Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 marca 2014 r.

Przyznano nagrody UE i „Europa Nostra” w dziedzinie dziedzictwa kulturowego za 2014 r.

Komisja Europejska i organizacja Europa Nostra ogłosiły dziś listę laureatów tegorocznej nagrody Unii Europejskiej i Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Spośród 160 nominowanych projektów zgłoszonych przez 30 krajów wybrano 27, które wyróżniono za osiągnięcia w czterech kategoriach: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania naukowe, aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 5 maja w Burgtheater w Wiedniu pod patronatem prezydenta Austrii Heinza Fischera. Nagrody wręczą Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Plácido Domingo, śpiewak operowy i przewodniczący Europa Nostra. Sześć projektów otrzyma nagrodę Grand Prix, w wysokości 10 tys. euro każda,a jeden ze zwycięzców, wyłoniony za pomocą internetowego głosowania zorganizowanego przez Europa Nostra, zostanie uhonorowany nagrodą publiczności. Nagrody są nie tylko wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego - ich celem jest również propagowanie wysokich standardów oraz wysokiej klasy umiejętności w dziedzinie konserwacji zabytków.

„Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom i ich zespołom, których pasja i poświęcenie są dla nas inspiracją. Dziedzictwo kulturowe Europy to jeden z naszych najcenniejszych skarbów. Stanowi pomost między przeszłością i teraźniejszością, promuje wzrost gospodarczy, wspiera włączenie społeczne i stanowi o atrakcyjności turystycznej. Wiele z tych wspaniałych dzieł sztuki i ludzkiej pomysłowości, które przez wieki przekazywały piękno, jest jednak coraz bardziej kruchych. Ich przetrwanie zależy od długoterminowych inwestycji w ich zachowanie i utrzymanie. Jestem szczęśliwa, że nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego będą nadal wspierane za pośrednictwem naszego nowego programu „Kreatywna Europa”, z którego skorzysta również wiele innych transnarodowych inicjatyw. Dziedzictwo kulturowe nadal będzie korzystać ze znacznych unijnych środków finansowych pochodzących z różnych źródeł, w tym z funduszy regionalnych i środków na programy badawcze”, powiedziała Androulla Vassiliou.

„Tegoroczne osiągnięcia wskazują, że nawet w trudnej sytuacji gospodarczej projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą zmobilizować utalentowanych, pełnych poświęcenia ludzi oraz uzyskać wsparcie ze źródeł publicznych i prywatnych. Dzięki ich umiejętnościom, zaangażowaniu i szczodrości odrestaurowano liczne obiekty historyczne, co upiększyło i wzbogaciło życie tak wielu osób. Mam nadzieję, że nasza partnerska współpraca z Komisją Europejską będzie coraz ściślejsza, wywierając coraz większy wpływ i przyczyniając się do jeszcze większych osiągnięć Europy w zakresie dziedzictwa kulturowego”, dodał Plácido Domingo.

Laureaci nagród w 2014 r. (w porządku alfabetycznym według nazwy państwa)

Kategoria 1 — Ochrona dziedzictwa kulturowego

Muzeum Horty, Bruksela, BELGIA

Dom współpracy: Centrum edukacji w strefie buforowej w Nikozji, CYPR

Biblioteca Bardensis, Barth, NIEMCY

Bazylika Palladiana, Vicenza, WŁOCHY

Teatro Sociale, Bergamo, WŁOCHY

Domy Walserów: Zachowanie architektury wernakularnej w Alagna Valsesia, WŁOCHY

Willa Hovelsrud, wyspa Helgøya, Nes på Hedmarken, NORWEGIA

Historyczna droga linii Torres Vedras, Lizbona, PORTUGALIA

Siedemnastowieczne freski w monastyrze Dragomirna, Suczawa, RUMUNIA

Program „Cellers cooperatius” (spółdzielnia wytwórni win), Katalonia, HISZPANIA

Historyczny pejzaż wiekowych drzew oliwnych w regionie Senii, HISZPANIA

Most romański oraz jego brama, wieża Calahorra i przylegające obszary, Kordoba, HISZPANIA

Abbotsford: Dom Sir Waltera Scotta, Melrose, WIELKA BRYTANIA

Kategoria 2 — Badania naukowe

Architektura romańskich sklepień kolebkowych na Peloponezie, GRECJA

Ogrody pałacowe Transylwanii, Budapeszt, WĘGRY

Van Dyck w Hiszpanii, Madryt, HISZPANIA

Kategoria 3 – Aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie imienia Gustawa Klimta (Verein Gedenkstätte Gustav Klimt), Wiedeń, AUSTRIA

Stowarzyszenie na rzecz pejzażu regionu Kempen (Vzw Kempens Landschap), Putte, BELGIA

Stowarzyszenie Iubilantes, Como, W‎‎ŁOCHY

Kategoria 4 — Edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne

Regionalne obozy odnowy zabytków „Dziedzictwo kulturowe bez granic”, Tirana, ALBANIA

Przemiana: od zardzewiałego miasta do nowego Miszkolca, WĘGRY

Przypadek Coena, Hoorn, HOLANDIA

Program radiowy „Spotkania z dziedzictwem”, Lizbona, PORTUGALIA

Projekt „Shaping 24”: promocja dziedzictwa w Norwich i Gandawie, WIELKA BRYTANIA i BELGIA

W tej kategorii nagroda „Europa Nostra” przyznawana jest także projektom z dwóch krajów europejskich, które nie uczestniczą w unijnym programie „Kultura” (2007-2013):

Ochrona dziedzictwa kulturowego - Komnaty agatowe, Puszkin, Petersburg, ROSJA

Ochrona dziedzictwa kulturowego - parowce Belle Époque na Jeziorze Genewskim, Lozanna, SZWAJCARIA

Badania naukowe - architektura sakralna 7. wieku na Południowym Kaukazie, Moskwa, ROSJA

Kontekst

Tegoroczni zwycięzcy nagrody Unii Europejskiej i Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego dołączają do 360 laureatów uhonorowanych tą nagrodą przez Komisję Europejską i Europa Nostra od 2002 r. Specjalistyczne jury złożone z niezależnych ekspertów z całej Europy ocenia zgłoszone projekty w czterech kategoriach – ochrony dziedzictwa, badań naukowych, aktywnej działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz edukacji, szkoleń i kampanii informacyjnych. Wszyscy laureaci otrzymują pamiątkowe tablice lub trofea. Sześciu zwycięzców Grand Prix dostaje ponadto nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. euro.

Nagrody są finansowane z unijnego programu „Kultura”, w ramach którego w latach 2007-2013 przeznaczono prawie 40 mln euro na współfinansowanie projektów związanych z dziedzictwem kulturowym. Wsparcie na ten cel pochodzi także z innych programów UE: w tym samym okresie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 6 mld euro na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury związanej z kulturą i współfinansowanie usług w zakresie kultury, takich jak szkolenia zawodowe i kształcenie w dziedzinie sztuki i dziedzictwa kulturowego. Od 1998 r. przyznano ponadto 150 mln euro za pośrednictwem unijnych programów ramowych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego.

Z nowego programu „Kreatywna Europa”, dysponującego budżetem wynoszącym prawie 1,5 mld euro na okres następnych siedmiu lat (9% więcej w porównaniu z poprzednim poziomem) nadal wspierane będą projekty współpracy transnarodowej w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe, będące wartością samą w sobie, przyczynia się w istotny sposób do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Na jego ochronę podmioty publiczne i prywatne wydają rocznie około 5 mld euro. Z danych opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że 40% światowej turystyki ma związek z kulturą Dziedzictwo kulturowe jest również kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.

Europa Nostra - głos dziedzictwa kulturowego w Europie - jest przybierającym na znaczeniu ruchem obywatelskim na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Europa Nostra posiada rozległą sieć członków (organizacji i osób prywatnych), członków stowarzyszonych i partnerów w całej Europie, stając się w ten sposób silnym lobby na rzecz dziedzictwa kulturowego. Prowadzi również kampanie na rzecz ratowania zagrożonych europejskich zabytków, obiektów i pejzaży. W 2013 r. Europa Nostra obchodziła 50 lat istnienia.

Tegoroczna uroczystość przyznania nagród w Wiedniu jest częścią dorocznego Kongresu europejskiego dziedzictwa, który odbędzie się pod patronatem prezydenta Austrii Heinza Fischera. Wśród partnerów tegorocznego Kongresu znajdują się: Komisja Europejska, przedstawicielstwo Komisji w Austrii, Federalne Ministerstwo Kultury i Sztuki Austrii, Fundacja Księcia Liechtensteinu (Stiftung Fürst Liechtenstein), Fundacja ERSTE (ERSTE Stiftung) oraz austriacki krajowy nadawca publiczny ORF.

Więcej informacji

Prezentacje zwycięskich projektów: zdjęcia wideo

Komisja Europejska: Kultura

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Elena Bianchi (+31 70 302 40 58), Twitter: @europanostra

Joana Pinheiro (+31 70 302 40 55)

Dla ogółu społeczeństwa: Europe Direct telefonicznie 00 800 6 7 8 9 10 11 lub za pośrednictwem wiadomości e­mail


Side Bar