύησης για τη νεολαία», στο οποίο προτείνονται μεταρρυθμίσεις στα συστήματα μαθητείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα «εκπαιδευτικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας» για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι άνεργοι με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες, αποτελούν επίσης μέρος του σχεδίου.

Για την επόμενη επταετία το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα χορηγήσει υποτροφίες σε 15.000 κύπριους φοιτητές, νέους και άτομα του προσωπικού εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με τη στήριξη των προηγούμενων προγραμμάτων. «Το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων, καθώς έτσι βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητές τους, η προσαρμοστικότητα και η αυτοπεποίθησή τους. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι οι νέοι με διεθνή εμπειρία είναι πιο ελκυστικοί για τους εργοδότες και ότι η πιθανότητα επίτευξης μιας διοικητικής θέσης δέκα χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου είναι 20% μεγαλύτερη για τους φοιτητές Erasmus σε σύγκριση με εκείνους που δεν μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους», πρόσθεσε η επίτροπος κ. Βασιλείου.

Ιστορικό

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ δρομολογήθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη είναι άνεργοι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι. Το πρόγραμμα, που διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη επταετία, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του χάσματος δεξιοτήτων παρέχοντας υποτροφίες σε 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Η παροχή ευκαιριών στους σπουδαστές και τους μαθητευόμενους να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό αυξάνει επιπλέον τις πιθανότητες να επιθυμούν ή να είναι σε θέση να εργαστούν στο εξωτερικό στο μέλλον, γεγονός που αυξάνει τις εργασιακές προοπτικές τους μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα αυξήσει επίσης την ποιότητα και την καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέσω της υποστήριξης για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών.

Φέτος, η Κύπρος θα λάβει 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+, κατά 14% περισσότερα από όσα έλαβε το 2013 από τα προηγούμενα προγράμματα «Διά Βίου Μάθησης» και «Νεολαίας σε δράση».

Αναμένεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για το πρόγραμμα Erasmus+ για ανταλλαγές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητική υποστήριξη με τη συμμετοχή τρίτων χωρών· η απόφαση για το ύψος αυτής της επιπλέον στήριξης θα ληφθεί αργότερα εντός του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εγγύηση για τη νεολαία

Erasmus+

Erasmus+ Συχνές ερωτήσεις (MEMO/13/1008 19/11/2013)

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νεολαία

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: Ανδρούλλα Βασιλείου @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar